Manna 944 Herstel is de nieuwe strategie

MANNA 944 Herstel is de nieuwe strategie

Een artikel dat is geschreven door zakelijke experts bij het tijdschrift Fortune beweert het volgende: “Veel bedrijven moeten hun prioriteiten opnieuw stellen, waarbij ze aanvullende herstelmaatregelen net zo belangrijk maken in hun strategisch denken als kosten en efficiëntie.” Verandering neemt altijd al een plaats in bij zakelijke planningen, maar nooit zo veel als de afgelopen jaren.

 

 

Herstel komt, door de pandemie, steeds hoger in de prioriteitenlijst van strategische plannen voor veel bedrijven overal in het land. Voor dat herstel is een flexibiliteitsniveau nodig dat groter is dan alles wat de meeste bedrijven in de afgelopen decennia nodig hadden.

 

Hier zijn vele factoren bij betrokken, waarvan een groot aantal gerelateerd zijn aan COVID- 19 en de vele gevolgen daarvan. Bedrijven die sluiten, minder servicecapaciteiten, tekorten aan mensen die willen werken, escalerende kosten, tekorten in de aanvoer, allerlei soorten regeringsmandaten, medewerkers die worden geforceerd om vanuit huis te werken in plaats van in een traditioneel kantoor. Dit zijn slechts enkele van de wijzigingen waar bedrijfseigenaren, bestuurders en managers de laatste maanden mee te maken hadden.

 

De impact hiervan heeft zich uitgebreid tot boven het uitvoeren van standaardprocedures en praktijken. Deze dramatische veranderingen hebben ook gevoelens van droefenis, perplexiteit en geknakte geesten gecreëerd. Er werd altijd al rekening gehouden met de fysieke gezondheid van werknemers, maar daar zijn nu de mentale en de emotionele gezondheid bij gekomen. Het is dan ook eenvoudig te begrijpen dat veel MBA’s mogelijk denken: “Maar dat hebben ze ons tijdens de opleiding niet geleerd.”

 

Met al deze veranderingen, en daarnaast de veranderingen die nog moeten komen, is het duidelijk dat herstel een belangrijke bepalende factor zal zijn voor succes of falen. Veel bedrijven hebben een forse klap gekregen. Ze zijn neergehaald, overrompeld door omstandigheden waar ze geen controle over hadden. Maar in plaats van af te zakken in ontmoediging en wanhoop, kunnen we ook naar deze tijden kijken als mogelijkheden voor herbouw, herstructurering en zelfs herdenken. En om te focussen op herstel.

 

Wanneer ik behoefte heb aan hoop en bemoediging, kijk ik graag in de Bijbel voor tijdloze wijsheid en praktische principes. Hieronder staan twee voorbeelden daarvan:

 

Als je neergeslagen wordt, veer dan terug. Soms is een sleutel tot succes weigeren het op te geven, bepalen dat je nooit zult accepteren dat je faalt. De apostel Paulus zei in zijn brieven aan de volgelingen van Jezus Christus in het oude Corinthe: “Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld, wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht” 2 Korintiërs 4:8-9).

 

Confronteer uitdagingen met hoop en geloof. Op een bord dat in het huis van een vriend hangt, staat: “Leven is niet wachten tot de storm weer gaat liggen…het is leren dansen in de regen.” Dit toont herstel. Zoals Jacobus 1:2-4 vermaant: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.”

 

GESPREKSVRAGEN

Wanneer je denkt aan herstel, wat komt er dan in je op? Heb je opmerkelijke voorbeelden hiervan gezien sinds de pandemie begon?

 

Hoe is herstel nodig geweest in jouw specifieke omstandigheden, zowel op je werk als in je dagelijkse leven?

 

Veel mensen hebben de afgelopen 1,5 jaar mentale en emotionele spanning ervaren, deels vanwege COVID- 19-beperkingen. Welke stappen heb jij genomen om om te gaan met de verhoogde niveaus van stress en onzekerheid?

 

In een van de bijbelgedeeltes hierboven is sprake van de “allesoverheersende macht van God”. Wat betekent dat voor jou? Heb je deze macht op een of andere manier ervaren in je strijd om ongekende uitdagingen en moeiten? Hoe verhoudt dit zich met je behoefte aan herstel in de zakelijke en professionele wereld.

 

In onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 16:3-4,9, 19:21, 20:24; Jesaja 40:28-31, 41:10; Romeinen 5:1-5; 2 Korintiërs 1:3-7

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 december 2021