Manna 909 Acties, consequenties en vergeving

MANNA 909 Acties, consequenties en vergeving

Als zakelijke en professionele mensen, leidinggevenden en ondernemers, hebben we elke dag te maken met medewerkers. We nemen ze aan, geven ze functieomschrijvingen en verantwoordelijkheden en belonen hen voor hun tijd en talenten. Maar hoe goed kennen we ze echt?

We hebben cv’s die ons informeren over onderwijs- en werk achtergronden. We kunnen hun persoonlijke referenties raadplegen. En als ze eenmaal zijn aangenomen kunnen we hun gedrag observeren: hoe gaan ze om met opdrachten, hoe is de interactie met collega’s en klanten en hoe ijverig zijn ze in hun werk.

 

Maar zelfs dan kunnen we er niet zeker van zijn dat we ze echt kennen. Ze lijken misschien loyale mensen, maar alleen in een crisis, onder stress of geconfronteerd met sterke verleidingen komt hun ware karakter naar voren. Wat doen we als de werknemer die zo betrouwbaar leek ons ​​vertrouwen schendt door te liegen, valse geruchten te verspreiden, misbruik te maken van anderen, te stelen of zelfs fraude te plegen? Helaas komen die vormen van kwaad doen wel voor.

 

Toegegeven, er zijn bedrijfsregels waaraan iedereen zich aan moet houden. En in het geval van illegale, onethische of immorele activiteiten moeten relevante wetten worden gehandhaafd. Maar er is een nog grotere vraag hoe we intern moeten reageren, en ook in relatie tot de persoon die wordt verdacht van het plegen van een misdrijf.

 

Misschien is onze eerste reactie shock, teleurstelling – en dan woede. We voelen ons verraden, slachtoffer van de misleidingen van de persoon. Als we volgelingen van Jezus Christus zijn  zouden we de spreekwoordelijke vraag moeten stellen: “wat zou Jezus doen?” omdat we bij het lezen van het verhaal van Zijn aardse bediening in de evangeliën weten dat Jezus vaak op situaties reageerde op een manier die in strijd was met de standaard verwachtingen. Als we voelen dat we vervuld zijn van woede moeten we de Bijbelse vermaning in overweging nemen: “zondig niet door je door woede te laten beheersen” (Efeziërs 4:26). Of zoals een andere vertaling zegt: “zondig niet in uw woede.”

 

Wanneer iemand duidelijk regels of wetten heeft overtreden zijn stappen voor discipline of straf noodzakelijk. Maar het is ook belangrijk om te vragen of verlossing mogelijk is – of we het initiatief moeten nemen om vergeving te schenken. We zien Jezus hierover onderwijzen in Mattheüs 18: 21-22, toen Zijn volgeling Petrus vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik mijn broer vergeven die tegen mij zondigt? Tot zeven keer?” Jezus antwoordde: “Ik zeg je, geen zeven keer, maar zeven maal zeven keer.”

 

We zouden kunnen antwoorden: “nou, dat geldt voor persoonlijke relaties. Maar we hebben het over zaken. Er zijn regels, normen en wetten die moeten worden gehandhaafd en uitgevoerd.. Als ik de overtredende persoon vergeef, is er niets gebeurd en kan hij of zij mensen of bedrijven blijven schaden! ”

 

Dat is waar. Verkeerd handelen heeft gevolgen, of ze nu professioneel, sociaal, fysiek of zelfs spiritueel zijn. In de meeste gevallen moet de straf passen bij de misdaad. We kunnen en mogen boosdoeners niet beschermen tegen de gevolgen van hun daden. Als christenen die vergeving hebben ontvangen van anderen en vooral van onze Vader in de hemel, worden we geroepen om anderen te vergeven. Eerder in de hierboven aangehaalde passage zei Jezus: “Als je broer tegen je zondigt, moet je daarover met hem spreken, alleen tussen jullie tweeën. Als hij naar je luistert, heb je je broer gewonnen ‘(Mattheüs 18:15)

 

Degene die heeft gestolen of vernietigd, moet de schade vergoeden en passende straffen krijgen, maar vanuit een spiritueel perspectief kunnen hun fouten toch worden vergeven. We kunnen wrok koesteren of we kunnen vergeven. Ik kies ervoor om te vergeven; het is gezonder. Het bevrijdt ons van stress en bitterheid, en misschien winnen we onze broeder door.

 

 

Gespreksvragen

Heb je ooit iemand moeten ontslaan wegens diefstal binnen je bedrijf of voor het begaan van een andere vorm van wangedrag? Zo ja, hoe was die ervaring voor jou?

 

Hoe zit het met het stelen of beschadigen van een deel van je persoonlijke eigendommen? Hoe reageerde je aanvankelijk? Als je wist wie de overtreding beging, hoe reageerde je dan op die persoon?

 

De omgekeerde situatie: is er ooit een tijd geweest dat je zelf om vergeving moest vragen? Wat was de omstandigheid en wat voor reactie kreeg je? Wat voor gevoelens heb je op dat moment ervaren?

 

In deze eMeal is er veel gezegd over vergeving. Hoe kunnen we die stap, die grotendeels een spirituele handeling is, verzoenen met de gevolgen en nodige consequenties als iemand een misstap begaat? Betekent vergeving dat we maar moeten proberen te vergeten wat er verkeerd ging? Waarom wel of waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp

 

Exodus 22:1-15; Mattheus 6:9-15, 18:15-35; Efez. 4:31-32; Colossenzen 3:12-14

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 22 mei 2021