MANNA 873 Focus op wat je wél weet

MANNA 873 Focus op wat je wél weet

 

Ten tijde van een oorlog in het Midden Oosten bespraken we de uitdaging welke beslissingen te nemen als er zoveel variabelen zijn; bekende, bekende onbekende en onbekende onbekende factoren. De meesten van ons zullen nooit zulke verantwoordelijkheden hoeven aan te kijken maar gegeven de onzekerheden in de huidige economie – zelfs als we niet midden in een wereldwijde pandemie zitten – kunnen onzekerheden  zwaar op ons drukken.

 

 

Begin 2020 was één van de ‘bekende bekenden’ dat de economie in een groot deel van de wereld floreerde. Op basis van deze ervaring anticipeerde men op de verwachting dat welvaart zou blijven en toenemen. Als ‘bekende onbekende’ werd meegenomen dat een enorme gebeurtenis een plotselinge verandering in het economische klimaat zou kunnen veroorzaken. Iedereen wist dat dat een mogelijkheid was, maar niemand wist precies wat dat dan zou kunnen zijn. De grootste ‘onbekende onbekende’ aan het begin van dit jaar was natuurlijk de opkomst van COVID-19, een ongelooflijk agressief virus dat vanuit China een wereldwijde pandemie veroorzaakte.

 

Onze neiging is om ‘de onbekenden’ ons te laten overweldigen, ons te laten leiden door angst en zorgen. En toch, er is een alternatief. We kunnen kiezen om te focussen op de ‘bekenden’, de dingen waar we op kunnen rekenen en vertrouwen. Het probleem is, in turbulente tijden als deze, zijn er maar een paar ‘bekenden’ waar we ons met vertrouwen op kunnen concentreren.

 

Hier kan geloof – de absolute zekerheid en diepste verwachting die we hebben van de God van de Bijbel – ons ondersteunen. Corrie ten Boom, die in de Tweede Wereldoorlog met de hulp van haar familie vele Joden hielp te ontsnappen van de Nazi’s,  heeft hierover geschreven. Ze zei: ‘Wees nooit bang  een onbekende toekomst toe te wijden aan een bekende God’.

 

In de Bijbel vinden we honderden beloften, voorschriften en verzekeringen van God die we hebben als volgers van Jezus Christus die direct toe te passen zijn in onze bedrijven en op elk ander gebied in het leven.  Hier zijn er een paar en ik wil je aanmoedigen er nog veel meer te zoeken in de Bijbel.

We weten dat God een speciaal doel met ons leven heeft. ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.  (Jer 29:11 en 12)

 

We weten dat God moeilijkheden gebruikt voor ons bestwil ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ (Rom 8:28)

 

We weten dat God niet ver weg is, dat Hij bereikbaar is. ‘Want wij hebben geen Hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr 4: 15 en 16)

 

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. (Ef 3:12)

 

We weten dat God hoort en antwoordt op onze gebeden: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. (1 Joh 5:14)

 

Reflectie

  1. Wat zijn jouw ‘bekende onbekenden’ inhet dagelijks nastreven van je roeping  waarvan jij gelooft dat je er elke dag op kunt bouwen met zekerheid en vertrouwen?

 

  1. Wat zijn de bekende onbekenden’ waar je bezorgd over bent?En welke ‘onbekende onbekenden zouden je slapeloze nachten kunnen bezorgen?

 

  1. Waarom zijn de ‘onbekenden’ van het leven zo problematisch voor velen van ons? Hoe kunnen zij stress veroorzaken – soms onnodig – als we focussen op de dingen die we niet in controle hebben?

 

  1. Merk je dat ‘de bekende bekenden’ inde Bijbel vrede en rust brengen in tijden van tegenspoed? Waarom of waarom niet? Als je bronnen van zekerheid in de Bijbel vindt, welke zijn dan het meest belangrijk voor je?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Jesaja 40:3, 41:10; Jeremia 33:3;  Johannes 3:16;  2 Korinthe 5:21; Filippenzen 4:6-9

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 5 september 2020.