MANNA 879 Een leider die indruk op Jezus zou maken

MANNA 879 Een leider die indruk op Jezus zou maken

 

Een van de meest ondergewaardeerde manieren om tot succes te komen in het zakenleven is het kunnen maken van een goede indruk op mensen, zeker op mensen die een invloedrijke positie bekleden. En we weten allemaal dat het spreekwoord waar is: je krijgt nooit een tweede kans om een goede eerste indruk te maken. Als jij de kans kreeg, op wie zou jij dan graag indruk willen maken?

Als je verder kijkt dan het terrein van het zakenleven, wat denk je dat er nodig zou zijn geweest om iemand die zo groot was als Jezus Christus te imponeren? Vermoedelijk heeft Hij meer invloed gehad op mensen uit alle landen en culturen op deze wereld dan ieder ander in de geschiedenis. Toch lezen we in hoofdstuk 7 van het evangelie van Lucas over een man die zelfs Jezus verwonderd deed staan. Dit is des te opmerkelijker omdat deze man geen Jood was zoals Jezus, maar een heiden, een Romeinse centurio.

Dit korte verhaal gaat over een legerleider, een militair met het bevel over honderd mannen, die Jezus vraagt om zijn slaaf te genezen. In deze centurio zien we verschillende eigenschappen die ons kunnen helpen betere leiders te worden, zelfs in de vaak onpersoonlijke en soms ronduit harde zakenwereld.

 

De diepe bewogenheid van de leider. In Lucas 7:2 lezen we: “En een dienaar van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven.” De eerste eigenschap die we hier tegenkomen is de bewogenheid van de centurio. Er staat dat hij zijn slaaf zeer waardeerde en genoeg om hem gaf om goddelijke genezing voor hem te vragen. In die dagen was dat zeer ongewoon, gezien het standsverschil tussen deze twee personen, en uitermate sympathiek en meelevend. Hoe ver zou jij gaan in je zorg voor ieder lid van je team, waaronder degenen die onder jouw gezag staan?

 

Het strategisch inzicht van de leider. Een tweede kenmerk van deze centurio dat opvalt is zijn strategisch inzicht. Hij had zijn zaak persoonlijk kunnen bepleiten, of zelfs kunnen proberen zijn officiële macht in te zetten om Jezus te intimideren. Als niet-Jood vermoedde deze Romeinse leider echter dat hij niet veel invloed op Jezus zou hebben. Daarom staat er in Lucas 7:3: “Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen Hem te komen en zijn dienaar gezond te maken.” De centurio koos met opzet voor de Joodse leiders, mensen die een ingang bij Jezus hadden, om Jezus namens hem te vragen. De juiste mensen kiezen om jou en je zaak te vertegenwoordigen, is een bewijs van strategisch inzicht.

 

 

Wat zelfs nog opmerkelijker is, is dat hij er ook van overtuigd was dat Jezus genezing kon schenken zonder zelf aanwezig te zijn!

 

Het onverschrokken geloof van de leider. Het laatste kenmerk dat we zien bij deze Romeinse hoofdman die Jezus vroeg om zijn slaaf op wonderbaarlijke wijze te genezen, is zijn onverschrokken geloof. Kennelijk had hij over Jezus en de wonderen die Hij deed gehoord. Ondanks het feit dat hij een heiden en geen Jood was, waardoor hij in principe buiten Jezus’ invloedssfeer viel, geloofde de hoofdman onvoorwaardelijk dat Jezus zijn dienaar kon genezen. Wat zelfs nog opmerkelijker is, is dat hij er ook van overtuigd was dat Jezus genezing kon schenken zonder zelf aanwezig te zijn!

In Lucas 7:9 staat: “Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij zich over hem, en Hij keerde zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: ‘Ik zeg u: ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden’.” De centurio geloofde niet alleen dat Jezus zijn dienaar weer gezond kon maken, maar ook dat Hij dat op verre afstand kon doen.

 

De voorspraak voor zijn dienaar die deze centurio deed, liet zien dat niets – geen ernstige ziekte, cultuurverschil of afstand – hem kon afbrengen van zijn geloof in de genezende kracht van Jezus. Zo zouden wij ook allemaal moeten bidden dat ons geloof in Jezus sterk genoeg blijft om ieder obstakel en zakelijk probleem dat op ons pad komt te overwinnen.

 

Reflectie

Wat is jouw antwoord op de openingsvraag: op wie zou jij indruk willen maken als je daartoe de kans kreeg?

 

Kun je je de spanning voorstellen die de Romeinse centurio gevoeld moet hebben toen hij besloot zich te wenden tot Jezus, de man die wonderen tot stand bracht, om zijn geliefde, maar erg zieke slaaf te helpen? Wat moet er volgens jou door hem heen zijn gegaan?

 

Wat is de rol van bewogenheid in de zakenwereld van vandaag de dag? Zie je die vaak naar buiten komen? Zo ja, op wat voor manier? Zo nee, waarom denk je dat dat zo ongebruikelijk is?

 

In deze eMeal wordt het strategisch inzicht genoemd dat de centurio weet wie zijn zaak namens hem bij Jezus moet gaan bepleiten. Heb jij ook voorbeelden van strategisch inzicht meegemaakt – of zelfs kunnen toepassen in je eigen werksituatie?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Jozua 1:6,7,9; Spreuken 1:7, 2:6, 10:14-15, 14:8; Johannes 13:34-35; Jacobus 1:5-6

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 17 oktober 2020