Manna 883: Karakter- een vergeten professionele kwaliteit

Karakter – een vergeten professionele kwaliteit

CV’s, of zo je wilt, curriculum vitae, zijn interessante documenten. Ze kunnen opleiding, werkervaring, professionele vaardigheden, prestaties en certificeringen weergeven. Ze helpen bij het evalueren van de competentie en referenties van een sollicitant – zijn of haar kwalificaties voor het uitvoeren van specifiek werk.
Maar één belangrijk element wordt zelden, of misschien wel nooit, weergegeven op een CV: karakter. En toch kan karakter, misschien wel net zoveel als iedere andere kwaliteit, op veel manieren een grote impact hebben: iemands werkprestaties; hoe die persoon zich verhoudt tot en werkt met andere leden van het team; en ook hoe diegene past in de bedrijfs- of organisatiecultuur, zowel wat betreft filosofie als waarden.

De legendarische universiteitsbasketbalcoach John Wooden, wiens UCLA (universiteits-)team tien nationale kampioenschappen won tussen 1964 en 1975, zei dat als je de keus krijgt tussen het hebben van een goede reputatie en het ontwikkelen van een sterk karakter, je altijd voor dat laatste moet kiezen: “Maak je meer zorgen over je karakter dan over je reputatie, want je karakter bepaalt wat je werkelijk bent, terwijl je reputatie slechts is wat anderen denken dat je bent.”

Wijlen Dr. Martin Luther King Jr., die zijn leven wijdde aan het nastreven van sociale gerechtigheid, zei tijdens zijn beroemde toespraak ‘I Have a Dream’: “Ik droom ervan dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een natie zullen wonen waar ze niet beoordeeld worden op grond van hun huidskleur, maar op grond van hun karakter.”

In een wereld waarin uiterlijkheden zoveel aandacht krijgen, bepaalt het innerlijke karakter hoe we ons gedragen, hoe we omgaan met anderen, welke waarden we omarmen en welke overtuigingen we koesteren. Bij een ethisch dilemma stelt karakter iemand in staat om te kiezen voor het juiste.
Het belang van karakter wordt in heel de Bijbel benadrukt. Jezus Christus nam geen blad voor de mond toen Hij religieuze leiders aan de kaak stelde die gespecialiseerd waren in het presenteren van een uiterlijke facade die niet overeenkwam met hun kwade motieven. “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.” (Mattheüs 23:27) Even daarna stelt Hij: “Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.” (Mattheüs 23:28)

Je karakter bepaalt wat je werkelijk bent, terwijl je reputatie slechts is wat anderen denken dat je bent

In het Oude Testament vinden we een soortgelijke observatie: “Brandende lippen en een boosaardig hart zijn als een potscherf, overtrokken met schuim van zilver.” (Spreuken 26:23) Om de vergelijking naar de 21e eeuw te vertalen: dat zou hetzelfde zijn als wanneer je een goedkoop plastic speeltje met een dun laagje goud bedekt. Aan de buitenkant lijkt het een onbetaalbaar ding, maar aan de binnenkant blijft het iets van weinig waarde.

Misschien wel de meest veelzeggende openbaring over karakter in de hele Bijbel vond plaats toen de profeet Samuël de opvolger zocht voor Israëls koning Saul. Nadat de profeet bijna alle zonen van Jesse had beoordeeld, zei God tegen Samuël dat ondanks hun uiterlijk niet een van hen geschikt was: “Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.” (1 Samuël 16:7) Een andere zoon moest voorgesteld worden, David, een herdersjongen, die veel voor God heeft bereikt.

In zekere zin kan een CV anderen iets vertellen over onze reputatie. Maar wat willen we dat ze weten over ons karakter?

Gespreksvragen

  1. Hoeveel belang hecht jij aan een goede reputatie? Hoe zit dat met andere mensen: hoe belangrijk is het voor jou om om te gaan met of zaken te doen met mensen met een goede reputatie?
  2. Wat is volgens jou het verschil tussen reputatie en karakter? Hoe wordt een goede reputatie opgebouwd? Hoe zit dat met het ontwikkelen van een goed karakter: zijn de stappen hetzelfde? Leg je antwoord uit.
  3. Kun je iemand bedenken die je kent – of hebt gekend – die een goede reputatie had, maar die, als je diegene leerde kennen, een slecht karakter bleek te hebben? Hoe werd dat duidelijk?
  4. Waarom denk je dat de Bijbel – en uiteindelijk God – zo’n grote waarde hecht aan een goed karakter, dat iemand er niet alleen goed uitziet aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant? Hoe denk je dat iemand een godvruchtig karakter kan ontwikkelen?
In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp

Spreuken 4:23, 16:2,7, 20:9,27, 21:2, 22:11; Lukas 11:37-44; Handelingen 23:3; Galaten 6:12Manna 883