MANNA 919: Wie komt eerst: de leiders of de volgers?

MANNA 919: Wie komt eerst: de leiders of de volgers?

Perspectief. Het maakt een enorm verschil in hoe we het leven benaderen op vele manieren. Als je het leven bekijkt vanuit een optimistisch perspectief, dan kan je meestal iets positiefs zien zelfs in moeilijke omstandigheden. Daarentegen, als je een pessimistisch kijk hebt dan, zie je zelfs de goede dingen die je overkomen met cynisme en angst. Het is zoals de persoon die ‘s ochtends wakker wordt en denkt “Oké, alles is goed gegaan vandaag, maar ik ben nog niet uit bed gekomen”.

 

Vanuit een leiderschap standpunt heeft perspectief ook een sterk effect op hoe we onze dagelijkse verantwoordelijkheden benaderen.

 

Als leiders zichzelf zien als “de baas”, waarbij iedereen die aan hen verantwoording aflegt zich moet bewijzen, dan kan dat effect hebben op de moraal, de productiviteit, het respect en zelfs op de mogelijkheid om werkers die belangrijk zijn voor het bedrijf te behouden.

 

Er is een heel ander perspectief dat een leider kan hebben, één die vele directeuren en managers goed heeft gedaan.

 

Max De Pree, een gerespecteerde zakenman en de schrijver van geprezen boeken over leiderschap, zegt: “Hoe zie je jezelf als leider? Je weet dat vanuit het perspectief van de volgers, het heel belangrijk is dat een leider een zelf-perspectief heeft dat trouw is aan de realiteit. Leiders horen bij hun volgers. Een directeur zou moeten verwijzen naar de medewerkers als “de mensen die ik dien”. Wat een enorme andere realiteit is dat! En wat een ander effect op de volgelingen.

 

Kun je zien hoe de aanpak die De Pree beschrijft anders is dan een “ik ben de baas” aanpak, waarin medewerkers – volgelingen – worden gezien als dienaren? Er zijn zeker vele dominante, veeleisende bazen geweest die productiviteit van hun medewerkers afdwongen. Maar wat een verschil zou het maken als meer mensen hun leiders zagen als “de mensen die ik dien”.

 

Dit concept, dat bekend is onder de naam “dienend leiderschap” is niet nieuw. Hoewel het niet de eerste nadruk krijgt bij MBA programma’s, is het een idee dat met grote effectiviteit gebruikt is voor al duizenden jaren. Zelfs de Bijbel onderstreept het belang ervan met niemand minder dan Jezus Christus, die het een hoge prioriteit gaf. Hier zijn enkele voorbeelden van wat de Bijbel ons leert:

 

De beste leiders komen om te dienen. Echte grootheid, vanuit Gods perspectief, is niet gebaseerd op perspectief of macht, maar op de bereidheid om anderen de eersten te laten zijn. “… en wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” (Markus 10:45).

 

Echt leiderschap volgt een andere standaard. In sommige kringen wordt leiderschap gezien als het vermogen om te domineren en controle te hebben. Maar er is een andere manier:” “… de koningen van de volken heersen over hen, en wie de macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.”(Lucas 22:25-27).

 

Leiderschap betreft wederzijdse onderwerping. Ondergeschikten moeten duidelijk rapporteren en degenen dienen die de autoriteit over hen hebben. Maar leiders zouden er ook hun best voor moeten doen om degenen waar ze de leiding over hebben te begeleiden.“ Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met de vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensen behagers, maar als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. …. En heren, doe het zelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is.” (Ephesians 6:5-9).

 

GESPREKSVRAGEN

Welk ander voorbeeld kun je bedenken, dat laat zien hoe perspectief een significant verschil kan maken in hoe een persoon zijn of haar leven en werk benadert?

 

Als je het woord “leider” hoort, welke gedachten komen dan meteen naar boven? Heb je positieve of negatieve ervaringen met hoe leiders zijn, in het bijzonder over hoe we hen in actie zien?

 

Max De Pree noemde: “Leiders behoren hun volgelingen toe”. Wat denk je dat hij bedoelde, toen hij dat zei? Hoe gangbaar is dit perspectief in het bedrijfsleven heden ten dage als je uitgaat van je eigen observaties en ervaringen?

 

Gebaseerd op wat je hebt gelezen in deze “eMeal”, welke stappen zou je kunnen nemen om een betere en effectievere leider of toekomstige leider te worden?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 28:2; Mattheüs 20:20-28; Johannes 13:3-17; 2 Korinthiërs 5:21; Kolossenzen 3:17,23

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 28 augustus 2021