MANNA 875 De 3 P’s van invloed in de zakenwereld

MANNA 875 De 3 P’s van invloed in de zakenwereld

De voormalig directeur van het voedingsmiddelen concern General Mills, Marc Belton, vertelde in een interview over wat hij de ‘drie P’s’ noemde van de zakelijke invloed: profijt,  privileges en potentie. Zijn visie daarop was heel helder en in veel van wat hij zei kon ik me vinden. Ik zou me bij zijn drie P’s willen aansluiten, te beginnen met profijt – het ontvangen van extraatjes vanwege je positie en je prestaties.

 

Als jonge bankier heb ik ooit een financieringsaanvraag van een z.g. countryclub ingediend bij onze kredietcommissie. De CEO van de bank was zo opgewonden dat ik deze nieuwe klant binnen had gehaald dat hij aan iedereen op mijn afdeling vertelde dat de bank mij een lidmaatschap voor deze countryclub cadeau zou moeten doen! Afgunst, bankbreed verspreid, was echter het gevolg. Kort daarna hadden enkele van mijn superieuren voor zichzelf al een lidmaatschap van de countryclub uit onderhandeld en mijn oorspronkelijke ‘extraatje’ werd aanzienlijk aangepast om het minder aantrekkelijk te maken. Ik besloot af te zien van deze ‘kans’.

 

Een passage in de Bijbel, Galaten 5:26, waarschuwt: Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Als werkgevers moeten we voorzichtig zijn met de voordelen die we aan bepaalde werknemers bieden. Of we het nu willen of niet, deze kunnen jaloezie en conflicten binnen het team veroorzaken.

 

Een ander punt dat Belton naar voren bracht, was dat naarmate leiders promotie maken binnen een organisatie, er vaak meer privileges aan hun positie verbonden zijn. Soms in de vorm van extra vrijheid over de manier waarop ze met hun tijd omgaan, het kunnen beschikken over een auto van de zaak of het ontvangen van exclusieve uitnodigingen om invloedrijke bestuurders te ontmoeten.

 

Deze privileges kunnen ervoor zorgen dat trots boven komt drijven in de persoon die deze privileges heeft ontvangen, wat de basis kan vormen dat het moreel en ethisch misgaat. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten alles te doen wat nodig is om die privileges te behouden en ze zelfs uit te breiden. Bovendien kan wat door iemand met een privilege “normaal” gevonden wordt, door anderen worden gezien als verkwistende, onnodige buitensporigheid.

 

 

Galaten 5:26, waarschuwt: Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

 

De Bijbel leert in Spreuken 11: 2: Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid. De mogelijkheid tot het verkrijgen van extra privileges als beloning voor hard werken kan prijzenswaardig zijn, maar we moeten voorzichtig zijn dat trots op ons privilege geen aanleiding is dat het ons te schande maakt.

 

Belton’s derde punt was potentie of macht. Het gebruik en misbruik van macht komen op veel manieren tot uiting, maar hij noemde als voorbeeld het feit dat de vakbonden al jaren aan invloed verliezen. Velen zijn van mening dat één van de factoren die daaraan hebben bijgedragen de macht is geweest die sommige vakbondsleiders en functionarissen hebben gebruikt en misbruikt.

 

Jaren geleden woonde een vriend van mij een vakbondsbijeenkomst bij, in de verwachting te luisteren naar, en mogelijk deel te nemen aan, een discussie over een mogelijke werkonderbreking. Een vakbondslid stond op om bezwaar te maken tegen deze staking. Maar voordat hij meer dan een paar woorden kon zeggen, werd deze non-conformist door twee potige kerels onmiddellijk de zaal uitgezet. Deze actie maakte duidelijk dat “discussie” verder niet mogelijk zou zijn.

 

Een andere passage Spreuken 8:13 uit de Schrift behandelt dit soort zakelijk gedrag: De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Succes in het bedrijfsleven gaat meestal gepaard met de mogelijkheid tot het verwerven van meer macht. Deze kracht kan op veel positieve manieren worden gebruikt, maar kan ook verkeerd worden ingezet. We moeten ons bewust zijn van deze verleiding en niet toestaan ​​dat macht leidt tot trots en arrogantie.

 

 

Reflectie

Welke ‘voordelen’ – extra privileges – zijn jou of anderen in invloedrijke posities binnen jouw organisatie aangeboden? Denk je dat ze geschikt zijn? Heb je negatieve effecten gezien die ze hebben veroorzaakt? Hoe denk je dat die kunnen worden vermeden?

 

Hoe heb je gezien dat ‘privileges’ werden ingezet, zowel op je eigen werkplek als in een andere omgeving? Wat zijn de voordelen om deze uit te breiden tot bepaalde personen? Nogmaals, wat zijn enkele van de mogelijke valkuilen bij het verlenen van privileges aan sommigen, en niet aan anderen? Hoe moet dit volgens jou goed worden bewaakt?

 

Op welke manieren heb je ‘macht’ in de maatschappij zien gebruiken? Op welke manieren heb je gezien dat het juist werd ingezet – naar jouw mening goed? Hoe heb je het misbruikt gezien?

 

Hoe denk je dat de voordelen, privileges en macht kunnen helpen om niet alleen specifieke personen binnen een bedrijf vooruit te helpen, maar ook om diegenen die niet per se in aanmerking komen voor dergelijke kansen uit te dagen en te bemoedigen?

 

In onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 3: 27-28, 11:25, 22:29; Marcus 10:45, 12: 30-31; Lucas 6:31; Johannes 15:13; Filippenzen 2: 3-4

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 19 september 2020