Manna 951 Een houding van dankbaarheid cultiveren

MANNA 951 Een houding van dankbaarheid cultiveren

Volgende week wordt het Amerikaanse Thanksgiving (dankdag) gevierd. Dit is één van mijn favoriete feestdagen geworden, want ik weet, dat zoals schrijver en spreker Zig Ziglar gezegd heeft:, “Je houding bepaalt je hoogte,” en “een houding van dankbaarheid bepaalt je vreugde. Dankbaarheid en danken gaan hand in hand”.

 

Zo veel mensen lijken tegenwoordig boos en ontevreden, zo anders dan het tonen van een houding van dankbaarheid waar deze feestdag over gaat. Maar met slechts een beetje moeite, kunnen we allemaal meerdere redenen vinden om dankbaar te zijn. Hier zijn enkele van mijn dankpunten:

Ik ben dankbaar voor mijn fantastische vrouw en zakenpartner die de afgelopen 50 jaar aan mijn zijde heeft gestaan.

Ik ben dankbaar voor ouders die van me hielden en van elkaar en deden wat nodig was voor mij om een goede opleiding te volgen, niet alleen door school, maar ook door veel extra activiteiten .

Ik ben dankbaar voor mijn vrienden die ik heb ontmoet tijdens verschillende activiteiten en dingen die ik nastreefde. Hiermee bedoel ik mij fotografie vrienden, muziek vrienden, Kamer van Koophandel vrienden, vrienden in de kerk met wie ik de liefde van God en een relatie met Jezus deel.

Ik ben dankbaar voor de gave van muziek. Muziek is voor veel mensen geen groot deel van hun leven, maar ik ben blij en dankbaar, dat dat bij mij wel zo is geweest

Ik ben blij dat ik een “scherp oog” heb ontwikkeld waardoor ik snel kan zien of iets er goed uitziet of niet. Dit is een aangeleerde vaardigheid die me heeft geholpen om het beroep fotograaf te kunnen uitoefenen (en ontwerper als nodig).

Ik ben dankbaar dat ik in een gebied leef waar het weer constant verandert en elke dag daardoor in een avontuur kan veranderen- met warmte/kou, regen/zonneschijn, sneeuw– maar ook wetende dat de meeste dagen het weer perfect is. De gemiddelde temperatuur in mijn staat Kansas is 21 graden, maar er zijn geen “gemiddelde” dagen.

Ik ben dankbaar voor elk moment dat mijn telefoon gaat en iemand vertelt me over hun oude foto, die opgeknapt moet worden. Want het restaureren van oude foto’s is één van mijn specialiteiten

Ik ben dankbaar dat ik geweldig gereedschap en apparaten heb, gemaakt door bedrijven die ik respecteer – voor fotografie, muziek, computers en andere doelen – die mij helpen om mijn leven en het leven van andere creatieve professionals beter te maken.

Waar ben je dankbaar voor? Tijdens het Bijbel lezen heb ik ontdekt dat er veel geschreven staat over dankbaarheid. Om je te helpen om je voor te bereiden op een tijd van dankzegging, zijn hier twee voorbeelden over wat er staat geschreven over danken en waarom we het zouden moeten doen:

 

We zouden dankbaar moeten zijn voor wie God is en alles wat Hij heeft gedaan God, de Schepper, heeft alles wat hierboven staat mogelijk gemaakt. Hij verdient het om daarvoor erkend en geprezen te worden. “Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lof offer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.” (Psalm 100:3-5).

 

We behoren dankbaar te zijn voor alle dingen. Het is niet ongewoon om dankbaarheid te voelen als de dingen in ons leven goed gaan, maar zelfs tijden van beproeving en tegenslag kunnen redenen geven om dankbaar te zijn. Al is het maar achteraf. Verblijd u altijd,,, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16,18).

 

GESPREKSVRAGEN

Zelfs al heb je geen persoonlijke of nationale traditie voor een dankdag, wat vind je van het idee?

 

Hoe zou je reageren op de vraag die de schrijver in deze eMeal stelt – waar ben je dankbaar voor? Leg het antwoord uit.

 

In één Bijbelgedeelte dat de schrijver citeert, staat dat wij onze dank in het bijzonder aan God zouden moeten geven, gelovende dat Hij de bron is van alles wat we hebben en ervaren, zelfs als veel is gekomen door ons harde werk en inspanning. Ben je het daarmee eens of niet? Waarom wel of waarom niet?

 

Hoe kunnen we dankbaarheid voelen en uitdrukken te midden van moeilijke, pijnlijke of zelfs tragische gebeurtenissen? Kun je nu denken aan een tijd van tegenspoed waar je nu, achteraf gezien, dankbaar voor bent dat je het hebt doorgemaakt? Zo ja, op welke manier?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Kijk eens naar de volgende teksten uit de Bijbel.

1 Kronieken 16:34-36; Nehemia 12:27,43; Psalmen 106:1-5; Romeinen 7:25-8:2

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 5 februari 2022

Ma