Manna 949 De allesoverheersende liefde voor geld

MANNA 949 De allesoverheersende liefde voor geld

Er is een tijd geweest dat de jacht naar geld de dominante factor in mijn leven was. Het lijdt geen twijfel dat geld verdienen een “way of life” voor iemand kan worden, en dat is altijd al zo geweest. In de Bijbel lezen we over de apostel Paulus dat hij deze wijze woorden tot zijn leerling sprak: “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” (1 Timotheüs 6:10).

 

 

Paulus zegt hier niet dat geld op zich slecht is, maar dat de zucht naar geld tot vele vormen van kwaad kan leiden. Er is niets mis mee om geld te hebben of te willen hebben, maar als het je levensdoel en je afgod wordt, loop je tegen een enorm probleem aan.

 

Ooit zag ik een sticker op de bumper van een auto: “WINNAAR IS WIE BIJ ZIJN DOOD DE MEESTE SPEELTJES VERZAMELD HEEFT”. Veel mensen die in de ban zijn geraakt van het vergaren van steeds meer bezittingen, ongeacht wat het hen kost, zullen worden aangesproken door dit gewaagde gezegde. Maar is het ook waar?

 

Koning Salomo van Israël, die bekend staat om zijn wijsheid, heeft iets gezegd over dit onderwerp. In Prediker 2:11 geeft hij wijselijk toe: “Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.”

 

Ondanks dat koning Salomo een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het vergaren en genieten van materiële en tastbare dingen, schreef hij dit vanuit persoonlijke ervaring, als iemand die heeft geleerd dat de liefde voor geld uiteindelijk niet meer is dan louter “najagen van wind”.

 

De liefde voor geld. Het is zeker niet de enige oorzaak, maar absoluut een wortel van veel soorten kwaad. Dat zie je op ieder terrein van het leven. Als je verliefd bent op geld, kun je niet tegelijkertijd verliefd op God zijn. En je hoeft niet veel geld te bezitten om er dol op te zijn! Het is mogelijk dat iemand geen rooie cent bezit en toch een diepe genegenheid koestert voor wat je met geld kunt doen.

 

Uit het oog verliezen wat belangrijk is. Hoe makkelijk trap je in de duistere val van het denken dat geld je geluk en bevrediging zal brengen. Tijd en ervaring hebben mij juist het tegenovergestelde geleerd. Met eigen ogen heb ik gezien dat geld voor alle mogelijke soorten van afleiding zorgt en je weglokt bij wat er werkelijk toe doet in het leven, belangrijke zaken zoals relaties en principes.

 

Je richten op de verkeerde dingen. Veel mensen heb ik zo geobsedeerd zien worden door hun carrière en door wat ze verdienden, dat ze hun gezin, hun vrienden en ook God gingen verwaarlozen. Zelfs volgelingen van Jezus Christus kunnen in de ban raken van geld verdienen en volledig het zicht verliezen op wat het belangrijkst is in het leven, de dingen die niet verloren mogen gaan. Om je weer in het juiste spoor te brengen kan God veel manieren gebruiken om je aandacht terug te vragen: ziekte, ontslag of een andere zakelijke mislukking, een scheiding of andere vorm van tegenslag.

 

Schatten verzamelen. Jezus zei het duidelijk in Mattheüs 6:19-21 toen Hij waarschuwde: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

 

Waar is jouw hart? Waar is dagelijks jouw toewijding en aandacht op gericht? Is dat op het verzamelen van steeds meer geld en dingen die je hier op aarde kunt kopen, of op je relatie met je Hemelse Vader? De Bijbel leert je om “de Heere, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht” en “je schatten in de hemel te verzamelen.” Is dat waar je mee bezig bent?

GESPREKSVRAGEN

Wat zegt het jou als je leest dat “geldzucht een wortel van alle kwaad” is? Ben je het met die uitspraak eens? Waarom wel of niet?

 

Ken je mensen van wie het leven negatief is beïnvloed door de jacht naar geld en materiële zaken? Misschien heb je zelf zoiets meegemaakt. Welke gevolgen heb je daarvan gezien?

 

Hoe kan volgens jou een buitensporige gerichtheid op geld en de veronderstelde voordelen daarvan invloed uitoefenen op relaties – niet alleen met familie en vrienden, maar ook met God?

 

Welke stappen zou iemand kunnen zetten, allereerst om te erkennen dat hij of zij door geldzucht beheerst wordt of aan het raken is, maar ook om deze ongezonde obsessie te overwinnen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Prediker 2:4-11; Mattheüs 6:24-34; 2 Timotheüs 3:1-5; Jakobus 4:13-17

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 29 januari 2022

Manna