MANNA 941 Voelen dat Hij plezier in je heeft

MANNA 941 Voelen dat Hij plezier in je heeft

Welke dingen die jij doet geven je heel veel vreugde? Krijg plezier van je werk, of van andere activiteiten die je regelmatig onderneemt? Uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen dat niets zoveel vreugde geeft als het weten dat je Gods wil doet, dat je doet wat Zijn bedoeling met je leven is, met de gaven en talenten die Hij je heeft geschonken.

 

Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik de film Chariots of Fire zag. Het is een van mijn favoriete sportfilms geworden, maar het is ook een film die het leven tekent van twee heel verschillende historische figuren. Harold Abrahams was afgestudeerd aan Cambridge, een Engelsman van Joodse afkomst, en in 1924 de snelste sprinter ter wereld. De Schot Eric Liddell was een toegewijd christen, en de grootste rivaal van Abrahams op de Olympische Spelen die in 1924 in Parijs werden gehouden.

 

Abrahams was gedreven om succes te behalen, maar Liddells motivatie was, om met alles wat hij deed, zijn Heer te dienen en te eren. Hij wist dat hij naar het zendingsveld in China werd geroepen, maar voelde tegelijk heel sterk dat God wilde dat hij meedeed aan de Olympische Spelen. Jaren later, na zijn dood in China, werden deze woorden in zijn dagboek gevonden: “Ik geloof dat God me met een doel heeft geschapen, maar Hij heeft me ook snel gemaakt. En als ik ren, dan voel ik dat Hij plezier in me heeft.” Deze onvergetelijke woorden werden ook uitgesproken door de acteur die Liddell speelt in Chariots of Fire.

 

Toen ik de film met een collega voor de eerste keer zag, was ik nog geen volgeling van Jezus Christus, maar het verhaal van Liddell raakte me sterk. Ik denk zelfs dat de film eraan heeft bijgedragen dat ik drie jaar later tot bekering kwam. Als sportman kon ik me identificeren met de concurrentiestrijd tussen deze twee mannen. Meteen nadat ik de film had gezien, begon ik zelfs met hardlopen in mijn vrije tijd. De film inspireerde me om in ieder geval te proberen om het plezier van God te voelen als ik rende.

 

Tegenwoordig voel ik dat plezier bij veel dingen die ik doe en als de persoon die ik door mijn leven met Christus ben geworden. Of ik nu met klanten omga ik mijn verzekeringskantoor, een potje golf speel, schrijf of een gesprek heb met iemand die ik als mentor begeleid, ik voel Gods plezier als ik de taken en kansen die Hij op mijn weg legt, oppak. Dat zeg ik in alle nederigheid, want ik weet dat er heel veel andere mensen zijn die ook Zijn plezier voelen in hun dagelijks leven. Mijn leven draait nu om Christus en Zijn Geest, die me iedere dag wil leiden. Herken je dit? Voel je ook Zijn plezier?

 

Laten we nu eens naar dit idee kijken aan de hand van de woorden van Jezus en Zijn volgelingen. Aan het einde van Jezus’ hogepriesterlijk gebed, dat we vinden in het evangelie naar Johannes, horen we Hem deze woorden voor ons tot Zijn Vader in de hemel bidden: “En ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen” (Johannes 17:26). Die liefde komt tot uitdrukking in het plezier dat Hij heeft als we Christus in ons leven elke dag volgen en vertrouwen.

 

In Filippenzen 3:7-9 zegt de apostel Paulus: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.” Uit Paulus’ brieven blijkt duidelijk dat hij werkelijk Gods plezier ervoer, zelfs in beproevingen en moeilijke omstandigheden.

 

Ik vraag het je maar rechtstreeks: Voel je Zijn plezier in je leven? Zo niet, zou je dat dan wel graag willen? Het staat ter beschikking aan iedereen, die in nederigheid en met berouw tot Christus komt, en zijn vertrouwen in Hem stelt als Redder en Heer!

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij “plezier” omschrijven als je uitgaat van wat je op televisie, in films, in bladen en op internet ziet? Wat is dan volgens jou de heersende mening over wat het betekent om plezier te ervaren?

 

Welke dingen geven jou plezier in je leven? Noem een paar voorbeelden.

 

Of je de film Chariots of Fire nu kent of niet, hij gaat over een persoon die zijn God wil volgen, en tegelijk een zo goed mogelijk sportman wil worden. In de film zegt Eric Liddell: “Als ik ren, voel ik Gods plezier.” Herken je dit op de een of andere manier? Licht je antwoord toe.

 

Een doorsnee werkdag kan saai en afgezaagd zijn, soms zelfs voor frustraties zorgen. Hoe kun je dan toch Gods plezier ervaren?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Mattheüs 7:21-23; Efeze 1:5-10; 2 Timotheüs 1:11-12; Jakobus 1:25-27; 1 Johannes 2:4-6

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 november 2021.