MANNA 918 AANPASSINGSVERMOGEN: Een middel om veranderingen het hoofd te bieden

MANNA  918 Aanpassingsvermogen: een middel om veranderingen het hoofd te bieden

Voor ieder van ons die in het zakenleven werkzaam is, is verandering niets nieuws. Of we het nu leuk vinden of niet, verandering is een ervaring waar we mee vertrouwd zijn, een ervaring die we niet kunnen ontlopen.

 

Sommige zakenlui en vaklieden, zelfs leidinggevenden en managers op hoog niveau, verklaren met volle overtuiging: “Ik haat elke vorm van verandering!”, alsof verandering zelf in staat is te bepalen wie het leuk vindt en wie niet en dan, vriendelijk om toestemming vragend, pas in actie te komen.

 

Een van de meest gewaardeerde radiostations in mijn land, Brazilië, gebruikt een toepasselijke slogan die tot nadenken stemt: “In 20 minuten kan alles veranderen”. In veel gevallen kunnen veranderingen – zelfs zeer ingrijpende – zich echter plotseling voordoen in veel minder dan 20 minuten.

Wie kan vergeten dat ongeveer 18 maanden geleden de eerste gevallen van het Covid-19-virus de hele wereld schokten? Minder dan een maand later stond ons privé- en bedrijfsleven op zijn kop. Niemand vroeg onze goedkeuring voordat noodzakelijke maatschappelijke veranderingen werden doorgevoerd als reactie op de groeiende pandemie.

 

Hoe moeten we reageren op veranderingen, of ze nu ingrijpend zijn of slechts klein ongemak opleveren? De juiste emotionele reactie bij het omgaan met veranderingen in ons persoonlijk of zakenleven, wordt volgens Harvard professor Dr. Daniel Goleman, AANPASSINGSVERMOGEN genoemd. Dit is een van de belangrijkste emotionele intelligentie vaardigheden, stelt deze veelgeprezen onderzoeker.

 

Aanpassingsvermogen, aldus Goleman, is het vermogen om te wennen aan veranderingen, nieuwe situaties, of onvoorziene gebeurtenissen. Hoewel niet voorspelbaar, is dit een routinematige realiteit van het leven, vooral in de zakelijke en professionele wereld. Maar meer dan ons gewoon aanpassen, is het belangrijk dat we leren om de negatieve gevolgen van verandering te overwinnen. Dan kunnen we, door een positieve benadering van het omgaan met veranderingen die we misschien niet hadden voorzien of gewenst, nieuwe mogelijkheden ontdekken.

 

Ik heb ondervonden dat wanneer de dingen uit de hand lijken te lopen, het verstandig is om ons te richten op Hem die alles onder controle heeft. Zoals God verklaart in Jeremia 29:11: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Een soortgelijke waarborg vinden we in Spreuken 3:5-6, dat ons zegt: “Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden rechtmaken.”

 

In de Bijbel vinden wij daarvan het prachtige voorbeeld van de apostel Paulus, wiens beroepsmatige en persoonlijke levensomstandigheden voortdurend veranderden. Toen hij naar een synagoge liep, werd hij eruit gegooid. Toen hij op een schip stapte, dreigde het te zinken. Toen hij mensen bijeenbracht en getuigde hoe zijn leven was veranderd, werd hij gearresteerd. En een keer, toen hij erin slaagde een schipbreuk te overleven, werd hij gebeten door een slang.

 

Paulus had verbitterd kunnen worden, de hele tijd kunnen klagen, zich een verliezer of een mislukkeling kunnen voelen. Hij deed echter een buitengewone uitspraak die ons beschaamd doet staan voor de manier waarop wij soms met onze veranderingen omgaan: “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan in Christus Die kracht geeft” (Filippenzen 4,11-13).

 

Die zegevierende uitspraak leert mij drie dingen over verandering:

 

Ik moet leren me aan te passen aan alle omstandigheden.

Ik kan niet toestaan dat een verandering mij berooft van mijn tevredenheid.

Ik moet staan en leven door geloof op het enige fundament dat nooit verandert: Jezus Christus.

 

GESPREKSVRAGEN

Hoe reageer jij op veranderingen, vooral als die totaal onverwacht komen en niet door jou gekozen zijn?

 

Op welke specifieke manier hebben de Covid-19 pandemie en de vele veranderingen die daaruit voortvloeiden jou, je werk en je dagelijkse leven beïnvloed? Hoe heb je op die veranderingen gereageerd?

 

Wie zoek je op in tijden van onzekerheid en verwarring? Vind je, net als de apostel Paulus, dat je in staat bent om tevredenheid en vrede te vinden, zelfs wanneer de wereld om je heen op zijn kop lijkt te staan? Leg je antwoord uit.

 

De Bijbel biedt veel beloften van God die ons vertellen Hem te vertrouwen, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn, zelfs als ze onmogelijk lijken. Welke passages, als die er voor jou zijn, heb je gevonden die voor jou bijzonder geruststellend blijken?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Jesaja 26:3, 40:31, 41:10; Psalm 37:4-5, 40:1-3; Mattheüs 28:20; Hebreeën 13:5

 

Verzonden door CCA Nederland op donderdag 19 augustus 2021.