Manna 898 Overwinnen wat er achter het gordijn gebeurd.

MANNA 898 Overwinnen wat er ‘achter het gordijn’ gebeurd

 

Jaren geleden kreeg ik een rondleiding door een vleesverpakkingsbedrijf. Nadat ik voor het eerst had gezien hoe hotdogs werden gemaakt, duurde het neer dan een jaar voordat ik er weer eentje wilde eten. Het is interessant te zien wat er echt gebeurt achter de schermen met dingen waarvan je denkt dat je ze goed kent, en te zien hoe je daarop reageert.

 

Ik ben in dienst geweest, ben actief betrokken bij kerkelijk en parakerkelijk leiderschap en neem deel aan allerlei gemeenschaps- en professionele organisaties. Ik heb de’gelegenheid’ om uit de eerste hand te observeren wat er ‘achter de gordijnen’ gebeurt, zoals dat in de filmklassieker ‘The Wizard of Oz’ zo mooi beschreven staat. Als het gordijn wordt opgetrokken, letterlijk of figuurlijk, is het heel eenvoudig om cynisch, sarcastisch of afstandelijk te worden, terwijl we proberen ons te distantiëren van wat we hebben gezien.

 

Wat hebben al deze organisatie gemeenschappelijk? Achter het metaforische gordijn zijn ze allemaal gericht op mensen, imperfecte, vaak heel gebrekkige mensen. Mensen die ons geloof in hen kunnen ontmoedigen, desillusioneren of zelfs bedriegen. Maar waarom blijf ik toch betrokken bij deze organisaties? Waarom blijf ik betrokken met al die entiteiten, ondanks hun imperfecties en tekortkomingen.

 

Mijn antwoord is heel eenvoudig. Ik heb achter dat ene ‘gordijn’ mogen kijken, dat echt belangrijk is. Niet naar de actuele zaken die ons kunnen vervelen en frustreren. Maar naar de dingen die echt meetellen voor de eeuwigheid.

 

Eén vers in de Bijbel vertelt over dit eeuwige perspectief en heeft mijn belangstelling gevangen: “Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid…” (Hebreeën 6:19-20). Dit herinnert mij eraan dat ik vooruit moet blijven kijken naar een spannende, beloftevolle toekomst en niet moet blijven hangen in het negatieve waar we in ons dagelijkse leven onvermijdelijk mee te maken krijgen.

 

Hoe zit dat bij jou? Ben je moe van alle ‘politiek’, of dat nu in de regering is, op je werkplek, in de gemeenschap of in de op geloof gebaseerde organisaties waar je deel van uitmaakt? Hoe voorkomen dat we gevangen raken in de nadelen van het achter-het-gordijn-gedrag waar we elke dag opnieuw mee worden geconfronteerd? Ik heb gemerkt dat dit alleen gebeurt als ik lees, mediteer en mij koester in het Woord van God, en mijn focus gericht houd op Zijn volledige en perfecte soevereine controle. Dan kan ik mij overgeven aan “laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden”, zoals Jezus Zelf dit bad in Lucas 22:42.

 

 

Ik vertrouw erop dat God het altijd het beste weet en dat Hij altijd zal doen wat goed is, onafhankelijk van de omstandigheden waarin ik mij bevind.

 

Ik vertrouw erop dat God het altijd het beste weet en dat Hij altijd zal doen wat goed is, onafhankelijk van de omstandigheden waarin ik mij bevind. Hierdoor ga ik het volgende doen dat Zijn Geest mij ingeeft. Wanneer ik vergeet of weiger dat te doen, kom ik al snel in het slop terecht, waar ik word overweldigd door problemen, zorgen en angst.

 

Er staan veel gedeeltes in de Schrift die ons aanmoedigen dit te doen. Hieronder vindt u er een aantal van:

 

Kijk in de juiste richting. “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kolossenzen 3:2).

 

Kies het juiste model als voorbeeld. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2).

 

Blijf het juiste denken. “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Filippenzen 4:8).

 

Gespreksvragen

Heb jij wel eens de kans gehad ‘achter het gordijn’ te kijken, en dat wat je zag je niet beviel? Beschrijf hoe dat was en hoe je hebt gereageerd

 

Kan je een moment herinneren wanneer iemand een blik achter uw “gordijn” kon werpen en gepijnigd of teleurgesteld was? Leg uit wat die situatie was. Hoe voelde jij je op dat moment?

 

Wat betekent het om een eeuwig perspectief te hebben en handhaven, in plaats van je eigen gedachten en acties te hebben die worden geleid door zorgen en frustraties over dingen uit het verleden die slechts van tijdelijke duur zijn?

 

Hoe kan iemand zo’n positieve, optimistische houding bewaren, zelfs als we merken dat we zijn ondergedompeld in een zee van negativiteit en ontmoediging? Zijn er bepaalde dingen die jij kunt doen, of zou moeten doen, om deze focus te behouden. Verklaar je antwoord.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Psalm 145:17-20; 2 Korintiërs 5:17; Romeinen 6:4,11-13; Galaten 2:20; Efeziërs 4:22-24

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 maart 2021