MANNA 876 Seizoenen van ontevredenheid overwin je samen met anderen

MANNA 876 Seizoenen van ontevredenheid overwin je samen met anderen

 

 

Misschien heb je wel eens meegemaakt wat ik noem “ seizoenen van ontevredenheid”. Veel dingen in het leven zijn geen rozengeur en maneschijn.  Iedereen heeft tijden waarin we zouden willen dat het leven minder stressvol en comfortabeler zou zijn. Onze eerste emotie is dan ontevredenheid. Veel mensen doen alsof alles geweldig gaat, maar in de realiteit zijn hun omstandigheden dat helemaal niet.

 

Deze mensen hebben een muur om zich heen en vertellen zelfs degenen die het dichtste bij hen staan niet over hun problemen en zorgen. Ze doen alsof het verbergen van hun problemen ze doen verdwijnen. Heb je dit ooit ervaren? Ik heb de rijkdom dat ik goede vrienden heb die ik in vertrouwen kan nemen, wat er ook op me af komt in het leven. Veel van mijn zakendeals veroorzaken tegenwoordig veel stress, dus het is goed om een paar bevriende zakenmensen te hebben op wie ik kan rekenen, om naar te luisteren en om wijs advies te bieden.

 

Mijn betrokkenheid bij het CBMC is een geweldige bron van zegen geweest voor de afgelopen 33 jaar. Het is goed geweest om in de nabijheid van anderen te zijn die zich kunnen identificeren met de gebruikelijke beproevingen en uitdagingen in het leven. Door met zulke gelijkgestemde mensen samen te zijn, heeft me kracht gegeven om niet toe te geven aan de vijand, maar juist door te zetten tegen de sterke beproevingen die het ondernemer zijn met zich meebrengt.

 

Eén van mijn favoriete verzen in de Bijbel is Prediker 4:12, waar staat geschreven: “En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.” Het leven verloopt het beste als het gespeeld wordt als teamsport! Ik heb het grootste deel van mijn leven teamsporten gespeeld. Als een team samen speelt, niet doelend op eigen eer of individuele prestatie dan vindt er vaak een synergetisch fenomeen plaats. Er is een unieke bevrediging die gepaard gaat met team overwinningen – en zelfs nederlagen –  in de sport en in het leven.

 

Teamwork in het zakenleven kan vergelijkbare resultaten opleveren. En wanneer gedeeld met mede-gelovigen in Jezus Christus kunnen we zelfs een zoetere overwinning behalen. We kunnen niet alleen persoonlijke overwinningen vieren, maar ook de vreugde van het samen een team vormen en het delen van onze verschillende vaardigheden en talenten om een gezamenlijk doel of missie te behalen.

 

Het leven verloopt het beste als het gespeeld wordt als teamsport.

Het doet me denken aan een passage, Lukas 24:31-32 waarin twee discipelen met Jezus lopen – na Zijn dood, begrafenis en opstanding – op de weg naar Emmaüs, terwijl ze niet door hadden dat het de Heer was. Aan het einde van deze scène breekt Jezus het brood met hun en verdwijnt. Er staat, “En hun ogen werden geopend. En zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?”

 

Met de Heilige Geest die in allen die Christus volgen woont, kunnen ook wij dat brandende verlangen in onze harten en geest hebben als we samen de beproevingen van het leven hier op aarde doorstaan. De apostel Paulus heeft zeker zijn eigen deel van “seizoenen van ontevredenheid” gekend na zijn bekering van een vervolger van christenen naar een gedreven ambassadeur voor Christus. In al zijn brieven aan de kerken in Rome, Korinthe, Galaten, Efeze, Philippi, Colossae en Thessalonica vertelt hij over de moeilijkheden die hij tegenkwam voor het volgen van Christus.

 

Door alles heen bleef hij sterk en onwankelbaar in zijn immense liefde en toewijding voor zijn Heer en Redder. Ik kan me goed voorstellen dat er tijden waren wanneer Paulus de wanhoop kon overwinnen door het ontvangen van bemoediging van bevriende broeders en zusters in Christus die hem aanmoedigden om het grote werk dat de Heere hem had gegeven te doen.

 

Als volgelingen van Jezus Christus hebben we allemaal de mogelijkheid om seizoenen van leiden en uitdagingen te doorstaan als we geleidelijk leren om Hem de eerste plaats te geven in alle dingen. Door samen te werken in teams, met een gezamenlijke passie voor het dienen van de Heere, kunnen we onze “seizoenen van ontevredenheid” verkorten en vervangen door vreugde.

 

Reflectie

Heb je eerder al gehoord van de term “seizoenen van ontevredenheid”? Wat betekent dat voor jou?Heb je het zelf meegemaakt, misschien zelfs nu? Zo ja, hoe was dat?

Waarom is het vormen van een team met anderen of kan het profiteren van de vriendschap en steun van anderen ons helpen om tijden van ontevredenheid – in werk, onze omstandigheden of het leven in het algemeen – te doorstaan?

 

Op welke specifieke manier bewijst het het samenwerken met anderen beter te zijn om het leven – en de beproevingen – te doorstaan, dan alleen?

 

Denk je ooit dat het oneerlijk is als we ons best doen om Jezus te volgen, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook op het werk, en we toch nog steeds moeilijkheden en tegenslag ervaren? Wat kun je opsteken van het delen van je ontevredenheid en frustratie met anderen?

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

 

Handelingen 9:15-17; 2 Korinthiërs 1:5-7; Filippenzen 1:29; Hebreeën 2:17-18; 1 Petrus 2:21-25

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 26 september 2020.