MANNA 884 DE INSPIRERENDE WAARDE VAN EEN MANAGER

MANNA 884 De inspirerende waarde van een manager

 

Gallup, een prestigieus analyse en adviesbedrijf; meer dan 80 jaar geleden opgericht, heeft een boek gepubliceerd met de titel  ‘It´ s the Manager’  Volgens een artikel over dit boek in the Wall Street Journal had Gallup’s research de meest diepgaande, onderscheidende en verhelderende vondst in zijn 80-jarig bestaan ontdekt.

De Gallup’s studie onthulde dat managers niet alleen invloed hebben gehad op de behaalde resultaten, ze zijn voor 70 procent verantwoordelijk voor de variantie in de productiviteitsniveaus van hun mensen. Als gevolg daarvan adviseerde Gallup bedrijven om managers te zoeken die hun team inspireren met het behalen van doelen en individuen die meer als coach functioneren.

 

Een van de conclusies van deze studie was dat managers kunnen helpen om de kloof te overbruggen tussen betrokken en minder betrokken werknemers. We zien deze waarheid bevestigd in het Bijbelse verhaal van koning David, een getalenteerde leider die goed wist hoe hij anderen in een zaak moest betrekken.  In Psalm 78:72 lezen we: ‘Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand’  Als je een florerende business wilt, trek dan getalenteerde managers aan die anderen betrekken in het proces.

 

Itś the Manager noemt nog een andere cruciale factor die een goede manager typeert: ze begrijpen waarom het zo belangrijk is voor werknemers om betrokken te zijn in het werk wat ze doen en niet alleen de verplichte aantal uren aanwezig te zijn. de Gallup onderzoekers observeerden dat in voorgaande decennia werknemers hun prioriteiten anders stelden. Hun familie, kinderen, een eigen huis en een vredig leven waren hogere prioriteiten dan het hebben van een goede baan. Maar in de 21e eeuw veranderde deze trend. De ondervraagden vinden nu een lonende baan de eerste prioriteit.

 

Het betrokkenheidsniveau van de werknemer daalt dramatisch als hun baan niet lonend is. Goede managers hebben geleerd hoe de niet betrokken werknemers te inspireren. Het boek Spreuken geeft hier een mooi inzicht: ‘De raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht zal hem naar boven halen;’ (Spreuken 20:5)

 

Mensen met karakter, zij die hun team kunnen inspireren naar nieuwe niveaus van excellentie, moeten worden gewaardeerd en nagestreefd

 

Wil je je business laten floreren in de toekomst? Dan zul je een manager nodig hebben die de capaciteit heeft zijn team te inspireren met een bepaalde zingeving, iets wat als lonend wordt ervaren.

 

Om zowel productiviteit als moraal te optimaliseren is er nog iets nodig naast het betrokken houden van werknemers. De echt effectieve manager is in staat  zijn team te inspireren om nog meer betrokken te raken en het niveau van betrokkenheid door de hele organisatie te verhogen.

 

Gallup’s research liet zien dat slechts een derde van de werknemers uitermate betrokken is in de V.S. Echter, zij ontdekten ook dat in een succesvol bedrijf de betrokkenheid van de werknemers binnen de organisatie wel tot 68 procent kan reiken.

 

Dit is belangrijk omdat hun onderzoek ook uitwees dat 10 procent van de ondernemingen, gerangschikt in termen van niveau van werknemersbetrokkenheid, een winstpercentage van 26 procent lieten zien tijdens de laatste recessie, terwijl hun concurrenten, met een minder niveau van werknemersbetrokkenheid slechts 14 procent winststijging noteerden. Mensen met karakter, zij die hun team kunnen inspireren naar nieuwe niveaus van excellentie, moeten worden gewaardeerd en nagestreefd. ‘Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag.’ (Exodus 18;21)

 

Gespreksvragen

Hoe zou jij een werknemer die betrokken is bij zijn werk vergelijken met een werknemer die dat niet is?

 

Kijkend naar je eigen werksituatie, hoe betrokken ben je zelf in de verantwoordelijkheden die jij toegewezen hebt gekregen om uit te voeren? Start jij de dag met enthousiasme of voel je niet betrokken, heb je zelfs het gevoel dat het gras groener is bij de buren?

 

Welke stappen kan een manager – of iemand anders in een leidinggevende rol – nemen om de werknemersbetrokkenheid te vergroten? Hoe zou jij een manager beschrijven die anderen inspireert hoe met anderen om te gaan?

 

Vanuit een geloofsperspectief, waarom is het belangrijk voor een manager die een volgeling van Jezus Christus is, een hoge prioriteit te geven aan het inspireren en betrokken houden van zijn team en hen ook het gevoel te geven dat het lonend is wat zij doen?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spr 11:30, 22:4, 27:23, 28:2; Matth 22:37-40; Gal 5:13-14; Fillip 2:3-4

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 21 november 2020.