MANNA 868 KIES VOOR KALMTE IN EEN WERELD VOL RUMOER.

MANNA 868 KIES VOOR KALMTE IN EEN WERELD VOL RUMOER

 

Kies voor kalmte in een wereld van rumoer

Drie gasten werden uitgenodigd in een talkshow om met elkaar te debatteren over een emotioneel beladen onderwerp.  De discussie tussen twee van de gasten en de host verhitte dusdanig dat ze tegen elkaar begonnen te schreeuwen. Ik weet het, dit is inmiddels bijna standaard gedrag op de TV tegenwoordig, maar ik wilde het vooral gaan hebben over wat er daarna gebeurde.

Uiteindelijk, nadat het geschreeuw al enkele minuten had geduurd, greep de host in door aan de derde gast (die tot dan toe had gezwegen)  te vragen naar haar mening. Haar zachte en doordachte antwoord bracht opeens orde in de chaos. En niet alleen dat, maar ook haar houding maakte haar meer geloofwaardig dan de andere gasten en hun schrille geschreeuw.

 

In onze tegenwoordige wereld, waar lawaai van alle kanten komt, heeft iemand besloten dat degene die het hardst schreeuwt, wint. Het is een andere kijk op het adagium ‘het piepende wiel krijgt het vet’. Toch blijkt in de praktijk dat een kalme manier van communiceren toch nog steeds het meeste effect heeft en de meeste keren ook meer impact.

 

Dit is toch niet echt een nieuwe openbaring. De Bijbel, door velen beschouwd als het beste boek wat betreft business in de praktijk, zegt veel over kracht, zwakheid en valkuilen van het gesproken woord. Bijvoorbeeld Spreuken 15:1 ‘Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.’ En een ander vers zegt:  ‘Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen’ (Spreuken 16:23).

 

Toch blijkt in de praktijk dat een kalme manier van communiceren toch nog steeds het meeste effect heeft.

 

Zulke adviezen zijn niet alleen toepasbaar voor radio en TV. Jaren geleden vergaderden maatschappelijke leiders met elkaar over de mogelijkheid om een voorstel te doen de Olympische Zomerspelen naar hun stad te halen. De toon van de discussie werd negatiever, de meeste deelnemers focusten vooral op de potentiële problemen die zo’n enorm event zouden kunnen veroorzaken.

 

Nadat de discussie zo’n twee uur had geduurd, wendde de voorzitter van de vergadering zich tot één van de nieuwste leden van de groep die tot dan toe had gezwegen en vroeg hem: ‘Ted, je hebt nog niets gezegd. Wat denk jij ervan?’. Iedereen wachtte stil en hij antwoordde kalm en rustig: “Waar geen ossen zijn, is de kribbe schoon”.

 

Er gingen twee tot drie minuten voorbij, maar het leken uren. Iedereen dacht na over wat Ted zojuist had gezegd.

Opeens riep er iemand enthousiast: ‘Hij heeft gelijk!’ En van toen af veranderde het verloop van de bijeenkomst. Ted vertelde hen niet dat zijn antwoord een directe quote vanuit de Bijbel was,  (Spreuken 14:4) maar zijn bedoeling was duidelijk; geen mest, geen melk!  Of om het in business termen te zeggen: om iets belangrijks voor elkaar te krijgen, moet je soms ogenschijnlijk onmogelijke uitdagingen aangaan.

 

De Schrift zegt ons dat God ervan houdt op een stille manier met ons te communiceren, niet door te schreeuwen of dramatische boodschappen te sturen. In 1 Koningen 19 lezen we over Elia, die door God werd gebruikt in een serie van wonderen. Daarna, lichamelijk en geestelijk uitgeput, vluchtte de profeet omdat hij hoorde dat Izebel hem zocht om hem te doden. Nadat hij gerust had en weer wat op krachten was gekomen wachtte hij op Gods instructies. Er kwam een stevige wind, daarna een aardbeving. Vers 12 zegt: “Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte”.

 

God had ervoor gekozen om met Elia te communiceren door zachte woorden die alleen de attente profeet kon verstaan. Voor een ieder die in de business zit:  Om een product of een idee te verkopen werkt een zachte fluistering soms beter dan een harde schreeuw. En als je bidt voor een grote beslissing wil God misschien spreken door een zacht gefluister.

Reflectie

Hoe reageer jij als je twee of drie mensen in een verhitte discussie verwikkeld ziet? Of het nu een talk show is of een business meeting is?

 

Waarom denk je dat sommige mensen denken dat hoe harder ze schreeuwen, hoe meer ze de ander kunnen beïnvloeden of overtuigen? Ben je het hier mee eens? Leg je antwoord uit.

 

Kun jij je herinneren dat je iemand op een uiterst kalme manier zijn punt zag maken in een discussie? Werkt deze benadering ook voor jou?

 

Heb je het ooit meegemaakt dat God met jou gecommuniceerd heeft over iets heel belangrijks op een stille, zachte manier, zoals een fluistering? Hoe heb je het ervaren en hoe heb je erop geantwoord?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:

 

Spreuken 16:24, 17:14,28, 18:13,21, 21:23, 22:11, 25:11,15; Matth 5:3-8

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 17 juli 2020.