MANNA 945: Anderen kunnen je helpen, maar je moet het wel zelf doen.

MANNA 945 Anderen kunnen je helpen, maar je moet het wel zelf doen

Er bestaat een absolute waarheid over werk dat gedaan moet worden: Iemand moet het doen!  En als het iets is dat alleen jij kunt doen, dan bepaal jij of je het werk doet – of het komt zeker niet af.

 

Tim Kight, een bedrijfsadviseur en trainer, maakte eens deze wijze opmerking: “Artsen maken je niet gezond. Diëtisten maken je niet slank. Leraren maken je niet slim. Trainers maken je niet fit. Ze helpen je, maar je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen en het werk doen.”

 

Klinkt heel logisch, maar helaas al te vaak verzuimen we om “het ook te doen,” zoals Kight zegt, en vragen we ons af waarom het verwachte succes eindigt in een mislukking. Ik heb dat ook in mijn eigen leven zo ervaren; met een roman die ik nog steeds moet schrijven en mijn verlangen om mijn vaardigheden voor mijn hobby drummen te verbeteren. Ik kan boeken lezen, video’s bekijken en naar verhalen luisteren over hoe ik die dingen moet doen – maar totdat ik er tijd aan besteed en het zelf ook echt ga doen, zal het bij ‘wishful thinking’ blijven.

 

Denk bijvoorbeeld aan iemand die je heel erg bewondert, of het nu iemand is die op zakelijk of professioneel terrein leiding geeft, een artiest, spreker, atleet of echt een voorbeeld op geestelijk terrein. Wie die persoon ook mag zijn, hij of zij is bekend geworden door zijn of haar talenten en prestaties die uitsteken boven die van anderen. Ze zijn misschien begonnen met een aantal meetbare, afgebakende voornemens en doelen, in combinatie met veel ambitie. Maar ze zijn niet gekomen waar ze nu zijn door alleen maar te wensen en te hopen. Zij deden wat nodig was om te bereiken wat zij wilden bereiken.

 

In de Bijbel ontdekken we dat een ware, eeuwige relatie met God tot stand komt door Zijn genade, door geloof. Maar de Schrift sluit het belang van werken niet uit. Wij verdienen Gods gunst niet door ons werk, maar ons werk dient als uiterlijk bewijs van wat Hij in ons leven door Zijn Geest heeft gedaan. In het Woord van God zijn enkele voorbeelden van die waarheid te vinden:

 

Geloof en werken zijn beslist met elkaar verweven. Kun je je iemand voorstellen die beweerde een belangrijke baan te hebben, maar nooit op het werk verscheen of ook maar één van zijn verantwoordelijkheden uitvoerde? Het bewijs dat we werkelijk een taak hebben – in welke baan dan ook – is dat we daadwerkelijk het vereiste werk verrichten. “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?… Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien” (Jakobus 2:14-18).

 

Om het gewenste resultaat te bereiken, moet je werk maken van je plannen en je plan uitvoeren. Wil je een “succesvolle mislukkeling” ontmoeten? Ga dan op zoek naar iemand die altijd vertelt wat hij wil gaan doen, maar er nooit toe komt om het te gaan doen. “Bij alle zwoegen is er overschot, praatjes leiden slechts tot gebrek” (Spreuken 14:23). “De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek” (Spreuken 21:5).

 

Adviezen zijn pas goed als onze bereidheid er is om ze uit te voeren. Zoals hierboven opgemerkt, kunnen artsen, voedingsdeskundigen, leraren en trainers nuttige raad geven, maar het zal weinig uithalen als we niet bereid zijn om niet alleen te horen wat ze zeggen, maar ook om in praktijk te brengen wat ze adviseren. “Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt” (Spreuken 19:20). “De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs” (Spreuken 12:15).

 

GESPREKSVRAGEN

Iemand heeft gezegd: “Ik hou van werk. Ik kan de hele dag zitten kijken hoe andere mensen het doen!” Ken je zo iemand? Ben je daar zelf ooit schuldig aan geweest, dat je het werk zag dat gedaan moest worden, maar dat je niet bereid was het initiatief te nemen om je ermee bezig te houden? Leg je antwoord uit.

 

Kun je je situaties voorstellen waarin je nuttig advies kreeg – misschien instructies van je arts om je gezondheid te verbeteren, advies van een mentor over hoe je efficiënter zou kunnen werken, of suggesties over hoe je geestelijk kunt groeien – die je niet in praktijk hebt gebracht? Waarom denk je dat dat het geval was?

 

Hoe voelt het als je voor een moeilijke, misschien zelfs akelige opdracht staat en er dan door een weloverwogen inzet in slaagt die tot een goed einde te brengen? Welke beloning ontvang je door een goed uitgevoerde taak?

 

Sommige mensen hebben de neiging om hun geloof te verbinden aan een kerk of een andere religieuze omgeving. Maar de Bijbel leert ons dat we uit ons geloof moeten leven bij en in alles wat we doen. Welke rol denk je dat ons geloof speelt bij het nemen van onze verantwoordelijkheid in ons werk en bij uitdagingen die we daarin tegenkomen?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Spreuken 24:30-34; 1 Korintiërs 3:9; Efeziërs 2:10; Colossenzen 3:23-24; 2 Timotheüs 3:16-17

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 11 december 2021.