MANNA 915 Financiële lessen van de haas en de schildpad

MANNA 915 Financiële lessen van de haas en de schildpad

 De meesten van ons zijn bekend met het verhaal van Aesopus over ‘De schildpad en de haas’. De nederige schildpad daagt de arrogante haas uit voor een race. Het snelle konijn springt naar een vroege voorsprong en besluit dan een dutje te doen. Hij wordt wakker en ziet dat de schildpad langs hem is gesjokt om de race te winnen. De veronderstelde moraal van dit verhaal is dat langzaam en gestaag de race wint, maar als kinderen om hun interpretatie wordt gevraagd zeggen ze vaak dat de haas duidelijk sneller is, maar dat hij niet had moeten stoppen voor het dutje. Niemand wil zich echt identificeren met de langzame en gestage schildpad.

Ik zie financiële zekerheid graag als een lange, gestage en soms saaie race, een marathon, geen sprint. Financiële zekerheid hebben betekent voor mij dat je ‘s nachts niet wakker bent door zorgen over geld of het betalen van rekeningen. Het gaat er niet om rijk te zijn, maar om plannen te kunnen maken zonder te worden beperkt door een gebrek aan financiële middelen.

 

Onder mijn vrienden bevinden zich verschillende miljonairs. Geen van hen won de loterij, kwam met een briljante uitvinding, had een nummer 1 hit of sloot een enorme zakelijke deal. Ze gaven allemaal gewoon minder uit dan ze verdienden, betaalden hun rekeningen en investeerden de rest gedurende een lange periode. Spreuken 28: 19-20 zegt: “Degenen die hun land bewerken, zullen overvloedig voedsel hebben, maar degenen die fantasieën najagen, zullen vervuld worden van armoede. Een getrouw persoon zal rijkelijk gezegend worden, maar iemand die graag rijk wil worden, zal niet ongestraft blijven”.

 

Warren Buffet is een van de rijkste mensen ter wereld. Hij geeft vrijelijk financieel advies aan iedereen die erom vraagt. Een verslaggever vroeg hem eens waarom zo weinig mensen zijn advies opvolgen. Hij antwoordde snel: “niemand wil langzaam rijk worden”. Het vergaren van rijkdom op de “Buffet Way” is niet moeilijk; het is gewoon niet spannend.

 

Het oudtestamentische boek Spreuken biedt een aantal uitstekende principes over hoe op de juiste manier met geld en rijkdom om te gaan. Hier zijn enkele andere voorbeelden:

 

Haast is een zeer onbetrouwbare benadering van financieel beheer. Net als het spreekwoordelijke snelle konijn, lijkt het misschien gemakkelijk om snel rijkdom te verwerven. Maar het kan net zo snel verloren gaan. “Een getrouw man zal rijkelijk gezegend worden, maar iemand die graag rijk wil worden, zal niet ongestraft blijven” (Spreuken 28:20).

 

Word geen dienaar van schulden. Dingen kopen op krediet, of het nu voor persoonlijk gebruik of voor een bedrijf is, is verleidelijk. Het lijkt misschien zelfs een kortere weg naar onze doelen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat schulden moeten worden terugbetaald, waardoor de vrijheid in het gebruik van financiële middelen wordt beperkt. Zoals Spreuken 22: 7 zegt: “De rijken heersen over de armen, en de lener is de dienaar van de uitlener.”

 

Sta niet garant voor de schulden van anderen. Mede-ondertekenen of dienen als garantie voor de betaling van andermans leningen, zelfs voor een familielid of goede vriend, kan gevaarlijk zijn. Het is verstandiger om geld te geven dan aansprakelijk te worden als de ander de verplichtingen niet nakomt. ‘Wees niet onder hen die handslag geven, onder hen die voor schulden borg staan. Als u de middelen niet heeft om te betalen, zal uw bed onder u worden weggerukt ”(Spreuken 22: 26-27).

 

Het nalaten van sparen van een deel van je inkomsten kan kostbaar zijn. Bijna net zo gevaarlijk als proberen van krediet te leven, is de gewoonte om alles wat je verdient uit te geven zonder spaargeld of overschot. Wat gaat u doen in geval van nood? “In het huis van de wijzen zijn voorraden van uitgelezen voedsel en olie, maar een dwaas verslindt alles wat hij heeft” (Spreuken 21:20).

 

GESPREKSVRAGEN

Had je de fabel van “De schildpad en de haas” eerder gehoord? Zo ja, wat was jouw conclusie, wat is  de moraal – de onderliggende boodschap – van dit verhaal? Vind je het relevant voor een bespreking van financieel beheer?

 

Hoe zou je de manier waarop je met je financiën omgaat beschrijven? Als je de kans had, zou je iets veranderen?

 

Er zijn veel mensen beloven dat manieren zijn om snel rijk te worden. Heb je ooit overwogen om een van die manieren toe te passen? Hoe ging dat?

 

Ben je van mening dat de manier waarop men omgaat met zijn of haar financiën, zowel persoonlijk als zakelijk, een weerspiegeling is van hun geloof en overtuigingen. Licht je antwoord toe.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 10:2, 11:4,28, 13:11, 15:16, 23:4-5, 28:22,25, 30:8-9

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 17 juli 2021.