Manna 943 Als het goede het beste in de weg staat

MANNA 943: Als het goede het beste in de weg staat

 Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je door goed te doen je soms juist de verkeerde dingen doet? Toen de Titanic de ijsberg raakte, maakte de crew misschien wel net aanstalten om de vloeren te dweilen. Maar zoiets ‘goeds’ als schoonmaken was zeker niet wat er op dat moment nodig was.

 

Het leven biedt ons veel ‘goede dingen’ die we kunnen doen om onze tijd, energie en talenten mee door te brengen. We zouden kunnen zeggen dat er niets mis is met het doen van goede dingen – tenzij ze ons verhinderen om betere dingen te doen. In zijn stichtelijk boek, My Utmost for His Highest (Geheel voor Hem), merkt Oswald Chambers in verschillende van zijn meditaties op dat “het goede de vijand is van het beste”. Tijd en ervaring hebben mij geleerd dat hij gelijk had.

 

In de zakelijke en professionele wereld komen we voortdurend goede dingen tegen om te doen. Maar als we willen dat ons leven – en ons werk – er echt toe doen, dat we verschil kunnen maken in het leven van de mensen waar we elke dag mee omgaan, dan zou het verstandig zijn om te leren hoe je de “goede” dingen kunt onderscheiden van de “beste” dingen. Dit geldt in het bijzonder voor hen die ook in hun beroepsmatige bezigheden willen laten zien dat zij Jezus Christus willen volgen en dienen.

 

Auteur Ray Comfort vertelt over een oude man die beverig sprak tijdens een kerkdienst: “Toen ik jong was, gaf ik mij helemaal over aan sport!” Achteraf realiseerde hij zich dat zijn motief – ten koste van veel belangrijke dingen – tijdverspilling was geweest. De man pleitte er bij de toehoorders, vooral bij de jongeren, op om hun leven te wijden aan het beste: God dienen op elk terrein van hun leven.

In de Bijbel vinden we dit advies: “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen” (Psalm 90:12). En Efeziërs 5:16 daagt ons uit om “de geschikte tijd uit te buiten, omdat de dagen vol kwaad zijn.” Dit betekent niet dat de tijd zelf slecht is, maar we kunnen de tijd niet bewaren om op een andere dag te gebruiken. Hij gaat voorbij of we willen of niet, dus moeten we hem zo goed mogelijk gebruiken.

 

Iemand heeft gezegd: “Als Satan je niet zover kan krijgen om ‘slecht’ te doen – is hij volmaakt gelukkig als je je leven eenvoudigweg wijdt aan het ‘goed’ doen.” Met andere woorden, het niet herkennen en nastreven van de ‘beste’ dingen die je zou kunnen doen.

 

Paul Tripp, een andere bekende auteur en spreker, zegt het zo, over het niet verwarren van goede dingen met de dingen die het beste zijn: “Alle weelde van deze fysiek geschapen aarde dient dit ene doel – ons herinneren aan en ons te wijzen op de heerlijkheid van God. De fysieke wereld is wonderbaarlijk indrukwekkend, maar is nooit bedoeld om onze eindbestemming te zijn, net zo min als een wegwijzer bedoeld is om het eindpunt van een reis te zijn. De wegwijzer is geen doel, de wegwijzer wijst je naar het doel.

 

“Hetzelfde kan gezegd worden van de schepping. De mens is niet gemaakt om daarvoor te leven. Hij is geschapen om je te wijzen naar datgene waarvoor je gemaakt bent om voor te leven, en dat is voor God en God alleen. Hoe triest is het als een mens zoekt naar wat niet gevonden kan worden in een wereld die niet in staat is te leveren wat hij zoekt. Maar veel, heel veel mensen doen dit elke dag. Zij kijken naar de ‘maakbare’ pracht en praal om te vinden wat daar niet te vinden is.”

 

Dus wat zijn die “beste dingen” waar we ons op moeten richten? Groeien in de relatie met God en de gehoorzaamheid aan Hem, is er één van. Zodat Zijn karakter overvloeit in de levens van anderen. Zoals 2 Korintiërs 5:20 zegt: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” Wat is er mooier dan de Heere te dienen en te vertegenwoordigen door onze professie en in ons persoonlijke leven en zo anderen te helpen om Hem ook te leren kennen?

GESPREKSVRAGEN

Hoe leg jij de uitspraak uit: “Goed is de vijand van het beste”? Ben je het daarmee eens? Wat zou een voorbeeld kunnen zijn van het verwaarlozen van het “beste” door in plaats daarvan iets te doen dat alleen maar “goed” is?

 

Wat is je reactie op de oude man die tot de conclusie kwam dat hij zijn leven had doorgebracht met het najagen van zijn interesses in sport? Kun je je iemand voorstellen die tot een soortgelijk besef is gekomen, die aan het eind van zijn leven kwam en vaststelde dat hij een groot deel van zijn leven had besteed aan verkeerde dingen?

 

Paul Tripp wordt geciteerd en zegt dat hij veel mensen heeft gezien die “naar gecreëerde pracht en praal kijken om te vinden wat daar niet te vinden is.” Hij suggereert dat we in plaats daarvan onze aandacht moeten richten op de Schepper, in plaats van wat wij ervan gemaakt hebben. Ben je het met hem eens? Waarom wel of waarom niet?

 

Als je de dingen zou beschrijven die het belangrijkst voor je zijn, de dingen die je nastreeft door het grootste deel van je tijd, energie en talent te geven, wat zouden dat dan zijn? Leg uit waarom deze dingen zo belangrijk voor je zijn.

In onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 19:20; Prediker 3:1-5, 9:10; Romeinen 1:12-23; Colossenzen 3:17, 23, 4:5-6

 

 

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 27 november 2021