Manna 896: Wat experts ons niet vertellen over tevredenheid

Manna 896 Wat experts ons niet vertellen over tevredenheid 

Een paar weken geleden vroeg de voorganger van onze kerk ons ​​om één woord op te schrijven dat onze huidige emotionele toestand beschrijft. Ik heb “tevredenheid” geschreven. Niet dat ik altijd tevreden ben. De afgelopen maanden heb ik me een paar keer onrustig en zelfs angstig gevoeld over alles wat er is gebeurd. Vele dagen kan ik zeggen dat ik me hoopvol of optimistisch voelde, maar tevreden zijn is mijn belangrijkste emotie.

 

Later heb ik het woord ‘inhoud’ opgezocht in het woordenboek en in een thesaurus. Ik ontdekte synoniemen als ‘tevreden’,  ‘rustig’, ‘op mijn gemak’, ‘onbezorgd’ en ‘gelukkig’. Tevredenheid lijkt te dienen als toegangspoort tot geluk.

 

Tegenwoordig lijken hele industrieën toegewijd om onvrede te zaaien. In feite lijkt die focus in onze hele cultuur doorgedrongen te zijn. Er wordt ons constant verteld dat we nooit gelukkig zullen zijn zonder het nieuwste speelgoed of gereedschap, de meest glanzende en snelste auto, een groter en mooier ingericht huis. Er wordt ons constant verteld dat we ons niet geaccepteerd zullen voelen, totdat we de juiste soort deodorant gebruiken, afvallen of ons team een belangrijke wedstrijd gewonnen heeft.

 

Motiverende sprekers en zelfhulpboeken vertellen ons: “als we cruisen, verliezen we.” Dus worden we de richting in geduwd om het altijd maar druk te hebben,, nooit tevreden te zijn. Er komt altijd iets anders naar voren om onze gevoelens van ontevredenheid met wat we al hebben te versterken.

 

Ik denk aan de beroemde zakenmagnaat die werd gevraagd: “Hoeveel is genoeg?” Zijn antwoord was simpel: “Nog een klein beetje meer.” Als we altijd meer willen, zullen we nooit genoeg hebben. De woorden “meer” en “tevredenheid” zijn bittere rivalen. Tevredenheid komt voort uit gelukkig zijn waar we zijn en met wat we hebben. Ik wil altijd beter werk doen, me gezonder voelen en financieel zekerder zijn. Maar ik wil ook vreugdevoller zijn, een betere vriend en echtgenoot zijn en meer tijd besteden aan het genieten van de zegeningen die ik al heb.

 

 

Tevredenheid is geen bestemming. Het is een beslissing, gevolgd door vrede, vreugde en dankbaarheid.

 

Tevredenheid is geen bestemming. Het is een beslissing, gevolgd door vrede, vreugde en dankbaarheid. Meer spullen verwerven zal niet meer geluk brengen; waardeer wat je al hebt.  Dit is een centraal thema in Jezus’ bergrede’. Hij sprak over ‘arm van geest’ zijn, ‘zachtmoedig zijn (kracht onder controle)’, ‘honger en dorst naar gerechtigheid’ hebben, ‘barmhartig’ zijn en ‘rein van hart’ zijn (Mattheüs 5: 3-8). Deze leiden tot tevredenheid, leerde Jezus, niet tot het verwerven van materiële dingen. Hij zei verder: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, waar mot en roest ze vernietigen en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel voor uzelf schatten in de hemel, waar mot en roest niet vernielen, en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn ”(Mattheüs 6: 19-21).

 

Koning Salomo wijdde een groot deel van het boek Prediker aan het vertellen van wat hij over tevredenheid had geleerd en de apostel Paulus schreef: ‘Ik weet wat het is om behoeftig te zijn, en ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ik heb het geheim geleerd om tevreden te zijn in elke situatie… ”(Filippenzen 4:12).

 

Een vriendin schreef haar doctoraalscriptie over zelfvoorzienende landbouw in Midden-Amerika waarbij ze de armsten van de armen bestudeerde. Ik vroeg of er verrassingen waren. Ze begon meteen te vertellen hoe blij iedereen was. Deze mensen, die op een klein stuk land nauwelijks hun brood konden verdienen, waren zo gelukkig als maar kan. Ik hoorde countryzanger Marty Stuart eens zeggen: ‘Als ik een biljet van honderd dollar op zak heb en een Cadillac om te rijden, ben ik tevreden. Wie wil er nog meer? ” Ik ben het ermee eens, en ik heb zelfs geen Cadillac nodig.

 

Gespreksvragen

Wat is jouw persoonlijke definitie van tevredenheid? Beschouw je jezelf als een persoon die tevreden is met het leven en je omstandigheden?  Leg eens uit.

 

Hoe hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar jouw gevoel van tevredenheid beinvloed? Werd je er minder tevreden van of ervaarde je juist een grotere tevredenheid? Leg je antwoord uit.

 

Waarom denk je dat materiële zaken en het voortdurend streven naar meer – steeds grotere successen, promoties, status, – zelden leiden tot echte tevredenheid?  Ben je het überhaupt eens met deze conclusie? Denk je dat ‘als je maar iets meer tijd had’, dat zou resulteren in echt voortdurend geluk? Waarom wel of niet?

 

Noem eens enkele invloeden die jouw gevoel van geluk of ontevredenheid het meest beïnvloeden. Wat kun er aan doen om deze negatieve impact op je leven te verminder

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Klaagliederen 1:1-4,9-14, 2:10-11,17-24, 3:22; 5:18; Fillipenzen 4:6-9,11-13,19

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 februari 2021