MANNA 895 Onderschat nooit de waarde van een vriend.

MANNA 895 Onderschat nooit de waarde van een vriend

 Als je ooit een natuurdocumentaire op tv hebt gekeken waarin je een leeuw op zijn prooi zag jagen, dan zul je de gewoontes van de leeuw herkennen: hij zoekt de langzaamste of zwakste gazelle op en isoleert die van de groep. Zodra de prooi geisoleerd is, is overwinning verzekerd. Het is veilig om deel uit te maken van een groep; alleen maakt de prooi geen kans.

Dit probleem doet zich in het bedrijfsleven ook voor. Ambitieuze, gedreven mensen die bereid zijn alles te doen wat nodig is om hun doelen te bereiken en hun carrière vooruit te helpen, kiezen ervoor om dat alleen te doen. In plaats van samen te werken met anderen en te proberen hun respectievelijke vaardigheden en sterke punten te benutten, jaagt de ‘eenzame cowboy’ de prijs na zonder zich bewust te zijn van de valkuilen die voor hem liggen. Menig rijzende ster is verbluffend stukgelopen zonder de ondersteuning en rekenschap die voortvloeien uit het deel uitmaken van een effectief en goed functionerend team.

In professionele, persoonlijke en spirituele zin hebben we een vijand die – net als de sluwe leeuw – ons graag wil isoleren, zodat we moreel kunnen worden neergehaald, omdat hij weet dat we het zwakste zijn als we alleen zijn. Als we toestaan dat onze trots ons ervan weerhoudt om een vriend te bellen als we merken dat we in gevaar zijn, dan zijn we vatbaar voor verwoesting.

Keer op keer lezen we in de Schriften hoe belangrijk het is om met anderen samen te werken in gemeenschappelijke bezigheden:

“Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen”

De veiligheid van een groep. We vinden talloze voorbeelden van hoe samenwerken, of het nu gaat om een ​​project of om het oplossen van een ​​probleem, effectiever is dan dingen alleen proberen te bereiken. Twee paarden of ossen kunnen vele malen meer trekken dan wat een enkel dier kan trekken. We zien dit ook keer op keer in de zakelijke en professionele wereld. “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. […] En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.” (Prediker 4:9-12).

De waarde van een goede vriend. Soms is er maar één echte vriend nodig, iemand die genoeg om ons geeft om ons de waarheid te vertellen. Zelfs als dat wat ze te zeggen hebben, moeilijk is om te horen. “Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.” (Spreuken 18:24).

De voordelen van vriendschappelijke frictie. Soms vliegen er ‘vonken’ wanneer we met anderen omgaan, of het nu gaat om creatieve interacties of om het ontvangen van opbouwende kritiek. Zoals een (Engels) gezegde luidt: ‘Niet één van ons is zo slim als wij allemaal samen’. De potentiële voordelen van met elkaar omgaan op de werkvloer zijn onmetelijk. “Ijzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.” (Spreuken 27:17).

Het belang van wederzijdse bemoediging. Het hoofd bieden aan de uitdagingen en worstelingen van het leven en van werk kan soms overweldigend lijken. Anderen naast ons hebben om ons ondersteuning, nuttig advies en bevestiging te bieden, kan een enorm verschil maken in hoe we omgaan met moeilijkheden en problemen. “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:24-25).

Als we goed uitgerust zijn, goed gevoed en kalm en tevreden, dan zijn we geneigd te geloven dat we niemand anders nodig hebben, dat we alle obstakels alleen aankunnen. Maar op dat soort momenten kunnen we het meest kwetsbaar worden, doordat we niet meer op onze hoede zijn voor verleidingen en externe bedreigingen. Het is dus verstandig om op te passen en op onze hoede te zijn. Als je je hongerig, boos, eenzaam of moe voelt, sta er dan niet op te vertrouwen op je onafhankelijkheid. Zoek een vriend. Het kan je redden van de ondergang.

Gespreksvragen

Als je nadenkt over het beeld van een leeuw die heimelijk een ander dier achtervolgt dat gescheiden van de groep is geraakt, wat voor gedachten of gevoelens komen dan in je op?

 

Is er weleens een moment geweest dat je je de ‘prooi’ voelde, dat je gescheiden en geisoleerd raakte van de anderen? Hoe was dat? Heb je er nadelige gevolgen van ondervonden?

 

Wat is jouw beste voorbeeld van het kiezen voor samenwerking met anderen, in plaats van te kiezen voor een ‘eenzame cowboy’-benadering door te proberen de klus helemaal alleen te klaren? Beschrijf het verschil dat je zag in de uitkomst.

 

Welke van de Bijbelgedeeltes die vermeld staan in de eMeal van deze week heeft de meeste betekenis voor jou of heeft je het meest aan het denken gezet? Licht je antwoord toe.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Exodus 4:14-16; Spreuken 11:14, 15:22, 20:18; Mattheüs 10:1-10; Markus 6:7; Hebreeën 3:12-14

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 februari 2021