MANNA 903 De voordelen van het streven naar ware grootheid

MANNA 903 De voordelen van het streven naar ware grootheid

Hoe zou je “ grootsheid” definiëren? Of anders gezegd, wat zou er nodig zijn om ware grootsheid in de business- en professionele wereld te bereiken?

 

Sommigen brengen grootsheid in verband met het verkrijgen van een zeer grote mate van materiële welvaart. Anderen zullen misschien zeggen dat je om geweldig te zijn een hoge status of faam moet verwerven binnen het door hen gekozen vakgebied. Voor sommigen betekent grootsheid steeds het hoofdonderwerp te zijn in een vooraanstaand tijdschrift, of als beroemdheid steeds te worden geïnterviewd in tv-programma’s of te worden ingezet in commercials om producten van het bedrijf te promoten.

 

Dit zijn allemaal belangrijke, verschillende manieren om hoge prestatieniveaus te meten. Maar staan ze echt gelijk aan grootsheid? Veel mensen hebben een dergelijke hoogte bereikt binnen hun professie, om uiteindelijk zichzelf deze vraag te horen stellen: ‘Is dit alles wat er is?’ Laat me je vertellen over iemand die ik ken die een heel andere kijk heeft op grootsheid.

 

Doug, een gepensioneerde ondernemer, vertelde dat hij net terug was van een tripje naar Montana, een weekje vliegvissen met 10 jonge mannen. Doug is 70 jaar en het grootste gedeelte van de groep bestond uit mannen van ongeveer 40 jaar. Waarom zou iemand als Doug met zo’n leeftijdsverschil zoveel tijd aan deze mannen besteden? Hij legde uit: ‘Ik houd niet van vissen, ik ving slechts vijf vissen in de hele week, maar veel van deze mannen begeleid ik al jaren. Het is meer dan de moeite waard om zoveel tijd met ze door te brengen. Het is voor mij zo mooi om te zien hoe zij genieten van het buitenleven. Daarnaast bestuderen we de Bijbel met elkaar.

 

Als mentor deelt Doug niet alleen zijn persoonlijke ervaring en inzichten met deze mannen maar wijst hij hen ook op de enige, onveranderlijke tijdloze Bron van waarheid en wijsheid – het Woord van God – en helpt hij hen te begrijpen hoe dit verband houdt met elk gebied van hun leven.

 

Het is duidelijk dat Doug dit niet hoeft te doen. Als een gepensioneerde businessman kon hij er ook voor kiezen op zijn lauweren te rusten of met zijn hobby’s aan de slag te gaan of de dingen te gaan doen waar hij geen tijd voor had in zijn werkende leven. In plaats daarvan streeft hij een speciale interesse na: het verlangen om jongere mannen te laten groeien in hun geloof en te leren hoe ze effectieve en vruchtbare dienstknechten van de Heer kunnen worden waar we werken en wonen. Zoals 2 Kor 5:20 het beschrijft om ‘ambassadeurs van Christus te worden’.

 

In zekere zin offert Doug zijn tijd op. Maar hij ziet het niet zo. Hij beschouwt het als een bijzonder voorrecht om anderen te helpen te leren God in de praktijk te brengen. En daarbij vervult hij, ook al claimt hij dit niet voor zichzelf, wat Jezus Christus zei in Mattheüs 5:19 ‘Een ieder die deze geboden doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen’,

 

Hij past ook een ander principe toe wat Jezus leerde in de Bergrede, zoals opgetekend in Mattheüs 6:19-21: ‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of  roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen; . want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’.

 

Dougs opoffering kan hem tot grootsheid in het Koninkrijk brengen. Sterker nog, hij sleept misschien een paar jongere mannen met zich mee. Meer dan het nastreven van aardse beloningen houdt hij zijn oog gericht op wat Jezus noemde ‘de vrucht die zal blijven’ (Johannes 15:16)

 

 

Gespreksvragen

Om de openingsvraag te beantwoorden, hoe zou je ‘grootsheid’ definiëren? Wat is er nodig in de context van werk om als geweldig te worden beschouwd?

 

Waarom zegt de schrijver van dit artikel, Rick Boxx dat het niet genoeg is om zichtbare en voelbare beloningen na te streven op werkgebied, dingen zoals rijkdom, prestige, status en bekendheid?

 

Heb jij ooit als persoonlijke mentor voor iemand gefungeerd of ben je de leerling geweest van een persoon die jou heeft begeleid? Zo ja, hoe was dat? Vond je het lonend zoals de gepensioneerde zakenman Doug uitlegde?

 

Wat denk je dat het betekent om ‘schatten in de hemel te verzamelen’ in plaats van ‘schatten op aarde’? Als je jouw eigen leven en werk in dit opzicht zou evalueren, hoe zou je dat dan omschrijven?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 11:4,28, 15:6,16, 23:4-5, 27:24, 28:20; 1 Timotheus:17-19; 1 Petrus 1:4

 

Verzonden op zaterdag 10 april 2021.