MANNA 953 Ontdek je unieke gaven en talenten

MANNA 953 Ontdek je unieke gaven en talenten

Bij het beoordelen van mensen voor specifieke banen en verantwoordelijkheden houden we vaak rekening met opleiding, ervaring, indrukwekkende cv’s en verschillende persoonlijke eigenschappen. Maar houden we ook rekening met iemands inherente gaven?

 

Enige tijd geleden gaf ik les over het thema ‘roeping’ en daagde ik een groep uit om te bidden dat God hun unieke vaardigheden en capaciteiten zou openbaren. Dit deed ik omdat we vaak ontdekken dat onze natuurlijke gaven die we vrijwel vanaf kinds af aan hebben belangrijke factoren kunnen zijn voor ons succes op de werkvloer. Deze eigenschappen kunnen ons helpen om te definiëren waarvoor we zijn ‘geroepen, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied.

 

Deze opdracht leidde tot veel discussie binnen de groep. Sommige deelnemers hadden nog nooit echt stilgestaan bij de gebieden waarin ze uniek begaafd zouden kunnen zijn. Een deelnemer, een juridisch secretaresse, vertelde me later dat ze geloofde dat God meer voor haar had en dus besloot ze tot God te bidden voor openbaring wat dat zou kunnen zijn om haar zo duidelijkheid te geven over haar toekomstige beroepsactiviteiten.

 

Die week vertelde haar baas haar dat leidinggevenden op het hoofdkantoor van hun bedrijf zo onder de indruk waren van haar trainingsvaardigheden dat ze besloten haar te promoten tot National Trainer voor hun juridische secretaresses. Ze was opgetogen. Nadat ze het zo goed had gedaan in haar rol als administratief medewerker, ontdekte ze dat God veel meer voor haar in gedachten had.

 

Als we de unieke capaciteiten die God in ieder van ons heeft geleg niet erkennen, kan dit ertoe leiden dat we ons potentieel niet volledig realiseren en vervullen. We zien dit principe op een aantal plaatsen in de Bijbel geïllustreerd worden. Bijvoorbeeld, in het boek Exodus – nadat de Israëlieten waren bevrijd van de slavernij en tirannie van de Egyptenaren – identificeerde God specifieke individuen om duidelijk omschreven taken uit te voeren. Een van hen was een man genaamd Bezaleel, die zou worden belast met het ontwerpen en maken van werktuigen en faciliteiten voor aanbidding.

 

Exodus 31:1-3 zegt: “Daarna sprak de Heere tot Mozes: ‘Zie, ik heb Bezaleel bij zijn naam geroepen… en Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap’.” Vervolgens zien we Bezaleel toezicht houden op en prachtig gedetailleerd werk verrichten dat bedoeld was om de Israëlieten te helpen bij hun aanbidding van de God die zo wonderbaarlijk voor hen had gezorgd.

 

Als ik eraan denk hoe de Heer ieder van ons op een unieke en specifieke manier gaven schenkt, moet ik denken aan Eric Liddell die werd geportretteerd in de film ‘Chariots of Fire’ uit 1981. Liddell had toegezegd als zendeling naar China te gaan maar was ook een begaafd atleet. In één scène, nadat hij per ongeluk een gebedsbijeenkomst in de kerk mist omdat hij aan het oefenen was, benadert zijn zus Jennie hem woedend. Ze beschuldigt hem ervan niet langer om God te geven.

De reactie van Liddell is bescheiden, maar direct. Hij legt uit dat hij van plan is om naar het zendingsveld in China te gaan, maar zich ook goddelijk geïnspireerd voelt als hij rent – en dat niet rennen God onteren zou zijn. In de film zegt hij: “Ik geloof dat God me met een doel heeft gemaakt. Maar Hij heeft me ook snel gemaakt, en als ik ren, voel ik Zijn plezier.”

 

Voelen we ‘Gods genoegen’ terwijl we werken? Net als Bezaleel hebben we allemaal door God gegeven vaardigheden, bekwaamheden en kennis. Vraag Hem om ze te openbaren en ze te gebruiken voor Zijn glorie.

GESPREKSVRAGEN

Heb je het werk dat je doet ooit als een ‘roeping’ beschouwd? Wat betekent de term ‘roeping’ voor jou – en denk je dat het van toepassing is op de moderne werkplek?

 

Heb je er ooit bij stilgestaan welke, door God gegeven aangeboren gaven, je hebt die je misschien niet volledig benut? Zo niet, hoe zou je dan kunnen vaststellen wat die vaardigheden en gaven zijn en onderzoeken hoe je ze zou kunnen gaan gebruiken?

 

Wat denk je dat het betekent om ‘Gods genoegen te voelen’ in iets wat we doen? Denk je dat dit iets is dat voor ieder van ons zou moeten gelden, of denk je dat dit een ervaring is die alleen is voorbehouden aan speciaal gekozen individuen? Leg je antwoord uit.

 

Wie kun je bedenken die erin lijkt te slagen zijn of haar inherente gaven en capaciteiten te herkennen? Welke dingen vallen voor jou op aan deze persoon?

De genoemde bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

 

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:1; 13:14; 14:8,12; 17:24; 18:15; 19:20,27; 22:3; 24:5-6; 27:9,12

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 19  februari 2022