MANNA 908 AAN DE SLAG MET DE INTEGRATIEBOX

MANNA 908 Aan de slag met de integratie box

 Een van de uitdagingen van het zijn van een volgeling van Christus in het bedrijfsleven is begrijpen hoe we ons geloof effectief kunnen integreren in wat we doen. In zijn boek ‘God at Work’ gaat auteur David Miller in op deze vraag. Hij belicht vier verschillende facetten van geloven op het werk met wat hij zijn “integratie box” noemt: ethiek, evangelisatie, ervaring en verrijking

De integratie box doet me denken aan autorijden. Als je zorgdraagt voor drie van de banden van de auto, maar je negeert de vierde of je doet er te veel lucht in, dan gaat die band uiteindelijk lek en brengt hij je auto tot stilstand. Wanneer je je geloof volledig integreert in je werk, moet je alle vier de facetten van de Integratie box tot eer van God omarmen:

 

Ethiek: jaren geleden was er in Kansas City, waar ik woon en werk, een farmaceut met de naam Robert Courtney, die een toezegging aan zijn kerk deed van $1 miljoen. Robert besloot zijn belofte na te komen. Echter had hij het geld wat hij voor deze gift had gebruikt verdiend met het verdunnen van chemomedicijnen voor zijn kankerpatiënten. Veel slachtoffers van kanker stierven en Courtney werd veroordeeld voor deze misdaad en kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Vrijgevig zijn behaagt God, maar niet als we ethiek en wettelijke richtlijnen negeren. Spreuken 11:3 waarschuwt: “De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.”

 

Evangelisatie: we zijn allemaal geroepen om anderen over Jezus Christus te vertellen, maar we kunnen ons vergissen door overhaast te evangeliseren voordat we het recht hebben verdiend om uit te leggen wat we geloven. Een vriend van me, Bob, houdt ervan om te evangeliseren, maar op een dag klaagde een van zijn verkopers bij me: “Bob heeft wel lef om zo tegen me te preken, terwijl hij mijn rekening al negentig dagen niet heeft betaald!”

Evangelisatie is belangrijk, maar we moeten eerst het recht verdienen om ons geloof te delen door onze actie en onze oprechte liefde en zorg voor anderen. “… en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.” (1 Petrus 3:15)

 

Ervaring: deze categorie benadrukt het belang van begrip van iemands roeping en doel. Jaren geleden overlegde ik met Chuck over de aankoop van een afvalinzamelingsbedrijf. Toen de transactie voltooid was, riep onze pastor Chuck wijselijk naar voren om voor zijn nieuwe roeping te bidden.

Tranen stroomden die dag omdat velen van de toehoorders zich realiseerden dat als God een vuilnisman zou kunnen roepen, Hij misschien ook een doel voor hen had. “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:10)

 

Verrijking: om ons geloof in ons werk te integreren, moeten we geestelijk geaard zijn en verrijkt worden, maar we kunnen onze geestelijke verrijking ook te ver doorvoeren. John, een ondernemer, woonde een conferentie over ‘geloof in bedrijf’ bij. Toen ik hem vroeg wat hij van de conferentie vond, antwoordde hij: “Het zat vol met theologen die over theologie wilden praten. Ze hebben de hele dag geen praktisch bedrijfsidee gedeeld!”

We moeten ernaar streven te groeien in spirituele kennis, maar ook manieren zoeken om kennis praktisch toe te passen. Zoals de apostel Paulus ons onderrichtte in Filippenzen 4:9: “Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.”

 

Gespreksvragen

Wat denk jij dat het betekent om ons geloof, op een praktische manier, te integreren met wat we doen op ons werk?

 

Denk je dat een persoon effectief zijn of haar geloof met anderen kan delen als diegene zich niet sterk toelegt op consistent ethisch verantwoord gedrag en praktijken? Waarom (niet)?

 

Wanneer je hoort over ‘het recht verdienen’ om je geloof met anderen te delen, welke gedachten komen dan bij je op? Heb je weleens ervaren dat iemand probeerde een gesprek met je aan te knopen over wat diegene geloofde, voordat diegene liet zien dat hij/zij oprecht geïnteresseerd was in jou als persoon, in plaats van alleen als project? Licht je antwoord toe.

 

Hoe verhoudt het begrijpen van je roeping zich tot het integreren van je geloof in je manier van werken? Wat is het belang van het bewaren van evenwicht tussen het verwerven van spirituele kennis en ons vermogen om het op de werkplek toe te passen?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 12:24, 22:29; Prediker 9:10; Kolossenzen 3:17,23; 2 Timotheüs 3:16-17

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 15 mei 2020