MANNA 888 Het belang van zelfbeheersing

Jaren geleden adviseerde ik regelmatig een klant van me, uit de drukkers wereld. Er waren tal van mogelijkheden binnen de sector, waarvan vele van strategisch belang voor de toekomstige groei van het bedrijf.
Ik was erg verbaasd toen ik ontdekte dat de twee aandeelhouders van het bedrijf serieus spraken over het kopen van een franchise-onderneming in donuts in aanvulling op hun bedrijf. Wat hebben donuts te maken met drukwerk? Gelukkig kon ik ze overtuigen dat het een slecht idee was.

Business managers, vooral zij die nog al succes hebben en aandacht trekken, krijgen bijna dagelijks nieuwe zakelijke mogelijkheden aangeboden. Soms klinkt het verhaal over opzet en omzet erg verleidelijk. Zonder zelfbeheersing kan dit gemakkelijk leiden tot het najagen van iets dat ver afstaat van je roeping of de door God bedoelde bestemming.

In de Bijbel, in Spreuken 25:28, komt de noodzaak van zelfbeheersing en geconcentreerd denken aan de orde: “Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt”. De vraag is, met zoveel verleidelijke mogelijkheden die op ons afkomen, hoe we die kunnen toetsen en bepalen welke de moeite waard zijn om mee aan de slag te gaan.

Dit is een van de redenen waarom de omschrijving van het doel van een bedrijf of organisatie belangrijk is, zowel voor ieder onderling als persoonlijk. Ze helpen om zaken te definiëren als: “Wie zijn wij?”, “Wat doen we?”, “Waarom zijn we hier?”, en “Wat zijn we van plan te bereiken?”. Ik weet van bedrijfseigenaren en leidinggevenden die zo’n mission statement hebben opgesteld en daar regelmatig naar verwijzen om daarmee constant te herinneren aan waar zij en hun bedrijf voor staan. Zij kunnen in feite dienen als een vorm van zelfcontrole om te voorkomen dat we ons laten afleiden van onze missie en ons doel.

Leer jezelf te beheersen om de toekomst van je bedrijf te beschermen, en heb de moed om “Nee” te zeggen tegen alles wat niet bij je doel of missie past.

Een andere tekst uit Spreuken die bij dit onderwerp past is: “Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar gelukzalig is hij die zich houdt aan de wet” (Spreuken 29:18). Deze tekst is op meerdere manieren uit te leggen, maar het hebben van een duidelijke missie en visie kan ons zeker helpen bij het toepassen van zelfcontrole, in plaats van het volgen van een dwaalspoor dat ons ver van ons doel af kan brengen.

Een bekende passage, uit Galaten 5:22-23, beschrijft de “vrucht van de Geest” door de kenmerken te benoemen van een werkelijk geestelijke persoonlijkheid die Jezus Christus trouw volgt. Dit zijn “liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en… zelfbeheersing”. Dan staat er: “Daartegen richt de wet zich niet.”

Dit zijn allemaal eigenschappen die christenen in zaken- en beroepswereld moeten laten zien – die 2 Korintiërs 5:20 noemt, “gezanten namens Christus.” De zelfbeheersing waarover gesproken wordt, heeft betrekking op het niet beheerst worden of opgeslokt worden door goddeloze dingen, en dat zichtbaar te maken door de juiste handelingen en woorden. Maar het kan ook van toepassing zijn op het kunnen vermijden – zoals de zakenpartners die ik adviseerde – dat er onverstandige beslissingen worden genomen die door hun effect op de werkvloer, zelfs kunnen schaden.

Naast het hebben van een duidelijk omschreven mission statement, is een ander doorslaggevend argument om door te gaan met zelfbeheersing het je voortdurend bewust blijven van de aanwezigheid van God en leiding in je leven. Wanneer je probeert een nieuwe, aantrekkelijke kans op waarde te schatten, helpt het om te denken aan Spreuken 19:21: “In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand”.

Leer jezelf te beheersen om de toekomst van je bedrijf te beschermen, en heb de moed om “Nee” te zeggen tegen alles wat niet bij je doel of missie past.

Gespreksvragen:

  1. Als je jezelf zou beoordelen in termen van zelfbeheersing, met 1 als laagste en 10 als hoogste, hoe zou je jezelf dan beoordelen? Leg je antwoord uit.
  2. Kun je een moment bedenken waarin je niet zo slim op een kans hebt ingespeeld en later spijt hebt gehad dat je dat hebt gedaan? Of zo niet, kunt je je een voorbeeld daarvan herinneren van iemand anders die je kent? Kun je dat voorval en de uitkomst omschrijven?
  3. Heb jij in je bedrijf een mission statement? Zo ja, wordt er vaak naar verwezen?
  4. Hoe zit het met jezelf – heb je ooit overwogen om een persoonlijk mission statement te schrijven om te dienen als leidraad voor waar en hoe je je tijd, talenten en middelen inzet – om niet afgeleid te worden door mogelijkheden die niet passen bij je missie en doel?
  5. Als je tot de conclusie bent gekomen dat je enigszins tekort schiet op het gebied van zelfbeheersing, hoe zou je dat dan kunnen proberen te verbeteren?
    In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 16:2-3, 16:9, 20:24, 27:1; Titus 2:2; 2 Petrus 1: 5-7

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 19 december 2020.