MANNA 890 :Als het leven je gedwongen in de pauzestand zet

We kennen allemaal de pauzeknop op onze televisie, of op het filmpje dat we kijken op onze computer of smartphone. Soms drukt het leven zelf de pauzeknop in, of we dat nu leuk vinden of niet. Meestal hebben we daar een hekel aan. Maar ik heb ondervonden dat als dat gebeurt, er opeens een unieke kans ontstaat om een stapje terug te doen en eens goed te kijken wat er achter je ligt, waar je nu staat en waar je naar op weg bent – of in ieder geval denkt naar op weg te zijn.
Zelfs ongeplande, ongelegen komende pauzes kunnen ergens toe dienen als we het willen zien. We worden makkelijk meegezogen in de drukte van deze wereld en verliezen het zicht op wat er werkelijk toe doet. Niet dat er weinig relevant is in het leven, maar als we naar het grotere plaatje kijken, zijn dingen vaak minder belangrijk dan we hadden gedacht.

De meest ingrijpende pauze in mijn leven was misschien wel die van vele jaren geleden, toen ik vier dagen op de intensive care heb gelegen na het oplopen van een dubbele longontsteking. Gelukkig kon mijn huisarts me overhalen om me in het ziekenhuis te laten opnemen voor het te laat was. Met mijn beide longen voor een deel gevuld met vocht was ik een wandelende tijdbom geworden. Tijdens dat korte verblijf in het ziekenhuis had ik niet alleen tijd om te genezen en herstellen, maar kreeg ik ook de kans om tot rust te komen, na te denken en mijn prioriteiten bij te stellen.

Door het hele boek van de Psalmen heen komen we vaak het woordje “sela” tegen. Dit Hebreeuwse woordje lijkt gebruikt te zijn door de componist/dichter als een muzikaal teken. Lezers of zangers moeten even stoppen om na te denken over wat voorafging. Dit muzikale teken komt ook drie keer voor in het Bijbelboek Habakuk, dat spreekt over Gods grootheid vanaf het begin van de mensheid. De profeet roept ons op om ons te verwonderen over de goedheid van de God van het universum en Hem onvoorwaardelijk te vertrouwen.
Het Hebreeuwse woordje sela in de bijbel lijkt gebruikt te zijn door de componist/dichter als een muzikaal teken. Lezers of zangers moeten even stoppen om na te denken over wat voorafging.

Een andere pauze in mijn eigen leven was mijn legerperiode in oorlogsgebied. Ook al was ik destijds niet erg veel bezig met God, achteraf besef ik dat ik die tijd me toch heeft gevormd en sterker heeft gemaakt. Als ik terugkijk, weet ik dat God er altijd was en over mij waakte, ook al zag ik dat zelf misschien niet.

Net als onze elektronische apparaten en softwarepakketten beschikken over pauzefuncties, waarmee we zelf kunnen bepalen wanneer we luisteren en kijken, gebruikt ook God Zijn eigen pauzeknop’ voor deze wereld. Voor jou hebben de coronamaatregelen misschien zo gewerkt. Terwijl de pandemie ons blijft bezighouden, putten we troost uit de wetenschap dat de Almachtige God over de aarde regeert. Hij is nooit verbaasd of bezorgd. Ook al zien we het niet altijd, Hij gebruikt de omstandigheden om ons door woelige tijden te leiden.

Psalm 46 vind ik een leerzame Psalm. In de eerste vier verzen staat: “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela.” Na deze pauze lezen we: “Kom, zie de daden van de HEERE, die verwoestingen op de aarde aanricht; die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.” (Psalm 46:9-12).

We mogen er dus op rekenen dat God niet alleen pauzes in ons leven aanbrengt, maar dat Hij er ook is in tijden van nood. Voor welke uitdagingen je momenteel ook staat, laat je sterken en bemoedigen door deze woorden.

  1. Gespreksvragen
    Hoe vaak gebruik jij de pauzeknop – op je televisie, smartphone, computer of ander apparaat? Met welk doel doe je dat?
  2. Heb je ervaring met “levenspauzes” zoals in deze eMeal beschreven? Zo ja, hoe heb je die periode beleefd? Of heb je op dit moment met zo’n pauzetijd in je leven te maken?
  3. Hoe reageer je meestal op zo’n levenspauze, zeker als die jouw weldoordachte en zorgvuldig geconstrueerde plannen doorkruist?
  4. Als we geloven dat God niet alleen pauzes in ons leven toestaat, maar die ook gebruikt om ons leven te leiden en ons te helpen bij onze geestelijke groei, wat zou dan onze reactie moeten zijn als God een stopteken geeft en Hij ons laat wachten?

    In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Psalm 31:19-22, 37:4-7,34, 46:10; Habakuk 3:16-18; Lucas 11:9-10; Johannes 10:25-29

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 9 januari 2021.