MANNA 887 En nu voor sommigen heel goed nieuws

Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik ben altijd in voor goed nieuws, helemaal in een tijd als deze, nu elk nieuwsbericht uitdagend, verontrustend en zelfs angstaanjagend is. 

Een klein beetje goed nieuws is, volgens de rapporten, dat de kanalen van Venetië in Italië schoon zijn voor het eerst sinds honderd jaar. Ze zeggen dat het nu mogelijk is om de bodem te zien. De luchtkwaliteit in grote steden is drastisch verbeterd door het minder rijden en de vermindering van de uitstoot door kassen kan een grote stap zijn in de richting van het vertragen van de signalen die experts aan klimaatverandering toewijzen. Er is zelfs bewijs dat vogels luider zingen dan normaal

Natuurlijk, het COVID-19 virus gaat door met toeslaan in vele delen van de wereld en de werkeloosheidscijfers zijn hoger dan we ooit hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te weten dat deze situatie tijdelijk is en dat we een nieuwe normale situatie zullen kunnen creëren als de tijd verder gaat.

Dit alles zorgt ervoor dat we ons opnieuw realiseren, dat waar we over nadenken ook grotendeels bepaalt wie we zijn, hoe we reageren en welke actie we ondernemen. In andere woorden: we zijn wat we denken. Onze lichamen worden sterk beïnvloed door wat we eten, maar onze levens worden beïnvloed door wat we denken. Dit is waarom de Bijbel in Filippenzen 4:8 ons opdraagt om te denken aan dingen die: “waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is”.

De voor de hand liggende vraag is: hoe weten we wat waar, eerbaar, rein etc. is? Nog niet zo lang geleden kwam het meeste nieuws uit bronnen die met elkaar concurreerden op nauwgezetheid. Nieuwe bureaus gingen heel ver om ervoor te zorgen dat de informatie die ze verstrekten accuraat was. Er werden toen ook fouten gemaakt, maar die kwamen vaak uit onbetrouwbare bronnen. Tegenwoordig krijgen meesten van ons informatie uit bronnen zonder enige verantwoording, of erger, met een dubbele agenda. 

Het is onderzocht dat 70 procent van de informatie op sociale media niet waar is. Dit is zelfs nog alarmerender als we aannemen dat de andere 30 procent die wel waar is ook omvat, dat we van onze moeder houden en de goede lunch die we hadden. Dit is waar onze behoefte aan discretie en bewustwording van belang wordt. Als iets bizar is, anders dan algemeen te begrijpen, of een duidelijke agenda heeft om iets te promoten, of wil dat we iets kopen, moeten we wantrouwig zijn.  Dingen die eerbaar of lieflijk of welluidend zijn, halen andere mensen niet naar beneden.  Dingen die deugdzaam zijn of prijzenswaardig zijn noch negatief noch gemeen.

Computers functioneren door wat erin is geprogrammeerd. Op een zelfde manier wordt ons denken bepaald door hoe we het programmeren’. Zoals Spreuken 12:18 zegt, “Er zijn er die als met dolksteken praten. Maar de tong van de wijzen betekent genezing.”  En een andere passage zegt:  “Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.” (Spreuken 15:4). Wat we zeggen – en wat we horen – heeft een grote impact op ons leven.

Diegenen van ons die al langer op deze aarde zijn, hebben een langer perspectief. Hierdoor mogen we erop vertrouwen dat dingen beter zullen worden. Vergeet niet om je te richten op “waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is”. Het is de enige manier om te overleven en er sterker uit te komen dan tevoren.

Gespreksvragen:

Vraag 1:     Hoe ben je omgegaan met het schijnbare constante aanval van slecht nieuws de afgelopen maanden? Zijn je humeur en houding erdoor beïnvloed?

Vraag 2:     Wat doe je om ervoor te zorgen dat je niet overweldigd raakt door deze lading negativiteit? Zet je het gewoon uit; richt je je op meer positieve bronnen van informatie of laat je het nieuws je gedachten domineren? Leg je antwoord uit.

Vraag 3:     Wat denk je over de Bijbelse opdracht om te denken aan dingen die: “waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend zijn, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is”?

Vraag 4:     Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de focus hebben op dingen die positief en opbouwend zijn en energie geven, in plaats van informatie en ideeën die ontmoedigen, zwaarmoedig maken of zelfs deprimerend zijn?

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 12 december 2020