Manna 937 Een vraag die iedereen moet stellen

MANNA 937 Een vraag die iedereen moet stellen

 

‘Het ziet er best goed uit,’ zei mijn middelbare schoolcoach tegen me. “Als je maar niet zo lang op één plaats zou rennen.” Dit was zijn manier om te zeggen dat ik niet zo’n snelle loper was. Mijn loopstijl was als iemand die in een schommelstoel zit: er was veel activiteit, maar niet veel vooruitgang.

 

In sommige opzichten kan dit een metafoor zijn voor ons persoonlijke en professionele leven. We zijn misschien altijd onderweg, erg druk, maar wat hebben we bereikt? Als we eerlijk concluderen dat we heel weinig hebben bereikt, waarom blijven we dan doen wat we doen? We zien er misschien goed uit, maar laten weinig vooruitgang zien.

 

Velen van ons beginnen idealistisch met iets waarvan we denken dat het zin aan ons leven zal geven, maar soms raken we gedesillusioneerd. Als ervaren piloot bij de Amerikaanse marine zag ik goedbedoelende mensen die hun carrière in het leger begonnen, dit ervaren wanneer ze tijd op het slagveld hebben doorgebracht. De realiteit van oorlog kan leiden tot desillusie en het resulterende verlies van het doel kan zelfs bijdragen aan wat bekend is geworden als PTSS – Posttraumatische Stressstoornis.

 

Dezelfde desillusie kan ook worden ervaren door degenen die zich bezighouden met andere belangrijke bezigheden zoals politiek en de werkplek. We werken hard en streven ernaar een verschil te maken in de wereld om ons heen, maar wat gebeurt er als we ontdekken dat we te lang op één plek hebben gerend?

 

Iedereen wil dat zijn of haar leven ergens voor telt, en we willen allemaal een zinvol leven leiden. Ik denk vaak aan wat de Franse wetenschapper Blaise Pascal het ‘God-vormige vacuüm’ noemde dat in het hart van ieder mens bestaat – een vacuüm dat alleen de Heer kan vullen. Auteur en spreker John Maxwell spreekt over een ander “vacuüm”: het levensgrote vacuüm in iemands hart dat alleen een duidelijk omschreven levensmissie kan vullen.

 

De afgelopen jaren heb ik het leven van koning Salomo bestudeerd, die bekend staat als de wijste man die ooit heeft geleefd. Als zoon van David en de derde koning van Israël regeerde hij in de 10e eeuw voor Christus. Hij regeerde tijdens de gouden eeuw van Israël en zijn prestaties waren absoluut geweldig. Maar ondanks alles wat hij had bereikt was Salomo’s samenvatting, uitgedrukt tegen het einde van zijn leven en talloze keren opgetekend in zijn boek Prediker, ‘alles is ijdelheid’. Een andere vertaling stelt: “alles is zinloos.”

 

Bij het onderzoeken van het leven van Salomo en alles wat hij heeft bereikt, vraag ik me af: “Hoe kon iemand die zo goed begon en zoveel deed, aan het einde van zijn leven concluderen dat alle dingen die hij deed zinloos waren?” Salomo’s conclusie dat “alles is ijdelheid en grijpen naar de wind” (Prediker 1:14) heeft betrekking op werken die ‘onder de zon’ worden gedaan. Daar hoort in principe alles bij. Als een zinvol doel in het leven niet ‘onder de zon’ kan worden gevonden, suggereert dat, dat we ergens anders naar betekenis moeten zoeken. Jaren geleden, nadat ik tot een soortgelijke conclusie over mijn leven was gekomen, besefte ik dat we naar de hemelse gewesten moeten kijken. Als we echte betekenis en een doel in het leven willen vinden, moeten we naar God Zelf kijken.

 

Mijn oude vriend en mentor, Joe Coggeshall, daagde me jarenlang uit om een ‘levensdoelverklaring’ te schrijven. Succesvolle bedrijven hebben een doel of missie, zou Joe zeggen, dus waarom jij niet? Ik nam uiteindelijk zijn uitdaging ter harte en ontdekte dat mijn geschreven levensdoel een kompas is geworden waardoor ik het goede kan opgeven om het beste te zoeken.

 

Dus, wat is je doel en waarom doe je wat je doet? Heb je een doel of missie voor je leven? Zo niet, waarom niet?

 

William ‘Fritz’ Klumpp is een ervaren piloot bij de Amerikaanse marine en heeft gediend tijdens de oorlog in Vietnam; een voormalig piloot van Delta Air Lines, vastgoedmanager en voormalig uitvoerend directeur van CBMC.

 

 

 

GESPREKSVRAGEN

Heb je ooit momenten in je leven – of werk – gehad waarop iemand je had kunnen omschrijven als “er goed uitzien, maar te lang op één plek blijven”? Misschien is dit hoe je je nu voelt. Hoe reageer je op dit soort momenten?

 

Wat vind jij zinvol in je leven? Weet je zeker dat je streeft naar en werkt aan de juiste dingen? Of voel je je soms als de zeer begaafde koning Salomo, die ondanks de wonderbaarlijke projecten die hij had voltooid en al zijn materiële rijkdom, concludeerde: ‘alles is zinloos, een najagen van de wind’? Leg je antwoord uit.

 

De bekende parafrase van Blaise Pascal wordt aangehaald: “in het hart van iedereen is een door God gevormde leegte die alleen God kan vullen.” Ben je het daarmee eens? Waarom of waarom niet?

 

Klumpp noemt het hebben van een persoonlijk doel of een missieverklaring. Wat is jouw missieverklaring? En hoe kan dit zinvol zijn?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

 

 

Prediker 12:13-14; Handelingen 17:28; 1 Korinthe 3:9; Fillippenzen 3:10

 

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 23 oktober 2021.Manna 937