MANNA 891: Welkom op de school der mislukkingen

We zien vaak dat een vooraanstaand zakelijk leider, directeur of ondernemer wordt beschreven als ‘het grote succesverhaal’. We krijgen verhalen te horen over hoe zij hun succes hebben bereikt als voorbeelden van hoe wij dezelfde topniveaus ook kunnen bereiken als we hen nadoen. Maar heb je ook wel eens gehoord van iemand die werd beschreven als ‘de grootste mislukking’?
In de realiteit komt succes op allerlei manieren die we soms zelf niet eens in de hand hebben. Hard werken, toewijding en vastberadenheid kunnen zorgen voor succes, maar niet voor iedereen. Soms is succes het gevolg van puur geluk of het lot dat je gunstig gezind is (als je daarin gelooft). Of van op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Er wordt gezegd dat timing heel belangrijk is. Sommige mensen hebben slechts eenmaal succes en doen de rest van hun leven hun best het nog een keertje te vinden.

Maar als we niet slagen blijkt het veel gemakkelijker te zijn de oorzaak daarvan te vinden. We kunnen wijzen op slechte beslissingen, het niet bereid zijn de noodzakelijke energie en inspanning te leveren, niet lang genoeg doorzetten om onze doelen te bereiken, ignorantie of zelfs dwaasheid.

Omdat de faalfactoren veel gemakkelijker herkend kunnen worden, kan falen een weg naar succes zijn als wij bereid zijn ervan te leren. Het was de Britse staatsman Winston Churchill die zei: “Succes is niet het einddoel, falen hoeft niet fataal te zijn, maar het is de moed om door te gaan die telt.” Professioneel basketbalspeler Michael Jordan zei: “Ik kan accepteren dat ik faal. Iedereen heeft zijn mislukkingen. Maar wat ik niet kan accepteren, is het niet eens proberen.”
Denis Waitley, een motivatiespreker, consultant en auteur, bood dit perspectief: “Falen zou onze onderwijzer moeten zijn, niet onze begrafenisondernemer. Falen is vertraging, geen nederlaag. Het is een tijdelijke omleiding, geen doodlopende weg. We kunnen alleen vermijden dat we falen door niets te zeggen, niets te doen en niets te zijn.”

Het was de Britse staatsman Winston Churchill die zei: “Succes is niet het einddoel, falen hoeft niet fataal te zijn, maar het is de moed om door te gaan die telt.

Een van de verfrissende dingen die opvallen in de Bijbel is de verborgen, ongepolijste presentatie van de memorabele mislukkingen, te beginnen met Adam en Eva, maar ook bij mensen als Noach, Jacob, de vader van de staat Israël, Samson, koning David en zijn zoon, Solomon, en veel van de discipelen van Jezus.
De apostel Petrus, een van de naaste volgelingen van Christus, is misschien wel het belangrijkste voorbeeld van iemand die succes vindt, ondanks herhaalde mislukkingen. In de nacht voor zijn kruisiging vertelde Jezus zijn discipelen: “Deze nacht zullen jullie allemaal aanstoot aan Mij nemen,” waarop de eigenzinnige Petrus antwoordde: “Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!” (Matteüs 26:31-35).
Ondanks zijn gewaagde, impulsieve woorden lezen we dat Petrus Christus inderdaad had verloochend. Niet slechts eenmaal, maar drie maal, zoals door de Heer was voorspeld. Na de derde verloochening wordt gezegd: “En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan… En Petrus ging naar buiten en huilde bitter” (Lucas 22:54-62).
Gelukkig eindigt het verhaal hier niet. In Johannes 22:1-19 zien we hoe Christus Petrus zijn verraad vergeeft. Jezus vroeg Petrus drie maal, “Simon, zoon van Johannes, hou je van mij?” En elke keer antwoord de discipel bevestigend. Hij zei hem, “Weid mijn lammeren…. Hoed mijn schapen.” Wat een ongelooflijk verslag van mislukking. En van vergeving. We weten dat Petrus sindsdien een van de leiders van de vroege kerk werd, en twee van zijn brieven staan in het Nieuwe Testament.
Heb jij het moeilijk, probeer je te herstellen na een mislukking? In je roeping of geestelijk? Onthoud dat een mislukking niet het eind hoeft te betekenen. Het kan een geweldige leraar blijken te zijn, slechts een klein eindje verwijderd van de weg naar succes.

Gespreksvragen

  1. Wat zou jij het liefst horen, een geweldig succesverhaal of het verhaal van een grote mislukking? Waarom?
  2. Ben je het ermee eens dat we vaak meer leren van het ervaren van mislukkingen dan van het proces om succes te boeken? En waarom?
  3. Welke lessen heb jij geleerd van je mislukkingen op de werkplek? Als je iets over zou kunnen doen, wat zou jij je jongere ik willen vertellen over hoe hij moet omgaan met mislukking?
  4. Hoe denk je dat Petrus zich gevoeld heeft na zijn fouten? En over de vergeving die Jezus hem heeft geboden, de manier waarop Hij hem heeft hersteld zodat hij door kon gaan met zijn werk? Wat denk jij dat Petrus in staat heeft gesteld om door te zetten, de moed niet op te geven en ermee te stoppen?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.
Spreuken 12:11, 13:4, 15:19, 24:30-34; Johannes 4:4-21; Handelingen 15:36-41; 2 Timoteüs 4:11

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 januari 2021.