MANNA 897 HOE BELEEF JE JE WERK?

MANNA 897 Hoe beleef je je werk?

 Nu we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie, is ons werk – en ook de manier waarop we dat beleven – drastisch veranderd. Velen van ons hebben de voor- en nadelen van het thuiswerken ontdekt, als we dat nog niet eerder deden. Sommigen hebben een totaal andere functieomschrijving gekregen, terwijl anderen hun baan zijn kwijtgeraakt of tijdelijk op non-actief zijn gesteld vanwege bezuinigingsmaatregelen.

 

Al deze factoren hebben velen ertoe gebracht om opnieuw na te denken over hoe we ons werk beleven: wat het betekent, waarom we het doen en wat we ervan verwachten. Is werk, zoals sommigen het zouden omschrijven, niet meer dan een “noodzakelijk kwaad” waar ze liever onderuit zouden willen? Doe je het alleen om de kost te verdienen – om voor een inkomen te zorgen waarmee je je rekeningen kunt betalen, in je behoeften kunt voorzien en de gewenste levensstijl kunt aanhouden? Of is het meer dan dat – heeft werk ook een intrinsieke waarde, waarmee we doel en betekenis aan ons leven kunnen geven?

Een slimmerik zei ooit: “Ik ben dol op werk. Ik kan de hele dag naar werkende mensen zitten kijken.” Geeft deze opmerking ook jouw gevoel weer, dat werk goed is, zolang iemand anders er de moeite voor doet?

 

David McKay, directeur en CEO van RBC, de grootste bank van Canada, biedt een veel krachtiger perspectief op werk. “Laten we erkennen dat het voorrecht om te mogen werken een geschenk is, de kracht om te kunnen werken een zegen en liefde voor ons werk hetzelfde als succes.” In deze korte uitspraak verbindt hij werk met een aantal interessante aspecten: dat het een voorrecht, een geschenk, een zegen én succes is – als je doet waar je van houdt. Al deze aspecten zijn het waard om over na te denken en verder uit te werken.

 

 

Toen God de eerste mensen Adam en Eva schiep, was hun ‘werkplek’ Eden volgens het Bijbelboek Genesis een schitterende, idyllische omgeving

 

Geloof het of niet, maar er was een tijd dat werken géén sleur was, en niet keer op keer voor frustraties zorgde. Toen God de eerste mensen Adam en Eva schiep, was hun ‘werkplek’ Eden volgens het Bijbelboek Genesis een schitterende, idyllische omgeving. “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.” (Genesis 1:28-29).

 

Het was een prachtig plan, maar Adam en Eva verknoeiden het. Ze overtraden Gods gebod om niet te eten van de vruchten van “de boom van de kennis van goed en kwaad” (Genesis 2:17). De gevolgen van hun opstandige gedrag zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar: “…is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven… In het zweet van uw gezicht zult u brood eten.” (Genesis 3:17-19).

 

Dus als we aan het werk zijn – of dat nu in een traditionele kantooromgeving is, op reis of achter een schermpje thuis – en er gaat iets niet goed, dan hebben we dat aan Adam en Eva te danken. Zij hebben het veroorzaakt! Maar betekent dat dat we razend en tierend aan elke werkdag moeten beginnen, mopperend op dat vervelende werk? Zo kun je het benaderen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om het net als McKay als een voorrecht, een geschenk en een zegen te zien. Dan stropen we onze mouwen op en doen er de benodigde moeite voor.

 

Bedrijfsadviseur Tim Kight zei ooit: “Dokters maken je niet gezond. Diëtisten maken je niet slank. Leraren maken je niet slim. Trainers maken je niet fit. Ze helpen je erbij, maar je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen en zelf het werk doen.” Als we dat doen, kunnen we genieten van de vruchten van ons werk en kan een goed uitgevoerde klus ons voldoening geven.

 

Gespreksvragen

Hoe zou je jouw beleving van je werk omschrijven, vóór je deze eMeal las?

 

Wat is volgens jou het belang van iemands beleving van zijn werk, vooral omdat er doorgaans nogal wat tijd in gaat zitten? Doet die beleving er werkelijk toe? Waarom wel of niet?

 

David McKay vindt werk een voorrecht, een geschenk en een zegen. Wat is jouw reactie als je die termen hoort in relatie tot de uitdagingen en frustraties die je dagelijks in je werk tegenkomt?

 

Als je één aspect kon veranderen aan je beleving van je werk – in het algemeen of specifiek in de huidige omstandigheden – wat zou dat dan zijn? Licht je antwoord toe.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Genesis 1:27-31; Spreuken 10:5, 12:24, 22:29; Prediker 1:1-2,9-11, 2:4-11,24-26, 5:18

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 27 februari 2021.