MANNA 902: Gezocht: Organisatievisie

MANNA 902: Gezocht: organisatievisie

Een van mijn favoriete boeken in de Bijbel is het boek Spreuken en één vers springt er altijd uit voor mij: “Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen” (Spreuken 29:18). Als het in Spreuken gaat over ‘visie’ (visioen), dan gaat het over de soort boodschap die een profeet brengt. Maar ik denk dat dit principe zich niet beperkt tot oudtestamentische profeten. Mensen hebben, waar ze ook zijn, een overtuigende visie nodig om zich voorbij de realiteit van vandaag richting morgen te bewegen.

 

We moeten ons een voorstelling maken, een voorstelling maken van wat zou kunnen zijn. Ons voorstellingsvermogen kan dienen als ‘kunstmest’ voor hoop. Effectieve leiders moeten een organisatievisie creëren. Mensen moeten een overtuigend beeld zien van waar ze naartoe werken voordat ze hun werk het best kunnen doen. Zoals zakenman en schrijver Alvin Toffler zei: “Je moet aan grote dingen denken terwijl je kleine dingen doet, zodat alle kleine dingen in de goede richting gaan.” Dat geldt voor alle soorten en maten organisaties.

 

Wie zijn we als organisatie? Waar gaat het bij ons om? Wat proberen we te bereiken? Dat zijn moeilijke vragen die leiders moeten beantwoorden, zoals blijkt uit feedback op een podcast over kerkelijke small groups. Een schrijver merkte op: “Je small group is gedoemd een langzame, zelfvoldane, zelfs hartelijke dood te sterven als er geen richting is.” Datzelfde kan gelden voor wat voor bedrijf of non-profit organisatie dan ook.

 

 

Iemands visie is geen routekaart, maar een kompas

 

In een van zijn boeken schreef auteur Peter Block: “Iemands visie is geen routekaart, maar een kompas.” Misschien kan ik helpen met je in de juiste richting te wijzen om een organisatievisie voor je mensen op te stellen:

 

Stel de ‘wat als’-vraag. Wat is de impact waar je van droomt? Neem tijd om met enkele van je sleutelfiguren te proberen een antwoord op deze vraag te vinden. Wat zou het effect zijn als je je dromen en aspiraties zou realiseren? ‘Wat als’?

Wat als je een drijvende visie zou formuleren om je bedrijf of organisatie over te dragen aan de volgende generatie? Wat als jouw bedrijf, in tijden waarin velen om ons heen hevig worstelen, verder zou kijken dan naar pure winst? Wat als het een stem voor samenwerking zou worden en contact zou zoeken met drie of vier andere entiteiten in de gemeenschappen of zelfs middelen zou bundelen voor het algemeen belang?

 

Creëer wat ‘wind in de rug’. Ik heb elders over het concept van ‘rugwind’ geschreven, maar het betekent in feite dat je wat vaart nodig hebt die in je voordeel werkt. Heb je tekenen van enige ‘rugwind’? Misschien een paar belangrijke toevoegingen aan je team? Een nieuwe visie voor het werk – de missie – dat je wilt nastreven? Hoe positioneer je jezelf voor die wind in de rug? Is er andere rugwind, of een andere vorm van momentum, die je nodig hebt om je ‘wat als’-vraag goed te kunnen beantwoorden? Hoe jaag je die na?

 

Maak de visie duidelijk. Een van de oudtestamentische profeten, een man genaamd Habakuk, ontving een visioen van God en instructies hoe hij het moest gebruiken: “Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.” (Habakuk 2:2) Meestal moeten je mensen leren om het zich eigen te maken. Communiceer het dus met regelmaat en op heel duidelijke en gedenkwaardige manieren.

 

Leiders hebben vaak zelf helder voor ogen wat de visie is, maar op de een of andere manier zijn ze niet in staat die over te dragen aan de mensen om hen heen. Zorg dat je de visie helder in je hoofd hebt en draag die dan over aan anderen. Dat soort inspirerende overdracht zou heel goed een vloedgolf kunnen creëren, een groeiende beweging om je heen. Jonathan Swift zei: “Visie is de kunst om te zien wat onzichtbaar is voor anderen.” Als leider moet je de visie uit je hoofd en in het hart van je mensen zie te krijgen.

 

Gespreksvragen

Hoe zou jij ‘visie’ definiëren? Wat betekent het hebben van visie voor jou persoonlijk?

 

Wat betekent het om een organisatievisie te hebben? Heeft jouw bedrijf of organisatie een heldere visie op dit moment? Leg je antwoord uit.

 

Waarom denk je dat het belangrijk is dat de leider niet alleen een duidelijk besef van visie heeft, maar deze ook effectief kan communiceren naar anderen?

 

Als je kijkt naar je eigen ervaring, wat gebeurt er dan wanneer mensen kennismaken met een nieuwe visie en deze vervolgens beginnen te accepteren en implementeren? Is er een rol voor geloof weggelegd in de ontwikkeling en uitvoering van organisatievisie? Zou God toegestaan moeten worden om deel te nemen? Waarom of waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Psalm 74:9; Spreuken 16:3,9, 19:21, 20:24, 29:19; Mattheüs 9:37-38; Lukas 10:2; Johannes 13:12-17

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 3 april 2021