MANNA 869 WAT IS JOUW ORIëNTATIEPUNT?

MANNA 869: WAT IS JOUW ORIËNTATIEPUNT?

 

 

Wat is jouw oriëntatiepunt?

De Poolster, de helderste ster in het sterrenbeeld Kleine Beer, is de ster die het makkelijkst te zien is met het blote oog. Al eeuwenlang gebruiken reizigers over land en zee deze ster om hun positie ten opzichte van het noorden te bepalen. Aan de hand daarvan kunnen zij hun weg vinden. Iedereen kan het: als je de Poolster ’s nachts als richtpunt neemt, kun je je altijd oriënteren. Overdag kan een kompas daarbij helpen. Voor sommigen vertel ik nu misschien iets volslagen nieuws, omdat we tegenwoordig elektronische navigatieapparatuur gebruiken om de kortste en snelste route van punt A naar punt B te kiezen.

 

Het is wijs om bij alles in het leven te beginnen met een oriëntatiepunt. Bij praktisch alles wat we doen, zowel in ons persoonlijk als in ons zakelijk leven, zijn we op één of ander punt gericht. Dat vormt de basis voor ons dagelijks leven en helpt ons om een richting te kiezen bij de vele beslissingen die we moeten nemen. Maar hoe kiezen we zo’n oriëntatiepunt? Is het vooral op deze wereld of op de eeuwigheid gericht? Of we het nu beseffen of niet, allemaal benaderen we het leven vanuit seculiere of spirituele invalshoek. Mijn vraag aan jou is dus: wat is jouw oriëntatiepunt?

 

Om ons de weg te wijzen op onze dagelijkse reis in het leven bestaat er geen elektronisch apparaat. We hebben een moreel kompas nodig waar we onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen. Voor mij is dat al heel lang de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. In de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament heb ik antwoorden op alle vragen van het leven gevonden. Ik lees dagelijks in Gods Woord, het helpt me navigeren op mijn levensreis.

 

Vroeger vertrouwde ik op mijn eigen oordeel, gebaseerd op wat ik om me heen zag gebeuren. Ik keek naar de wereld en deed mijn best om anderen te volgen, die ik op hun vakgebied als succesvol beschouwde. Maar toen ik Christus aannam als mijn Redder en Heer, besefte ik dat het op de meeste terreinen niet goed zou zijn om te vertrouwen op de gewoontes en de waarden van deze wereld. De dingen die ik ooit najoeg zijn veel minder belangrijk geworden. Ik ben nu vooral op goede relaties gericht en op het volgen van God in alles wat ik doe.

 

In 1988 publiceerde Harvey B. Mackay zijn klassieke werk over management en verkooptechniek: Swim with the sharks without being eaten alive (in Nederland uitgegeven onder de titel: De Mackaymethode: gehaaider dan de ander). Dit boek, dat in 2005 werd herzien, blijft een waardevolle vraagbaak voor zowel grote als kleine bedrijven, om succesvol te worden in hun vakgebied. De bruikbare principes die hij in zijn boek presenteert zijn echter niet nieuw. Veel ervan zijn terug te vinden in de Bijbel. Ik zou veel liever meteen het boek Spreuken pakken voor advies voor mijn zaak en mijn persoonlijk leven. Aangezien het eenendertig hoofdstukken heeft, is er voor elke dag van de maand één beschikbaar!

 

De schrijver van het boek Spreuken, koning Salomo, wordt als de meest wijze man uit de geschiedenis beschouwd. Volgens historische bronnen heeft hij meer dan drieduizend uitspraken gedaan. Alleen al in hoofdstuk 1 vinden we drieëndertig verzen met waardevolle adviezen voor iedereen die ze leest. In vers 7 staat: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” Er is geen korte route naar het verwerven van wijsheid. Gods Woord moet dag aan dag worden toegepast. Als we daarin lezen, ontdekken we dat het niet succes is wat er echt toe doet, en dat de mensen om ons heen even belangrijk zijn als wij.

 

Laat Gods Woord en zijn Heilige Geest je oriëntatiepunt zijn, je “Poolster” voor je leven hier op aarde. Laat je niet voor de gek houden door de richtpunten van de wereld, die uiteindelijk alleen maar tot de ondergang leiden. Een eeuwig perspectief is wat we nodig hebben, bij alles wat we doen en in Jezus Christus kunnen worden!

Reflectie

Kun jij op een heldere, onbewolkte nacht de Poolster vinden? Heb jij of heeft iemand die je kent die ooit op reis gebruikt als oriëntatiepunt? Hoe heeft de Poolster je geholpen?

 

Heb je gemerkt dat in de loop der jaren het denken over wat goed en fout is – op ieder terrein van het leven, waaronder ook de zakenwereld – lijkt te verschuiven? Waarom denk je dat dat zo is? Denk je dat het realistisch is om één enkel, consistent oriëntatiepunt voor je leven te hebben, zowel voor je zakelijk als je persoonlijk leven? Waarom wel of niet?

 

Wat vind je van het idee om de Bijbel als oriëntatiepunt voor je leven te nemen, waaronder ook je werk of je bedrijf? Welke invloed heeft dit op jou persoonlijk?

 

Welke personen ken je die de Schrift, het Woord van God, als “Poolster” op elk terrein van hun leven gebruiken? Wat valt je aan die mensen op?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Psalm 25:1-5; Spreuken 2:1-5; Prediker 12:11-14; 1 Korinthe 1:27-31; Jacobus 1:5-8

 

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 24 juli 2020