MANNA 907 Het benadrukken van de kracht van onze woorden

MANNA 907 Het benadrukken van de de kracht van onze woorden

 Door de jaren heen heb ik het voorrecht gehad om vele onvergetelijke mannen en vrouwen van God te mogen ontmoeten, vaak door CBMC. Eén van deze was Robert D. Foster, die tot geloof is gekomen in 2016 op de leeftijd van 96 jaar. Een simpele filosofie leidde zijn leven: “Het leven is de moeite waard. Mensen zijn het waard om van te houden. God is het waard om te vertrouwen.”

 

Vele jaren schreef Bob een wekelijkse meditatie “Take two for Monday Morning”, waarin hij verhalen vertelde om de waarheden uit de Bijbel te communiceren op een krachtige manier. Eén van deze ging over een dag waarop Josiah Wedgwood, de Britse producent van de befaamde Wedgwood serviezen een Britse edelman rondleidde door zijn fabriek. Eén van de Wedgwood medewerkers, een jonge tiener, ging met hen mee.

 

De edelman gebruikte godslasterende en vulgaire taal in het gesprek met Wedgewood. In het begin was de jongen geschokt door de taal, daarna raakte hij gefascineerd door de grove grappen van de man en moest erom lachen. Wedgwood daarentegen walgde ervan en was diep verontrust.

 

Aan het einde van de rondleiding liet hij de bezoeker een vaas zien met een uniek design. De man was gecharmeerd van de voortreffelijke vorm en zeldzame schoonheid.  Toen hij de vaas wilde pakken, om deze van dichterbij te kunnen bekijken, liet Wedgwood deze met opzet op de grond vallen. De vaas viel in vele kleine stukjes uiteen. Vloekend van boosheid riep de Edelman uit: “Ik wilde die vaas voor mijn collectie en nu heb jij deze vernield door je lompheid!”.

 

Zijn gastheer antwoordde:  “Meneer, er zijn dingen kapotgemaakt die veel waardevoller zijn dan een vaas die nooit meer kan worden gerepareerd. Je kunt niet meer teruggeven aan de jongeman die ons zojuist heeft verlaten, het ontzag voor heilige dingen, dat zijn ouders hem jarenlang hebben geprobeerd bij te brengen. U heeft hun inspanningen door uw taalgebruik ongedaan gemaakt in minder dan een half uur.”

 

Hoeveel kracht hebben onze woorden, voor veel goeds of veel kwaads. Dit is niet om mensen te veroordelen, want velen van ons hebben in een moment van stress of boosheid een paar slecht gekozen woorden laten vallen. Maar zoals we in de Bijbel zien, kan het juiste woord op het juiste moment als een verzachtend medicijn werken, terwijl woorden zonder wijsheid veel schade kunnen aanrichten:

 

Onze woorden zijn een reflectie van ons karakter. Zouden we willen dat anderen evalueren wie we zijn op basis van de dingen die we zeggen en hoe we het zeggen? “Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd” (Spreuken 4:24).

 

Onze woorden zijn een afspiegeling van ons hart. Zoals bij een volle emmer, waarbij als je er tegenaan stoot, de inhoud eruit klotst, kunnen onze woorden onze diepste gedachten, gevoelens en waarden onthullen “Het hart van de rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad.” (Spreuken 15:28).

 

Onze woorden zijn een afspiegeling van waar we in geloven. Veel mensen kiezen hun woorden om indruk te maken op specifieke individuen of groepen. Diegenen die volgelingen zijn van Jezus Christus begrijpen dat ons geloof ons spreken zou moeten leiden. “Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Heere (Psalm 19:14).

 

Onze woorden weerspiegelen onze zelfbeheersing. Impulsieve ongeremde mensen kunnen woorden eruit gooien, waar ze later spijt van hebben, maar wijsheid houdt de tong in bedwang om rampzalige uitspraken te voorkomen “Wie kennis van zaken heeft houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van geest.” (Spreuken 17:27).

 

Gespreksvragen

Heb je ooit een probleem gehad met slecht gekozen woorden, godslastering of het eruit gooien wat er maar in je opkomt op het heetst van het moment? Als dat zo is, wat heb je er dan aan gedaan? Of dacht je dat het geen probleem was voor iemand om zich zorgen over te maken?

Hoe zou je een leidinggevende, een collega of  een klant behandelen wiens godslasterende of vulgaire taal beschamend is of een slechte indruk maakt op diegenen die het horen?

 

Ben je het ermee eens dat de woorden die we zeggen een goede reflectie kunnen zijn van ons karakter, of zoals de Bijbel het zegt, van ons hart? Waarom of waarom niet?

 

Wat laten onze woorden, die we in het openbaar of privé zeggen, ons zien over ons geloof ?

 

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 10:19-21,32, 12:14,18, 13:3, 15:4,23, 17:20,28, 20:15, 21:23, 22:11; Efeziërs 4:29

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 8 mei 2021