MANNA 893 : 7 kwaliteiten van een gedisciplineerde investeerder

Als het over investeren gaat, is het relatief eenvoudig om te leren wat we moeten doen. Maar doen wat we zouden moeten doen, is verrassend moeilijk. We kunnen onze eigen ergste vijand zijn, vooral als de markt ongekend onstabiel wordt zoals dit jaar het geval is.

Eén kwaliteit die de beste professionele investeerders onderscheidt van de rest van ons, kan jaren nodig hebben om zich te ontwikkelen: emotionele zelfdiscipline. Onze emoties reageren zo op nieuws en marktgebeurtenissen dat we de neiging hebben om op de verkeerde momenten te handelen. We willen allemaal ‘laag kopen en hoog verkopen’, maar emotioneel is het erg moeilijk om dit te doen.
Zo zijn maar weinig investeerders bereid ‘hoog te verkopen’, wanneer de waardebepalingen toenemen. Ons natuurlijke gedrag neigt erin te springen, wat ertoe leidt dat investeerders nóg meer willen. Maar het is ook niet eenvoudig om ‘laag te kopen’. Prijzen dalen omdat de economie zwak is, er slecht nieuws is en mensen pessimistisch of onzeker zijn. Als we onder druk staan, hebben we de neiging ons te laten leiden door onze emoties. In plaats van te kopen hebben we de neiging te wachten tot de informatie positiever lijkt.

Ook als we een gerucht volgen, vereist onze op regels gebaseerde strategie voor investering zelfdiscipline om onze emoties te overwinnen en het systeem te vertrouwen. Hieronder volgen zeven op de Bijbel gebaseerde suggesties om op dat gebied te groeien:

 1. Wees nederig. Accepteer dat “er niets nieuws onder de zon is” (Prediker 1:9). Daarom hebben instructies die ons door God zijn gegeven, bewezen dat ze praktisch en effectief zijn. De prioriteiten en richtlijnen die Hij heeft gegeven, zijn voor onze eigen bescherming. Als we hiervan afwijken, betekent dat dat we meer vertrouwen hebben in ons eigen denken dan in dat van Hem.
 2. Wees voorzichtig. Zie jezelf als een rentmeester over wat God je heeft gegeven. Door onnodige risico’s te nemen, ondermijnen we Zijn rijkdom. We investeren hier niet alleen voor onszelf in, maar ook om de middelen om voor ons gezin te zorgen op een verantwoorde manier te vergroten, en we geven vrijmoediger wanneer we helpen het evangelie van Jezus Christus te verspreiden.
 3. Wees voorbereid. Ontwikkel een geschreven plan dat de basis vormt voor je investeringsstrategie, je tot nadenken zet over je persoonlijke doelen en je gewenste risiconiveau reflecteert. Begrijp hoe je investeringen bij elkaar passen en zie de rol die elk gedeelte speelt. En laat je kopen en verkopen vervolgens uitsluitend gedicteerd worden door je plan. Wees een initiator, geen reageerder.
 4. Wees tevreden. Een voorliefde voor grote winsten kan gevaarlijk zijn. “Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik… Want geldzucht is een wortel van alle kwaad…” (1 Timoteüs 6:9-10). Heb daarom redelijke verwachtingen bij het opstellen van je plan. Er wordt meer geld verloren door hebzucht dan door wat dan ook.
 5. Wees divers. Zorg dat je plan je aandeel “verdeelt in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal” (Prediker 11:2). Misschien maak je meer winst door je geld in slechts één of twee mogelijkheden te investeren, maar dit kan ook leiden tot enorme verliezen.
 6. Wees geduldig. Accepteer het advies uit de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-29), waar de meester ‘lange tijd’ afwezig was. Zorg dat je strategie er eentje is voor de lange termijn die je aanzet tot het langzaam opbouwen van rijkdom, waarbij je rekening houdt met de op- en neergaande bewegingen van de markt. Tijd is de vijand van de speculant, maar de vriend van de investeerder.
 7. Wees verantwoordelijk. Toon je plan aan je partner of een vertrouwde christelijke vriend en bekijk het samen met hem elk kwartaal om te zien hoe trouw je het volgt. Elke neiging om buiten je strategie te stappen zal worden getemperd doordat je jezelf realiseert dat je een eerlijk verslag moet geven aan je partner of vriend.

Gespreksvragen

 1. Voor zover jij in staat bent te investeren, wat is jouw strategie? Heb je een plan opgesteld, vertrouw je op een adviseur, of neem je je investeringsbeslissingen op basis van emoties?
 2. Wat is jouw reactie op de investeringssuggestie om ‘tevreden te zijn’? Vind jij het eenvoudig om tevreden te zijn met je omstandigheden en met wat je hebt, of streef je normaal gesproken naar meer of naar iets anders? Verklaar je antwoord.
 3. Vanuit het standpunt van een investeerder, wat denk jij dat het betekent ‘nederig te zijn’?
 4. Welke overige suggesties zeggen jou het meest, en waarom?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:
Spreuken 11:25, 13:11, 15:16, 22:9; Matteüs 6:19-24,33-34; 2 Korintiërs 9:6-11

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 30 januari 2021.