Manna 952 Het belang van het nemen van een weloverwogen beslissing

MANNA 952 Het belang van het nemen van weloverwogen beslissingen

 

Wat voor beslisser ben jij? Ben je impulsief, geneigd om beslissingen te nemen met slechts een minimum aan informatie – reagerend op gevoelens of intuïtie? Of ben je het andere uiterste, aan het analyseren en overanalyseren, en merk je zelfs dat je lijdt aan ‘analyseverlamming’? Of zit je ergens tussen deze twee in?

 

Sommige beslissingen zijn rechttoe rechtaan en vereisen weinig denkwerk of voorbereiding. “Op het zebrapadbord staat ‘loop’, dus moet ik oversteken?” Maar vaak zijn de beslissingen die we in de loop van een doorsnee dag nemen, of het nu op het werk is of in onze vrije tijd, complexer: beslissen of we een bedrijf willen uitbreiden of een andere richting in willen slaan. Beslissen of je een nieuwe baan accepteert wanneer je huidige baan comfortabel lijkt, hoewel niet erg uitdagend. Beslissen hoe je het beste een voorstel kunt formuleren om een potentiële klant aan te trekken. Beslissen wat voor soort auto je gaat kopen als de oude de moeite van het repareren niet meer waard is. Je zou nog vele andere aan de lijst kunnen toevoegen.

 

Dus, hoe zouden we die cruciale beslissingen moeten nemen, beslissingen die mogelijk een enorm verschil kunnen maken in ons leven, onze carrière en ons bedrijf? Leiderschapsadviseur Tim Kight constateerde het volgende: “Het verschil tussen middelmatige beslissingen en geweldige beslissingen is de kwaliteit van informatie. Doe je huiswerk voordat je een beslissing neemt. Twee keer meten, één keer zagen.”

 

De laatste zin: “Twee keer meten, één keer zagen”, verwijst naar een eenvoudig, maar algemeen timmermansprincipe – wanneer je je voorbereidt op het zagen van een plank, meet en controleer dan je meting voordat je de tanden van een zaag erin zet. Het is beter zeker te zijn van je berekeningen dan te veel van de plank af te zagen.

 

Op een vergelijkbare manier geldt: hoe meer relevante informatie we kunnen verzamelen voordat we een belangrijke beslissing nemen en uitvoeren, hoe beter het is. Wat is de beste manier om dat te doen? De Bijbel geeft enkele nuttige principes die ons in staat kunnen stellen geen overhaaste of onverstandige beslissingen te nemen die we snel zullen betreuren:

 

Zorgvuldigheid bij het verzamelen van informatie zorgt voor het beste resultaat. Wanneer een alternatief aantrekkelijk lijkt, kan het gemakkelijk zijn om met vastberaden haast te werk te gaan. De wijsheid van het adagium “Kijk voordat je springt” is echter bijna altijd een goede leidraad. De tijd nemen om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen, vergroot de kans op succes. “Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.” (Spreuken 10:4) “De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek.” (Spreuken 21:5)

 

Een belangrijk aspect van kwalitatieve informatie is goed advies. Bij het nemen van ingewikkelde beslissingen is de kans groot dat we niet over alle benodigde informatie beschikken. Door advies te vragen aan betrouwbare personen, kunnen we er zekerder van zijn dat we voldoende informatie krijgen om succesvol te werk te gaan. “Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers.” (Spreuken 11:14) “De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.” (Spreuken 12:15) “Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.” (Spreuken 15:22)

 

Samenwerking kan iemands perspectief verbreden. Door samen te werken, kunnen we profiteren van elkaars sterke punten, diverse ervaringen en verschillende standpunten om moeilijke problemen van zoveel mogelijk kanten te bezien. “IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.” (Spreuken 27:17) “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.” (Prediker 4:9)

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou je jouw gebruikelijke besluitvormingsstijl omschrijven – geneigd om snelle, soms impulsieve beslissingen te nemen; zeer weloverwogen en grondig in je analyse, of ergens tussen de twee uitersten in? Geef een voorbeeld.

 

Ben je bekend met de timmermansvergelijking ‘Twee keer meten, één keer zagen’? Hoe zou je dat in verband kunnen brengen met je eigen werk?

 

Wat is – op basis van jouw ervaring – het voordeel van het vragen van advies aan anderen bij het nemen van belangrijke beslissingen? Zijn er valkuilen of nadelen om dit regelmatig te doen? Leg je antwoord uit.

 

Welke andere bronnen vond je nuttig bij het verzamelen van voldoende informatie om een overtuigde, weloverwogen beslissing te nemen?

De genoemde bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:1; 13:14; 14:8,12; 17:24; 18:15; 19:20,27; 22:3; 24:5-6; 27:9,12

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 12 februari 2022