MANNA 894 Na ” de slechtste tijd” plannen maken voor betere tijden

MANNA 894: Na ‘de slechtste tijd’ plannen maken voor een betere tijden

 

Charles Dickens opende in zijn klassieke roman The Tale of Two Cities met de uitspraak:  “Het was de beste tijd, het was de slechtste tijd..…”  Het is in een bepaald opzicht moeilijk te geloven dat er alweer bijna een kalenderjaar voorbij is. Maar velen van ons zullen het ermee eens zijn dat “ het was de slechtste tijd…” een goede beschrijving zou zijn.

 

Als 2020 een fabrieksproduct zou zijn, dan zou het waarschijnlijk inmiddels al zijn teruggeroepen. De globale pandemie heeft serieuze gevolgen voor alle aspecten van het leven, die zelfs verder gaan dan de overledenen en zieken die het heeft veroorzaakt. Voor het bedrijfsleven en de economie zijn de gevolgen ernstig.

 

Bedrijven zijn dicht gegaan, sommigen permanent. Scholen waren dicht en in veel gevallen ging het lesgeven online. Vele banen zijn verloren gegaan. Ons gevoel van vrijheid, het vermogen om te gaan waar en wanneer we maar willen – zonder maskers – is veel kleiner geworden. In sommige delen van de wereld hebben weersomstandigheden en hevige branden de aandacht weggetrokken van het coronavirus. En nu denken we na over de ontwikkeling van een corona vaccin en of deze effectief zal zijn.

 

Wees eerlijk: als de kalender terug ging naar 1 januari 2020, zou je je dan hebben kunnen voorstellen wat dit jaar gebracht heeft? Als jij dit had zien aankomen, dan hadden we allemaal jouw advies willen hebben over toekomstige beleggingen. Want als dit jaar ons iets heeft geleerd, dan is het om het onverwachte te verwachten. Als we kijken naar het jaar dat voor ons ligt, welk effect heeft dit dan op onze planning en het stellen van doelen? In de Bijbel kunnen we een aantal wijze adviezen vinden:

 

Wees voorzichtig waar je jouw vertrouwen op stelt. Als we naar de toekomst kijken, dan stellen we vaak ons vertrouwen op onszelf, de overheid, of de economie. Het afgelopen jaar  daarentegen heeft ons laten zien dat geen van deze te vertrouwen zijn zoals we dachten. “Vertrouw op de Here met heel je hart, en steun niet op eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.” (Spreuken 3:5-6).

 

Wees ijverig en ga door met de juiste motieven. Een goede vraag om te vragen, als we doelen stellen, is “Waarom doe ik dit?”. Als het ons verlangen is om God te dienen en eren door onze levens en werk, dan mogen we erop vertrouwen dat hij onze inspanningen zal sturen. “Vertrouw uw werken aan de Heere toe, en uw plannen zullen bevestigd worden” (Spreuken 16:3).

 

Wees realistisch in je plannen en verwachtingen. Er zijn momenten dat we geloven dat we precies weten wat we zouden moeten doen en wanneer we onze plannen kunnen implementeren, maar wanneer er iets onverwachts gebeurt – zoals een pandemie – dan gaan deze ideeën en voorbereidingen verloren. Vaak ontdekken we als we terugblikken dat ondanks dat wat we hoopten dat zou gebeuren niet is gebeurd, er zelfs een beter resultaat is behaald. Dit is waarom op God vertrouwen, en niet op ons eigen gelimiteerde perspectief, het beste is. “De voetstappen van een man zijn van de Heere, hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen?”  (Spreuken 20:24).

 

Wees er zeker van om God op de eerste plaats te zetten bij je plannen en doelen. Focussen op wat we willen en wat we willen bereiken werkt soms, maar meestal halen onze eigen inspanningen het niet bij waar we op hadden gehoopt. Door alles wat we doen aan God voor te leggen, zal Hij niet alleen ons helpen om onze doelen te behalen, maar zal ons ook helpen om duidelijker te definiëren wat onze verlangens en dromen eigenlijk zouden moeten zijn.“Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heer toe, en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.” (Psalmen 37:3-6).

 

Gespreksvragen

Wat waren enkele van jouw doelen en verwachtingen in het begin van het huidige jaar? Had je enig idee dat het jaar zo turbulent en chaotisch zou verlopen?

 

Hoe heb je gereageerd op de pandemie en de gevolgen in de loop van het jaar? Wat is er gebeurd met de plannen en doelen die je bij de aanvang had gemaakt?

Welke rol heeft je geloof gespeeld in hoe je om bent gegaan met tegenvallers die het gevolg zijn van COVID-19 en de vele restricties?

 

Als je kijkt naar het komende jaar, met de recente ervaring dat door onverwachte gebeurtenissen zelfs de beste plannen kunnen ontsporen, hoe betrek je dan geloof in God en Zijn leiding in je planning en het stellen van doelen? Leg je antwoord uit.

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp

Spreuken 16:4,9, 19:21, 27:1; Prediker 3:22, 5:18-20, 9:11-12; Kolossenzen 3:17,23-24

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 5 februari 2021.