MANNA 899 Toekomstvisies in ongekende tijden

MANNA 899 Toekomstvisies in ongekende tijden

 In het gewaardeerde tijdschrift de Saturday Evening Post van een aantal jaar geleden schreef Alexander Winton, de eerste autofabrikant, over hoe het voor hem was, toen hij in de jaren 1890 belachelijk werd gemaakt. Winton claimed dat zijn bankier hem ernstig had bekritiseerd en hem smeekte om te stoppen met praten over zijn ‘krankzinnige ideeën’ dat de auto op een dag de rol van het paard zou overnemen als primair vervoersmiddel.

 

En toch slaagde Winton er jaren later in zijn eerste auto te bouwen en verkopen. Het is tegenwoordig moeilijk om je voor te stellen dat iemand ooit de waarde en het belang van auto’s had betwijfeld, maar toch was het zo. Gelukkig bleven Winton en vele anderen geloven dat een ‘koets zonder paarden’ haalbaar was. Ik geloof dat het God is die sommige mensen, zoals Winton en talloze andere uitvinders en innovators een duidelijke visie voor de toekomst geeft. Waar zouden we vandaag de dag zijn zonder de vooruitziendheid en visie van mensen als Leonardo da Vinci, Nicolas Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison en Nikola Tesla? Of George Washington Carver, Alexander Graham Bell, Johannes Gutenberg, Rudolf Diesel en Michael Faraday?

 

Voor veel van deze mensen leidden ongekende tijden tot onvoorstelbare ontwikkelingen waarvan de mens in de erop volgende eeuwen heeft geprofiteerd. Misschien kun je in je eigen bedrijfstak personen en groepen bedenken wier wijsheid en beleving hebben geleid tot dramatische wijzigingen en verbeteringen.

 

Maar deze visie is niet beperkt tot uitvindingen en innovaties. In het Oude Testament van de Bijbel lezen we over Daniël, de profeet die ook een heel specifiek visioen ontving voor de toekomst. In het boek dat naar hem is genoemd, lezen we hoe God tegen Daniël zegt: “Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen” (Daniël 10:”14).

 

Daniël en andere profeten, waaronder Jesaja, Jeremia, Elia, Elisa, Micha, Amos, Hosea en Maleachi, deelden beelden voor de toekomst die God hen had gegeven. Deze zijn opgenomen in andere boeken van het Oude Testament. Door de eeuwen heen hebben deze verhalen hoop geïnspireerd en gelovigen in God gemotiveerd om grote daden te verrichten en ze hebben geholpen om een nieuw begrip van de Schepper van het universum te kweken.

 

De profeet Jesaja schreef bijvoorbeeld: “In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Toen zei ik: “Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien” (Jesaja 6:1-5). Hij voelde zich compleet waardeloos, maar toch realiseerde hij zich dat God hem riep voor een speciale rol. Toen God vroeg “Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?”, antwoordde Jesaja “Zie, hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:8). Jesaja leefde in een heel ongebruikelijke tijd toen hij dit visioen had. Wij leven ook in een ongekende tijd. Daarom moeten we degenen die God visioenen voor de toekomst heeft gegeven, niet te snel verwerpen. Het negeren van nieuwe trends kan schadelijk zijn voor de toekomst van je bedrijf.

 

Ergens anders in het profetische boek vertelt God Jesaja: “Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis” (Jesaja 43:18-19). Ben jij er klaar voor als je ziet dat God nieuwe dingen laat gebeuren, bijvoorbeeld in jouw leven? Welk visioen geeft hij jou bijvoorbeeld dat zou kunnen leiden tot een betere toekomst?

 

Gespreksvragen

 

Hoe zou jij “visie” definiëren? Wat zijn voorbeelden van mensen met visie die je nu direct te binnen schieten?

 

Wat denk je dat er voor nodig is dat iemand een unieke visie voor de toekomst krijgt? Denk je dat een dergelijke visie uiteindelijk van God afkomstig is? Of is er een verschil tussen visionair zijn en een persoon met een goddelijke visie zijn? Waarom of waarom niet?

 

Als je nadenkt over de onzekere toekomst, ben je dan vervuld met hoop en optimisme, of vervult het je met ontrust of zelfs angst? Licht je antwoord toe.

 

Als je nadenkt over je toekomst of je bedrijf, met name gezien de chaos en verwarring die de meesten van ons in 2020 hebben ervaren, wat voor visie zou dan het meest behulpzaam zijn? Welke rol denk jij dat God zou moeten spelen, als er al een dergelijke rol bestaat, zodat jij de visie de nodig is om verder te komen, omarmt.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 3:5-6; Jesaja 41:10,18-19, 42:9, 48:21, 49:10; Jeremia 1:4-10; 2 Korintiërs 5:17

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 maart 2021