Manna 882 Hoop zoeken in schijnbaar hopeloze tijden

MANNA 882 Hoop zoeken in schijnbaar hopeloze tijden

 

We leven in zeer zorgelijke tijden, zonder twijfel. Tussen een pandemie, sociale rusteloosheid, economische onrust en regelmatig voorkomende extreme weersomstandigheden zijn veel mensen zeer ongerust – ze worstelen met een gevoel van hopeloosheid.  Er zijn twee manieren om te reageren op omstandigheden als deze: We kunnen toegeven aan de groter wordende wanhoop, of we kunnen deze accepteren als tegenslagen, maar ze gebruiken als een kans om te groeien.

 

Het probleem voor veel mensen is, dat ze niet weten waar ze naartoe kunnen als het leven niet meer onder controle is. Sommigen vallen terug in oude verslavingen. En er zijn er zelfs die het tragische en onomkeerbare besluit nemen om hun problemen op te lossen door suïcide.

 

Recentelijk was ik bedroefd te horen van één van mijn cliënten dat zijn ex-vrouw besloten had haar leven te beëindigen. Ze had vele jaren geleden aan een bipolaire stoornis. Ook al had ze een levensverzekering, de uitkering bij overlijden kan de pijn niet wegnemen die mijn cliënt en zijn twee zoontjes zullen moeten dragen, ondanks dat de vrouw haar gezin al enkele jaren geleden had verlaten. Ze hebben nog steeds elke mogelijkheid voor contact in de toekomst met iemand van wie ze houden verloren.

 

Ook al kan ik proberen om de familie zoveel mogelijk te steunen, vaak is er weinig raad die je kunt geven. Dit was niet de eerste keer dat ik iemand tegenkwam, die toe heeft gegeven aan gevoelens van hopeloosheid en niet de impact van een dergelijke drastische actie voor zijn/haar naasten heeft ingezien.

 

Ondanks zulke tragedies ben ik de zoektocht naar hoop in schijnbaar hopeloze tijden gaan beschouwen als een streven dat de moeite waard is. Het leven is kostbaar en de moeite waard, hoe somber de dingen ook lijken. We krijgen allemaal te maken met moeilijkheden in ons leven. Ook volgelingen van Christus zouden moeten begrijpen, dat het leven niet altijd makkelijk is. Jezus zei tegen Zijn discipelen “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). Onze hoop is om ons niet op onze omstandigheden te richten, maar op God, die onze omstandigheden onder controle heeft.

 

Hopeloosheid is een tactiek van Satan.. Zijn doel is – en is altijd geweest – om ons te misleiden en ons leven te verwoesten

Ik ben ook bemoedigd door de songtekst van een bekend lied: “Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives.” Dit zijn krachtige woorden om te herinneren, want we bevinden ons vaker in dalen dan op bergtoppen.

 

Als zakenmensen en professionals zijn we altijd op zoek naar de conclusie. Hopeloosheid is een tactiek van Satan, die in de Bijbel omschreven wordt als een leugenaar en een misleider, de vijand van God. Zijn doel is – en is altijd geweest – om ons te misleiden en ons leven te verwoesten. Voor diegenen onder ons, die ons vertrouwen op Jezus Christus hebben gesteld als Redder en Heer, kunnen we er zeker van zijn dat ons eeuwig welbevinden is veiliggesteld. Zijn werk van redding en verlossing heeft ongeveer 2000 jaar geleden plaatsgevonden voor onze zonden uit het verleden, heden en toekomst.

 

De wereld om ons heen, die we kunnen zien en voelen, kan er inderdaad voor zorgen dat we hoop verliezen, gaan wanhopen. Maar in de Bijbel vinden we zekerheid: “Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding” (Romeinen 8:24-25). Een ‘ik hoop het’ wereld brengt hopeloosheid voort, maar Bijbelse hoop geeft een vaste zekerheid en een echte rotsvaste verwachting.

 

REFLECTIE

Hoe hebben de uitdagingen van dit jaar – de pandemie, sociale onrust, een zorgelijke economie – jou beïnvloed?

 

Worstel je zelf met gevoelens van hopeloosheid in deze tijden? Als dit voor jou niet geldt, ken je iemand die dat wel doet? Hoe is die ervaring voor jou of voor diegene?

 

Soms vragen we weleens zoiets als: “Denk je dat het weer morgen beter is?” En dan krijg je het antwoord “Ik hoop het”. Wat is het verschil tussen “ik hoop het” en Bijbelse hoop?

 

Hoe reageer je als je iemand hoort zeggen dat ze hun hoop op God hebben gesteld in schijnbaar onmogelijke omstandigheden?

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 7 november 2020.