MANNA 916 HOE VEERKRACHTIG BEN JE BIJ TEGENSLAG?

MANNA 916 Hoe veerkrachtig ben je bij tegenslag?

Er wordt weleens gezegd dat in ieder leven van tijd tot tijd een buitje moet vallen. Dat is met recht een understatement te noemen. Soms verandert dat buitje in regelrecht noodweer, dat een hele tijd boven je hoofd blijft hangen. Het is zeker dat iedereen zo nu en dan met tegenslag te maken krijgt, soms niet meer dan een hinderlijk voorval, maar soms ook een enorm probleem. De vraag is alleen: wanneer doet het zich voor – en hoe ga je ermee om?

 

Communicatieadviseur, schrijver en leiderschapscoach Tim Kight stelt dat mensen op verschillende manieren op tegenslag reageren. “Sommige mensen beschikken al over veerkracht voor ze met tegenslag te maken krijgen,” zegt hij. “Anderen krijgen juist door tegenslag veerkracht, en weer anderen zullen nooit veerkrachtig worden, al zitten ze midden in de problemen. Conclusie: tegenslag is onvermijdelijk – maar veerkracht niet vanzelfsprekend”.

 

Kight heeft gelijk. We weten dat het zo nu en dan regent, dus we kopen een paraplu. Ook met tegenslag zullen we te maken krijgen. Daar kunnen we ons vast op voorbereiden, of proberen ermee om te gaan als het zover is, of we kunnen koppig en boos reageren, alsof we er op een of andere manier immuun voor zouden zijn.

 

In de loop van mijn leven en carrière ben ik vaak geconfronteerd met het onbekende. Moeilijkheden en veranderingen op zakelijk gebied, financiële kwesties, gezondheidsproblemen, zelfs ongelukkige momenten waarop de auto ermee ophield. Mijn manier van reageren op die omstandigheden is niet altijd dezelfde geweest.

 

In het begin dacht ik heel naïef dat het leven een vlakke snelweg zou zijn. Toen er tegenslag kwam, was ik totaal niet voorbereid op al die verkeersopstoppingen, kuilen in de weg en omleidingen. Pas toen ik besefte dat ik net als ieder ander onderweg problemen zou tegenkomen, werd ik een beetje flexibeler en trok ik lering uit fouten uit het verleden. Na jaren van ervaring ben ik wijs geworden en bereid ik me voor op tegenslagen. Ik zoek ze niet op, maar ik besef dat ze onvermijdelijk zijn. Dus kan ik er maar beter klaar voor zijn – en zoals Kight zegt, over veerkracht beschikken.

 

De Bijbel heeft ons veel te zeggen over tegenslagen en veerkracht, wijsheden die we kunnen opslaan om in de toekomst op terug te vallen. Om een paar voorbeelden te noemen:

 

Tegenslagen kunnen een hoger doel dienen. Persoonlijke groei en innerlijke kracht hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen en komen tot stand door een proces van strijd, pijn en volharding. “En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:3-5).

 

Tegenslag leert ons vol te houden in plaats van op te geven. Door de moeilijkheden van het leven kunnen we de moed verliezen en in de verleiding komen om op te geven. Maar als we de stormen doorstaan ontdekken we wat het waard is om aan onze verplichtingen te voldoen, en dat er ook een beloning tegenover staat. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” (Jakobus 1:2-4).

 

Tegenslag leert ons vertrouwen. Als er moeilijke tijden komen die we niet begrijpen, kan dat ons aanzetten om ons in geloof tot de Ene te wenden die alles wél doorgrondt. “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.” (Spreuken 3:5-6).

 

 

GESPREKSVRAGEN

Hoe reageer jij gewoonlijk op tegenslagen? Hoe veerkrachtig vind jij jezelf?

 

Wat wil het zeggen om over veerkracht te beschikken, zelfs nog vóór de tijden van tegenslag aanbreken? Hoe zou je dat kunnen leren?

 

Denk terug aan een moment waarop je onverwacht tegenslag ondervond, die je niet alleen te boven wist te komen, maar die je juist tot bloei heeft gebracht. Hoe was die situatie voor jou – en wat heb je ervan geleerd?

 

Zoek je naar het doel of naar leermomenten, wanneer je tegenslag ondervindt? Wat heb je door tegenslag geleerd over het geloof?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp:

Jesaja 26:3, 41:10; Jeremia 29:11, 33:3; 2 Korinthe 12:7-10; Efeze 3:20

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 7 augustus 2021