MANNA 900 Als je een schip nodig hebt, dan bouw je er zelf één.

MANNA 900 Als je een schip nodig hebt, bouw je er zelf één.

Sommige mensen houden van dromen. “Als ik maar de kans kreeg om te laten zien wat ik kan!” Anderen praten over wat ze kunnen bereiken “als hun schip arriveert”. We praten over mensen die hun grote doorbraak kregen toen “de kansen kwamen aanwaaien”.  Maar wat als we aan het slapen zijn als de kansen komen aanwaaien, of net de vuilnis buiten aan het zetten of druk met een hobby bezig zijn?

 

Ik weet niet wie het geschreven heeft, maar recentelijk heb ik een verhelderend commentaar gelezen. “Denk eens aan Noach, de man in Genesis 6 die van God de verantwoordelijkheid  kreeg om een enorme ark te bouwen om zijn familie en de koppels dieren te behoeden voor een enorme vloed. Hier komt duidelijk naar voren dat Noach wachtte niet totdat zijn schip aankwam, hij bouwde er zelf één”.

 

We leven in een tijd waarin een toenemend aantal mensen een waakzaam oog hebben voor een gratis lunch, gratis scholing en andere voordelen en diensten die ze niet verdiend hebben. Eigenlijk wachten ze dat iemand anders het harde werk doet en de in de zaken voorziet waar ze zelf niet bereid zijn de nodige inspanningen voor te leveren om het te produceren. Ze verwachten de loterij te winnen – zonder zelfs de moeite te nemen om een lot te kopen.

 

Als jongeman was ik verwend door mijn ouders en had geen goede werk ethiek. Gelukkig had ik een oom die me vriendelijk doch ferm leerde dat als je succes wilt hebben in wat dan ook, je ook het werk moet doen om het te bereiken. Nadat ik een volgeling van Jezus Christus ben geworden, heb ik tot God gebeden om mijn carrière te zegenen, maar ik begreep dat Hij van mij verwachtte dat ik ook mijn deel deed. Het resultaat, dat ik uiteindelijk heb geleerd, is dat God “bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeze 3:20).

 

 

De Bijbel leert ons veel over het belang van hard werken, in het bijzonder als we duidelijke doelen nastreven.

 

Denk weer eens aan Noach. De bijbelgeleerden vertellen ons dat, volgens de bijbelpassage, het nog niet geregend had op de aarde tot dat moment.  Dus wanneer God Noach informeerde dat het niet alleen zou gaan regenen, maar zelfs de hele aarde zou overstromen, was de aankomend ark bouwer waarschijnlijk wel een beetje perplex. Maar Noach deed wat hem gevraagd was, een schip bouwen van enorme omvang – met de kracht en de leiding van de Heere. Aan ons wordt misschien niet gevraagd om een ark te bouwen, maar het is waarschijnlijk dat Hij ons iets net zo bijzonders laat doen. Zijn we bereid om het werk te doen?

 

De Bijbel leert ons veel over het belang van hard werken, in het bijzonder als we duidelijke doelen nastreven. Hier zijn enkele voorbeelden:

 

Doelen hebben meer nodig dan dromen. Velen van ons hebben verheven doelen, dingen die we zouden willen bereiken. Maar dit droomdenken en hopen is niet genoeg om onze dromen werkelijkheid te laten worden. “Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, is een mens zonder verstand” (Spreuken 12:11).

 

Daden spreken altijd luider dan woorden. “Geen woorden maar daden” herinnert het gezegde ons, maar de echte winst komt pas als we doorzetten met onze goede intenties. Het opschrijven van doelen is altijd een goed idee, maar het formuleren van een tastbaar, meetbaar plan om ze te bereiken is veel beter. “Bij alle zwoegen is er overschot, praatjes leiden slechts tot gebrek” (Proverbs 14:23).

 

Halfhartige inspanningen slagen maar zelden. Op een dag realiseerde mijn vriend Gary Highfield dat het “willen” van een beter leven voor zijn familie moest veranderen in “moeten”, vormgegeven door een aantal inspanningen die hij had gedaan om zichzelf tot een waardevollere werknemer te veranderen. Zijn inspanningen werden beloond en hij schreef zelfs een boek “When want to becomes have to” (“Wanneer willen moeten wordt”), dat een inspiratie is voor veel jonge mensen heden ten dage. “Alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen”, in de wetenschap dat u van de Heere als vergoeding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus” (Colossenzen 3:23-24).

 

Gespreksvragen

Zijn er kansen die je zou willen krijgen om vooruit te komen, persoonlijk of professioneel? Zo ja, welke?

Hoe denk je dat je ijveriger kunt worden om kansen na te jagen, in plaats van te wachten totdat ze opeens voor je deur verschijnen?

 

Wat zou Noach mogelijk gedacht kunnen hebben toen God hem vroeg om een Ark te bouwen? Hoe denk je dat jij gereageerd zou hebben?

 

Waarom is het voor sommige mensen moeilijk om te handelen om hun dromen en verlangens waar te maken? Als je iemand kent die vast zit in “dromenland” in plaats van in actie te komen, hoe zou jij of diegene kunnen helpen om waar te maken wat hij/zij voor ogen heeft?

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Genesis 6:9-22; Spreuken 10:4, 13:4, 16:26, 22:29, 27:18; Prediker 9:10; Efeze 2:10

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 27 maart 2021.