Manna 949 Waarom we kunnen vertrouwen op de beste zakengids ooit

MANNA 949 Waarom we kunnen vertrouwen op de beste zakengids ooit

In mijn boek Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace (Zakendoen op zijn best: tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag), kom ik tot de conclusie dat de Bijbel de beste zakengids is die ooit geschreven werd. Er zijn jaren verstreken sinds mijn boek voor het eerst werd gepubliceerd, maar ik ben daar nu meer dan ooit van overtuigd. Ik ben er zeker van dat als iedere zakenman of -vrouw en iedere organisatie de principes uit de Bijbel zou bestuderen en toepassen, succes vrijwel verzekerd zou zijn.

 

Onlangs kwam ik acht “normen voor vertrouwen” tegen die zijn aangenomen door het Better Business Bureau (BBB), een particuliere organisatie zonder winstoogmerk die zich al meer dan 100 jaar wijdt aan de missie om het vertrouwen in de markt te bevorderen. Het is niet verrassend te ontdekken dat deze principes allemaal een sterke Bijbelse basis hebben. Hier volgen die “normen”, samen met de passages uit de Bijbel die ze bevestigen:

 

Bouw vertrouwen op. Vestig en onderhoud een positieve naam en status in de markt. “Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom; goede gunst dan zilver en dan goud” (Spreuken 22:1).

 

Maak eerlijke reclame. Hou je aan de gangbare normen voor reclame en verkoop. “Leugenbrood smaakt de mens zoet, maar daarna heeft hij zijn mond vol kiezelstenen” (Spreuken 20:17).

 

Vertel de waarheid. Geef een eerlijk beeld van producten en diensten, inclusief duidelijke en adequate informatie over alle condities en voorbehoud. “Valse lippen zijn voor de Heere een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen zijn Hem welgevallig” (Spreuken 12:22).

 

Wees transparant. Benoem openlijk de aard, de locatie en de eigendom van de onderneming, en maak duidelijk alle voorschriften, garanties en procedures bekend die van invloed zijn op de beslissing om te kopen van een klant. “Wie haat draagt, veinst met zijn lippen, maar in zijn binnenste zint hij op bedrog. Geloof hem niet als hij met vriendelijke stem spreekt, want er zijn zeven gruwelen in zijn hart” (Spreuken 26:24-25).

 

Respecteer beloften. Hou je aan alle schriftelijke overeenkomsten en mondelinge toezeggingen. “Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze” (Mattheüs 5:37).

 

Wees opmerkzaam. Pak onderlinge meningsverschillen snel, professioneel en in goed vertrouwen aan. “Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave” (Mattheüs 5:23).

 

Bescherm de privacy. Bescherm alle verzamelde gegevens tegen misbruik en fraude. Respecteer de wensen van de consument met betrekking tot het gebruik van hun informatie. “Voer uw rechtszaak met uw naaste, maar maak het geheim van een ander niet openbaar, anders zal hij die het hoort u kunnen smaden en zou het kwaad gerucht over u niet te keren zijn” (Spreuken 25:9-10).

 

Wees integer. Benader alle zakelijke overeenkomsten, transacties en verbintenissen met integriteit en maak alle condities, garanties en procedures die van invloed zijn op de koopbeslissing van een consument duidelijk bekend. “De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf” (Spreuken 11:3).

GESPREKSVRAGEN

Wat is de beste zakengids die je ooit gelezen hebt? Wat maakte indruk op je toen je het las? Heb je de Bijbel ooit beschouwd als een “zakengids”? Waarom wel of waarom niet?

 

Welke van de acht “Normen van vertrouwen” die door het Better Business Bureau worden voorgesteld, lijken jou het belangrijkst? Zijn er principes die volgens jou geschrapt zouden kunnen of moeten worden? Wat zouden principes kunnen zijn die kunnen worden toegevoegd?

 

Hoe goed denk je dat veel bedrijven – en de mensen die er werken – erin slagen deze normen, of andere ethische richtlijnen die erop lijken, na te leven?

 

Denk je dat eerlijkheid, integriteit en andere vormen van ethisch gedrag in de hedendaagse economische toenemen – of afnemen? Waarom denk je dat dit het geval is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Kijk eens naar de volgende teksten uit de Bijbel.

Spreuken 10:9, 11:1, 12:17, 13:6, 16:11, 20:14,19,25, 21:6, 24:26; Jakobus 3:13-18

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 22 januari 2022Manna