MANNA 910 JE BEROEP UITOEFENEN MET PASSIE

MANNA 910 Je beroep uitoefenen met passie

Velen van ons zijn week in week uit veertig uur of meer met hun werk bezig, of dat nu in een traditionele kantooromgeving, op reis of in toenemende mate vanuit huis is. Het thuiskantoor, of ‘hoffice’ zoals sommigen het noemen, is van een zeldzaamheid iets heel normaals geworden – hoofdzakelijk als gevolg van de coronamaatregelen. Waar we ons werk ook doen, het is een bittere realiteit: veel mensen worden er absoluut niet gelukkig van.

Misschien komt het doordat we met de verkeerde instelling naar ons werk gaan. We ervaren ons werk als een middel om geld voor het betalen van onze rekeningen te verdienen. Of we beschouwen het als een noodzakelijk kwaad dat nodig is om een betere positie te verwerven of om onze cv te verfraaien zodat we kunnen solliciteren naar een betere baan.

 

Wellicht zijn dit symptomen van een heel simpel probleem: het ontbreekt ons aan passie voor het werk dat we doen. We hebben geen idee welk verschil we kunnen maken, zelfs in de meest onbeduidende dingen. De oplossing is om even een stapje achteruit te zetten en opnieuw na te denken over wát we doen, waarom we het doen – en hóe we het doen.

 

Dr. Martin Luther King jr. is wereldberoemd geworden vanwege wat hij heeft gedaan voor de burgerrechtenbeweging, en dat is uiteraard volkomen terecht. Maar hij kon zijn toehoorders ook inspireren om verder te kijken dan hun eigen positie, om de lat hoger te leggen voor henzelf en hun leven. In 1967, toen hij een toespraak hield voor jongeren op een middelbare school in Philadelphia, Pennsylvania, daagde hij hen uit om na te denken over de vraag wat de blauwdruk van hun leven was. Eén van zijn uitspraken in die speech is met name onvergetelijk geworden:

 

“Als je geroepen wordt om straatveger te zijn, moet je de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Je moet de straat zo goed vegen dat alle aardse en hemelse heerscharen zullen zeggen: “Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.”

De Bijbel zegt ons dat dit soort motivatie regel moet zijn in plaats van uitzondering:

 

Het gaat niet alleen om wat je doet, maar ook om de vraag voor wie je het doet. Natuurlijk kan het motiverend zijn als je je werk goed genoeg uitvoert om een aardse baas tevreden te stellen of een promotie of bonus in de wacht te slepen. Maar stel je eens voor dat je in dienst bent bij God? “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem… En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen.” (Colossenzen 3:17 en 23-24).

 

Werk hard wanneer je daarvoor de mogelijkheden hebt. Aan het begin van je carrière lijk je alle tijd te hebben om te bereiken wat je voor ogen hebt. Maar bij het ouder worden begin je te beseffen dat je tijd niet onbegrensd is – evenmin als je kracht en je uithoudingsvermogen. De kansen om je te onderscheiden nemen af. “Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.” (Prediker 9:10).

 

Toegewijde arbeid wordt vaak gezien en beloond. Wanneer anderen je enthousiasme en de passie die in je werk stopt zien, trekt dat de aandacht. Je werk zal voor zich spreken en dat kan tot meer verantwoordelijkheid leiden. “Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.” (Spreuken 22:29).

 

Gespreksvragen

Wat is jouw definitie van passie? Voor welke dingen heb jij een passie?

 

Vind je dat jij je werk met een gevoel van passie doet – met een grenzeloos enthousiasme dat anderen aan je kunnen merken? Licht je antwoord toe.

 

Wie is de meest gepassioneerde werker die je ooit hebt gezien of met wie je hebt samengewerkt? Welke eigenschappen van die persoon weerspiegelden zijn of haar enthousiasme en passie?

 

Waarom zou het wat betreft de passie die je hebt voor je werk, ongeacht wat voor werk dat mag zijn, verschil moeten maken voor wie je naar jouw gevoel werkt? Vind je dat “werken voor de Heer”, ongeacht wat dat werk precies inhoudt, maximale toewijding vraagt? Waarom wel of niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 12:11,24, 14:23, 18:9, 21:5, 24:30-34; Efeziërs 2:10; 2 Timotheüs 3:16-17

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 11 juni 2021MANNA 910 JE beroep