Manna 942 Mensen: problemen of mogelijkheden?

MANNA 942 Mensen: problemen of mogelijkheden?

 “Zaken doen zou zo veel eenvoudiger zijn – als er niet zo veel mensen zouden zijn.” Heb jij dit ooit gehoord of voor jezelf gedacht? Zo ja, dan ben je niet de enige. Omdat de grote meerderheid van de problemen waar we in het leven en met ons werk mee te maken krijgen, hebben iets te maken met mensen. Maar alle mensen afschaffen is uiteraard geen optie en waarom zouden we dat willen?

 

Auteur en zakenman Max DePree schreef: “Mensen zijn het hart en de ziel van alles wat belangrijk is. Zonder mensen zouden we geen leiders nodig hebben. Leiders kunnen ervoor kiezen in de eerste plaats bezig te zijn met middelen… of ze kunnen verder gaan en gebruik maken van de mogelijkheid om een erfenis achter te laten die zorgt voor meer belang, meer uitdaging, en meer vreugde in de levens van degenen die door de leiders worden onderhouden.”

 

Een bedrijf is misschien gericht op producten, maar het heeft ook mensen nodig die deze producten ontwerpen en maken. Wanneer een bedrijf gespecialiseerd is in diensten, heeft het ook mensen nodig die hierin voorzien. Elk van de personen waarmee we elke dag samenwerken is uniek, met verschillende sterke en zwakke punten, persoonlijkheden en eigenaardigheden. Maar zonder hen zouden we niets kunnen doen.

 

Zoals DePree zegt, kunnen we beter niet klagen over de problemen die mensen kunnen veroorzaken, maar zou het wijs zijn constant te overwegen hoe we ons voordeel kunnen doen met kansen die door deze mensen heen een erfenis nalaten. Door hen te helpen meer belang en vreugde in hun leven te krijgen door hun werk, kunnen we een behoorlijk verschil maken, niet alleen in hun levens, maar ook in de levens van iedereen om hen heen.

 

Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we garanderen dat onze eerste focus ligt op de mensen waarmee we samenwerken en voor wie wij verantwoordelijk zijn? De Bijbel geeft ons een aantal gezonde principes:

 

Kijk goed uit. Net zoals een ijverige boer probeert het welzijn van de dieren die voor zijn levensonderhoud zorgen te beschermen, zo zouden de mensen met autoriteit alert moeten blijven op hoe het met hun medewerkers gaat. “Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden. …dan zult u lammeren hebben voor uw kleding en bokken als koopprijs voor een akker. Bovendien zult u genoeg geitenmelk hebben als uw voedsel, als voedsel voor uw huis…” (Spreuken 27:23-27)

 

Behandel anderen zoals jij zelf wilt worden behandeld. Als je je afvraagt hoe hij anderen moet leiden, is het misschien beter om je af te vragen hoe jij zelf behandeld zou willen worden als jullie van plaats zouden ruilen. “En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Lucas 6:31).

 

Zet mensen op de eerste plaats. We zijn maar al te snel verwikkeld in doelen en doelstellingen, de “bottom line”. Maar medewerkers die hun best doen, moeten weten dat er voor hen wordt gezorgd en dat ze worden gewaardeerd. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:3-4).

 

Stel het voorbeeld door te dienen. In veel werkomgevingen wordt van de medewerkers verwacht dat ze “de baas” dienen, maar een van de belangrijkste motiverende factoren is laten zien dat degene met autoriteit bereid is degenen die voor hem werken te dienen. “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen” (Mattheüs 20:28).

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij jezelf omschrijven als het gaat om hoe jij je opstelt ten opzichte van andere mensen? Ben je extravert, enthousiast en heb je zelfs de behoefte om bij andere mensen te zijn? Of ben je eerder introvert, ga je alleen met mensen om als dat nodig is, maar voel je je beter als je niet in de buurt van mensen bent?

 

Met welke uitdagingen krijg jij te maken als je dagelijks met mensen om moet gaan? Zorgen zij voor specifieke frustraties als jij de vragen en verantwoordelijkheden van elke dag het hoofd moet bieden?

 

Denk aan een moment dat iemand aan wie jij verantwoording moest afleggen jou het gevoel gaf dat je bijzonder gewaardeerd en nodig was. Wat voor impact had dit op jou, met name op hoe jij je baan uitvoerde en het gevoel van voldoening en tevredenheid dat je daardoor kreeg?

 

Waarom is het vaak moeilijk om mensen op de eerste plaats te zetten, hen te dienen in plaats van van hen te verwachten dat zij jou dienen? Hoe opmerkzaam denk jij dat je bent op het gebied van het erkennen van en reageren op de behoeften of moeiten waarmee zij te maken hebben?

Als je een Bijbel hebt en meer wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes:

Spreuken 3:13-15, 11:17, 13:20, 16:24, 17:17; Mattheüs 5:38-47; Lucas 6:37-42

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 november 2021.