Manna 927 Kleine bedrijven kunnen profiteren van vertrouwen

MANNA 927 Kleine bedrijven kunnen profiteren van vertrouwen

 

Het Gallop-onderzoeksbureau ondervroeg duizenden mensen om te bepalen in welke instellingen zij het meeste vertrouwen hadden. Het leger kwam op de eerste plaats, gevolgd door kleine bedrijven. 68% van de mensen die werden ondervraagd, zeiden dat ze meer vertrouwen hadden in kleine bedrijven dan in andere instellingen.

 

Grote bedrijven kwamen op de 12e plaats op de lijst, met een vertrouwensniveau van 23%. Er zijn veel mogelijke verklaringen voor de brede kloof in vertrouwen tussen kleine, particuliere bedrijven en grote bedrijven. Het is niet onze bedoeling grote bedrijven te beschuldigen. Veel van deze grote bedrijven zijn van vitaal belang voor onze samenleving en zijn toegewijd aan de mensen die hun producten en diensten afnemen. Maar wat opvalt in dit onderzoek, is dat het lijkt alsof kleine bedrijven een uitstekende kans hebben om het vertrouwen van het publiek uit te buiten ten voordele van iedereen.

 

Kleine bedrijven kennen duidelijk veel nadelen in de strijd met grote bedrijven, bijvoorbeeld de aanschaf van energie, menselijke en financiële bronnen, invloed en in veel gevallen naamsbekendheid. Maar als ze wijs en creatief zijn, kunnen leiders van kleine bedrijven in staat zijn om strategieën te ontwikkelen voor huidige en toekomstige successen.

 

Wat zou je liever doen? Naar een groot warenhuis gaan waar slechts weinig, niet-gespecialiseerd personeel rondloopt of naar een kleine, gespecialiseerde winkel waar de verkoper je graag adviseert bij je aankopen? Raak je ook zo gefrustreerd wanneer je probeert een factureringsprobleem bij een groot bedrijf op te lossen waar je geautomatiseerde antwoorden kreeg of met iemand in een stad ver weg moest praten? Een klein bedrijf is vaak niet alleen toegankelijker, maar het kan ook een persoonlijke relatie met zijn klanten opbouwen.

 

Hoewel de Bijbel geen onderscheid maakt in zijn onderricht tussen grote en kleine bedrijven, biedt hij wel principes die kleinere bedrijven in hun voordeel kunnen gebruiken. Hieronder vind je er een paar.

 

Wijsheid kan een gids zijn om de juiste markt te identificeren. Een klein bedrijf beschikt misschien niet over al de middelen die een groot bedrijf wel heeft, maar door Gods wijsheid te zoeken en te reageren op input van klanten kun je goede beslissingen maken. “Een wijze beklimt een stad van helden en haalt de vesting waarop men vertrouwt, neer” (Spreuken 21:22).

 

Het is van essentieel belang dat een Raad van Bestuur dezelfde waarden deelt. Dat je ondernemer bent of eigenaar van een klein bedrijf, betekent niet dat je alles alleen moet doen. Natuurlijk moet je zorgen voor een goed team, maar daarnaast mag het belang van een “Raad van Bestuur” van vertrouwde vrienden en kameraden die dezelfde gedachten en waarden delen, niet worden onderschat. “Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand” (Spreuken 15:22),

 

Een bedrijf opbouwen op basis van goodwill. Een filosofie van “de klant komt op de eerste plaats” is een manier om er zeker van te zijn dat je klant naar je terug komt. Een groot bedrijf kan een vergelijkbare benadering hebben, maar soms kunnen de belangen van aandeelhouders persoonlijke aandacht voor klanten overschaduwen. Het is vaak eenvoudiger om je op de behoeften van je klanten te concentreren als je een klein bedrijf hebt. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is (Filippenzen 2:3-4).

 

GESPREKSVRAGEN

Wat was jouw reactie toen je over dit onderzoek hoorde waarin het grote vertrouwen dat mensen hebben in kleine bedrijven, werd vergeleken met het vertrouwen in grote bedrijven? Welke factoren dragen volgens jou bij aan dit verschil?

 

Als je in een klein bedrijf werkt of er eigenaar van bent, hoe voel je je dan door dit bericht over de grote vertrouwen dat veel mensen in jouw soort bedrijf hebben? Zelfs als je deel uitmaakt van een groot bedrijf, geloof je dan dat dit verschil in vertrouwen gerechtvaardigd is? Verklaar je antwoord.

 

Hoe kan iemand wijsheid op de markt zoeken voor het nemen van kritieke beslissingen, vooral voor degenen die op het niveau van een klein bedrijf opereren? Wat is jouw ervaring met het vertrouwen op de collectieve wijsheid van vertrouwde adviseurs?

 

Ben je het er mee eens dat kleine bedrijven een voordeel kunnen hebben doordat zij de belangen van klanten op de eerste plaats kunnen zetten? Wat zijn de mogelijke valkuilen, als die er al zijn, van een filosofie die zegt “dat de klant altijd gelijk heeft?”

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 11:14, 11:25, 11:1, 16:11, 19:20, 22:4, 27:23-27, 28:20; Marcus 12:30-31; Lucas 6:31

 

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 13 augustus 2021