Manna 874 Een tijd om te kijken of we onze werkwijze kunnen veranderen.

MANNA 874 Een tijd om te kijken of we onze werkwijze kunnen veranderen

Ik ben absoluut a-technisch en begrijp niets van computertechnologie. Ik heb een heel eenvoudige strategie als mijn computer niet doet wat ik wil. Ik schakel hem uit en start hem opnieuw op om het systeem en de software te rebooten. Meestal werkt dat, alles resetten zodat hij het weer doet. Ook al begrijp ik niet waarom

Toen de COVID-19 pandemie begon en zich al snel over de wereld verspreidde, werden we vrijwel allemaal op verschillende manieren geraakt. Onze werkschema’s en routines werden verstoord. Velen bleken tijdelijk zonder werk te zitten of moesten leren hoe ze vanuit huis konden werken. Veel mensen kwamen financieel in de problemen door verlate betaling of doordat ze totaal geen inkomen meer hadden.

 

Een dergelijke wereldwijde tegenspoed is nog nooit voorgekomen en kwam onverwachts, maar net als bij mijn computer was dat misschien een signaal dat het tijd is om te rebooten: uit te schakelen en een nieuwe start te maken. Ik realiseerde me dat voor diegenen die Jezus Christus volgen in hun werk het misschien tijd is om onze benadering van onze roeping opnieuw te overdenken. Wat zijn onze motieven, onze doelstelling en waar streven we naar?

 

In Efeziërs 2:10 staat: “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid”. En in 1 Korintiërs 3:9, “Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God”. Als dat zo is, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ik denk dat dit wordt toegelicht in een ander gedeelte, 2 Korintiërs 5:14-20:

 

“Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. … Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.”

 

We kunnen veel leren uit dit gedeelte, maar een centraal thema is dat omdat Jezus Christus voor ons is gestorven en ons heeft verzoend met God, wij geroepen zijn om Hem naar anderen toe te vertegenwoordigen, ook naar diegenen die we elke dag op ons werk ontmoeten, als Zijn ambassadeurs. Hierna staan een aantal belangrijke dingen die we moeten overdenken als we deze keer moeten rebooten.

 

Wij zijn Gods maaksel. We zijn allemaal unieke personen met een combinatie van gaven, talenten, ervaring en passies die voor ieder uniek is. We moeten dit allemaal gebruiken om Hem groot te maken.

 

Wij zijn ‘Zijn veld, Zijn gebouw’. Talloze mensen rondom ons, in kantoren en winkels en productie-installaties moeten het verzoenende nieuws over Jezus Christus horen. Het feit dat God ons daar kan plaatsen waar wij zijn, getuigt ervan dat Hij wil dat wij Hem daar vertegenwoordigen.

 

Wij zijn ambassadeurs van de Heer. Een ambassadeur volgt zijn eigen agenda niet, maar de doelstellingen en bedoelingen van degenen die hij vertegenwoordigt. Op vergelijkbare wijze moeten wij op ons werk onze Heer dienen en vertegenwoordigen door onze acties en onze woorden.

 

 

Reflectie

Hoe heeft de COVID-19-pandemie jou persoonlijk geraakt? Wat is de invloed ervan op je bedrijf? Hoe ver ben je op dit moment op de weg van herstel?

 

Omdat al onze normale werkroutines in deze periode op enige manier verstoord zijn, heb je er ooit over gedacht deze kans gebruiken om te resetten, te herevalueren waar je mee bezig bent geweest, waarom je dat gedaan hebt, en hoe de dingen anders kunnen gaan als we zijn teruggekeerd naar “normaal”?

 

Wat vind jij van de gedachte dat wij “werkers in Gods wijngaard” zijn? Wat betekent dat voor jou? Als je die gedachte een bewust onderdeel wilt maken van jouw benadering elke werkdag, zou dat verschil maken in de manier waarop je je werk uitvoert, je doelstellingen en je motivaties? Verklaar je antwoord.

 

Er wordt wel gezegd voor diegenen die Jezus Christus volgen, dat als ze hun kantoor, het gebouw waar ze werken of zelfs als ze op zakenreis gaan, ze het zendingsveld betreden. Geloof jij dit? Waarom? Of waarom niet?

In de onderstaande bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 13:6, 14:23, 22:29, 28:2; Matteüs 6:19-21,33-34, 25:14-30

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 12 augustus 2020