MANNA 948: Het herstellen van je reputatie

MANNA 948 Het herstellen van je reputatie

 

We maken allemaal fouten. Soms zijn die groot. In het bedrijfsleven horen je medewerkers, klanten, leveranciers en soms zelfs de media over een fout die je maakt en vertellen ze deze door aan anderen. Fouten kunnen onze reputatie ernstig beschadigen en onze groeimogelijkheden ondermijnen. Het duurt een leven lang om een goede reputatie op te bouwen, maar slechts een ogenblik om hem te vernietigen.

 

Dergelijke fouten kunnen ons echter helpen om ervan te leren en betere mensen en werkers te worden, zelfs wanneer de gevolgen van deze fouten ons soms jarenlang kan achtervolgen.

 

Het herstellen van je reputatie is niet eenvoudig. Er is tijd voor nodig en kost je voortdurende inspanningen. Eén van de beste voorbeelden hiervan is te vinden in de Bijbel, in de persoon Saulus, de vervolger van Christenen, die Paulus werd, de Christelijke evangelist. In Handelingen 9:22 lezen we over zijn dramatische en onwaarschijnlijke verandering na een unieke ontmoeting met Jezus Christus toen hij op weg was naar de stad Damascus. “Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.”

 

Hoe herstelde hij zijn reputatie? In principe volgde hij een proces van drie stappen: nederig belijden van zijn fouten, het zware werk doen en een bemiddelaar vinden. Laten we elk van deze stappen eens nader bekijken.

 

De eerste stap van Paulus was het belijden van zijn fouten. We lezen hierover in Handelingen 22:19, wanneer Paulus zijn zonden uit het verleden belijdt: “En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in u geloofden, in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen.”

 

Als je een fout hebt gemaakt die je reputatie heeft beschadigd, begin dan de reis naar het herstel van je reputatie door je fouten te belijden, zonder excuses te zoeken. Een nederige en oprechte belijdenis, in plaats van het bedekken van je fout of rechtvaardiging te bieden, is je eerste stap naar het herstel van je reputatie.

 

De tweede stap van Paulus was het versterken van zijn reputatie door het moeilijke werk te doen: vertrouwen opbouwen. Dit is over het algemeen een langzaam proces, maar we moeten een veranderd leven laten zien, elke dag opnieuw. Wanneer we beloften doen, moeten we ons ook daar aan houden. Dit wekt vertrouwen en is het begin van herstel van je reputatie.

 

Handelingen 9:28-29 zegt: “En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de Naam van de Heere Jezus.” Als je ernaar verlangt je reputatie te herstellen, leg je er dan op toe het zware werk te doen: elke dag opnieuw vertrouwen op te wekken, voor zolang dat nodig is.

 

De laatste stap van Paulus was het vinden van een bemiddelaar, iemand die voor hem opkwam en instond voor de positieve verandering in zijn leven. Het spreekt voor zich dat de discipelen van Jezus Paulus niet wilden ontmoeten, horen of zien. Hij was hun aartsvijand geweest, had hun broeders en zusters in het geloof vervolgd en in de gevangenis gegooid. Het was waarschijnlijker dat zij zouden geloven dat een luipaard zijn vlekken zou kunnen verliezen.

 

Uiteindelijk vond hij een bemiddelaar in Barnabas, een heldhaftig leider in de vroege kerk. In Handelingen 9:27 lezen we: “Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus.” Omdat Barnabas werd vertrouwd en werd gezien als een zeer integere man gaven de discipelen Paulus een kans. Als je je reputatie hebt beschadigd en echt bent veranderd, zoek dan een invloedrijke bemiddelaar.

GESPREKSVRAGEN

Waarom denk je dat een persoon zijn hele leven en carrière kan wijden aan het bouwen van een goede reputatie, maar deze reputatie door één slechte beslissing of handeling zo kan vernietigen dat het moeilijk is deze te herstellen? Denk je dat dit correct is of eerlijk? Licht je antwoord toe.

 

Heb je ooit iets gedaan dat aanzienlijke schade aanbracht aan je reputatie? Zo ja, wat heb je toen gedaan (of doe je) om je reputatie te herstellen? Hoe zou het vinden van een bemiddelaar, iemand die voor je opkomt, je kunnen helpen?

 

Hoe eenvoudig is het je fouten te belijden, vooral als het fouten met grote gevolgen zijn? Welke factoren kunnen in de weg staan van oprechte, hartgrondige belijdenis en berouw?

 

Saulus had onuitsprekelijke dingen gedaan in het vervolgen van de vroege volgelingen van Jezus Christus, toch werd hij vergeven. Eerst door God en daarna door de discipelen van Christus. Hoe was dat mogelijk? Denk je dat jij daadwerkelijk het punt hebt bereikt dat je wordt vergeven en hersteld door God voor alles wat jij verkeerd hebt gedaan?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Kijk eens naar de volgende teksten uit de Bijbel.

 

Jesaja 53:6, 61:1-3; Romeinen 3:10,23; 2 Korintiërs 5:17; Kolossenzen 3:12-13; Jacobus 5:16,19-20

 

Verzonden op zaterdag 15 januari 2022