MANNA 931 Een speler worden in het eeuwige spel

MANNA 931 Een speler worden in het eeuwige spel

Schrijver Simon Sinek zegt in zijn boek “Het oneindige spel”, dat hij gelooft dat de zakenwereld vooral veel te lange tijd vast zit in wat hij noemt een tijdelijk spel. Wanneer zakelijke leiders simpelweg winsten najagen elk kwartaal, elk jaar, dan jagen zij een tijdelijke oplossing na, in plaats van een blijvend te doel, zo schrijft hij.

 

 

Sinek besluit dat datgene wat zakelijke leiders zouden moeten najagen, is wat hij noemt “een goede zaak” .  Als we ons realiseren wat het grotere doel van ons onze zaken is, dan verandert dat de manier waarop we zakelijke beslissingen nemen. Hij zegt dat zelfs in het zeer concurrerende en steeds veranderende bedrijfsleven er een missie moet zijn die groter is dan het belonen van aandeelhouders met toenemende winsten.

 

Dat wil niet zeggen dat winst onbelangrijk is. Het is van vitaal belang voor het voortbestaan van onze bedrijven. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar voor diegenen die volgelingen van Jezus Christus zijn zou het “oneindige spel” – ons eeuwige spel – gespeeld moeten worden met een doel voor ogen: God te eren. Als we slechts winst na jagen, dan zouden we de beloning van de eeuwigheid kunnen mislopen.

 

De bijbel heeft hier veel over te zeggen. Hier is een voorbeeld van één van de principes die het onderwijst, die we gemakkelijk kunnen toepassen op de werkplek van de 21e eeuw.

 

Het is zinvol om God’s ontwerp te volgen. Psalm 139:14 schrijft dat we allemaal “ontzagwekkend wonderlijk gemaakt” zijn, en het bedrijf dat we ontwikkelen is daar bij uitstek een verlengde van. Om deze reden zouden we er goed aan doen om te ontdekken wat God bedoelingen voor ons en ons werk zijn. “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeze 2:10).

 

Het is zinvol om de handleiding te raadplegen. Wanneer we een product kopen ontvangen we vaak een handleiding. Wanneer we ingehuurd worden voor een baan ontvangen we vaak een personeelshandboek. In sport ontvangen atleten een spelboek. En in de bijbel vinden we God’s handboek hoe we moeten leven en hoe we ons werk moeten doen. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. 2 Timotheüs 3;16-17.

 

Het is zinvol om voor de grootste beloning te gaan. Winsten komen en winsten gaan; sommige jaren hebben we betere resultaten dan andere. Maar als je weet waar je de grootste beloning kunt vinden, zou het dan niet te zinvol zijn om deze na te jagen? “En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus”. (Kolossenzen 3:23-24).

 

Het is zinvol om het juiste perspectief te houden. Veel mensen hebben het meeste van hun tijd, energie, en inkomsten geïnvesteerd in het najagen van winsten en beloningen die vluchtig zijn, ze zijn vandaag hier en morgen weer weg. Daarom vragen ze zichzelf af “is dit alles?” Waarom niet focussen op wat we ons het minst kunnen veroorloven te verliezen? “Want wat baat het een mens de wereld te winnen, maar zichzelf te verliezen of zelf schade te leiden?” (Luke 9:25).

 

De bijbel leert ons dat bij het najagen van goddelijke, eeuwige beloningen, de winsten zeer waarschijnlijk zullen volgen. Daarom is het zinvol om de eeuwigheid na te jagen en niet winst.

 

GESPREKSVRAGEN

Wat vind je van het idee dat de meeste mensen in de zaken wereld vast zitten in het eindeloze najagen van “het oneindige spel” ? Ben je het ermee eens dat uiteindelijk voor elke zaak of bedrijf of professioneel persoon er meer zou moeten zijn dan winst? Waarom wel of niet?

 

Wat denk je van het concept om in plaats van het “oneindige spel” doelen na te streven die een verschil maken voor de eeuwigheid: wat denk je dat dat betekent? En welk verschil zou het maken om elke dag te beginnen met dat perspectief?

 

Deze eMeal citeert en bijbel passage waarin staat dat we Gods maaksel zijn. Wat denk je dat dat betekend en welke gevolgen heeft dat voor hoe we ons werk benaderen en ons bedrijf leiden?

 

Heb je het idee dat God een zeer persoonlijke interesse heeft in jou en je werk of beschouw je je persoonlijke leven inclusief het spirituele geloof als een apart onderdeel van hoe je elke dag in het bedrijfsleven functioneert? Leg je antwoord uit.

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 12:11, 18:9, 22:29, 27:18; Mattheus 6:19-21,25-33; 1 Korinthe 3:9

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 11 september 2021