MANNA 892: Geloof en zekerheid versus angst

Vrienden van ons zaten in een behoorlijke worsteling om de deuren van hun business open te houden. Ze hadden serieuze problemen en een faillissement dreigde. Ze raadpleegden diverse bronnen en na alle opties overwogen te hebben besloten ze al biddend door te zetten.

Juist toen ze zakelijk succes boekten, hakten de gevolgen van het coronavirus er behoorlijk in en de toekomstige kansen kwamen tot een abrupt onverwacht einde. Angst en paniek overweldigden hen. Ze waren onvoldoende voorbereid op dit nieuwe obstakel, ondanks hun opleiding en ervaring.

Misschien ben jij of is jouw organisatie met een soortgelijke uitdaging geconfronteerd. Voor de meesten van ons hebben de wereldwijde lockdowns en restricties ontberingen teweeggebracht zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Wie kon ooit bedenken aan het begin van 2020 hoe dit jaar zich zou ontvouwen?

Zelfs in gewone tijden, zonder de impact van een ongekende wereldwijde pandemie, leven veel kleine zelfstandige ondernemingen van een omzet met minimale marge. Dit geldt specifiek voor ondernemingen die nog in de start up fase zitten. Winsten worden hopelijk in de toekomst gemaakt, in de opstartfase werk je vooral van dag tot dag. En als er zich dan een crisis voordoet,  is het vrij makkelijk en niet ongewoon voor leiders om verlamd te worden door angst.

Veelgestelde vragen op zo’n moment zijn dan: ‘Wat doen we nu?’ ‘Is er iets wat we kunnen doen?’ Als je met zulke sombere omstandigheden wordt geconfronteerd kan het heel moeilijk zijn om in je geloof te blijven staan en te blijven vertrouwen dat, ondanks de tegenslag, God toch een plan heeft. Of heeft Hij ons verlaten? In tijden als deze komt de echtheid van ons geloof openbaar. En er is geen grotere bron van hoop dan de beloften die in de Bijbel staan. De apostel Petrus schreef niet over een pandemie, maar bood wel deze zekerheid aan de volgelingen van Jezus Christus die door veel verdrukkingen gingen: ‘Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.’ (1 Petrus 1:6-7)

Vervolgens schrijft hij; ‘Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus , opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.’ (1Petrus 4:12-13)

Het geloofsleven – inclusief de alledaagse bezigheden in de business – gaan over het vertrouwen in God. Zijn richting en voorziening, zelfs wanneer gevoel je zegt het anders te doen. Angst voor de toekomst zou vervangen moeten worden door een gezonde vrees – eerbiedig gezag voor God, Die ons werk bedoelde om Hem te dienen als ambassadeurs op de werkvloer. Zoals Spreuken 19:23 zegt: De vreze des Heeren is ten leven, verzadigd overnacht men door geen kwaad. bezocht.’

Als rampen opdoemen, is één vrees, de vrees voor God – het waard te omarmen. In mijn carrière heeft overgave aan God mij vaak vrede in plaats van paniek gebracht. Omdat we Zijn verzekering hebben; ‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekend maken, die u niet weet’ (Jeremia 33:3) Als we op zoek zijn naar antwoorden, kan ons vertrouwen op God alleen stellen wel eens de beste plaats zijn.

Gespreksvragen

  1. Heb je ooit een punt in je carrière of in je business bereikt dat je voelde dat je op het randje van opgeven zat, maar dat je door gebed en wijze raad toch koos om door te gaan? Als dit zo was, wat was de situatie en wat was de uitkomst?
  2. Wellicht zit je op dit moment in omstandigheden die onoverkomelijk lijken. Hoe ga je daar mee om? Heb je een punt bereikt waar de leiding van God je enige optie is?
  3. Hoe heeft de pandemie jou en je werk beïnvloed? Welke rol heeft geloof gespeeld in het handelen van de grote uitdagingen in deze tijd?
  4. Wat denk je van de genoemde Bijbelteksten en de beloften die ze inhouden? Komen er gelijksoortige passages naar boven die ook veel betekenen voor jou?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:

Psalm 37:4-5; Spreuken 3:5-6, 16:3,9; Jesaja 40:31, 41:10; Jeremia 29:11; Mattheus 6:25-34

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 januari 2021