Manna 958 Vreugde brengt niet altijd geluk

MANNA  958 Vreugde brengt niet altijd geluk

 

De onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten zegt dat iedereen het recht moet hebben om geluk na te streven. Dit garandeert echter niet dat we moeten verwachten dat we altijd gelukkig zullen zijn of dat geluk op zich een recht is of iets waar we veel tijd aan moeten besteden in het najagen ervan.

Geluk hangt nauw samen met wat er nu gebeurt. Het winnen van de grote wedstrijd of het krijgen van een promotie kan ons gelukkig maken. Als we onze baan verliezen of een auto-ongeluk krijgen, kunnen we ongelukkig worden. Wat er nu gebeurt – of wat er over twee minuten kan gebeuren – kan ons geluk drastisch veranderen.

Daarom moet geluk niet worden verward met vreugde. Vreugde is een toestand van het hart, een karaktereigenschap en een deel van wie we innerlijk zijn. In tegenstelling tot geluk is vreugde niet afhankelijk van de huidige of veranderende omstandigheden. We kunnen ons ongelukkig voelen over wat er nu in ons leven gebeurt en toch vreugde blijven ervaren die alle negatieve factoren of invloeden overstijgt.

We zouden geluk kunnen vergelijken met het weer. Het weer verandert per dag, zelfs per uur. Vreugde lijkt meer op klimaat. De verandering kan lang duren, langzaam verlopen en vaak onopgemerkt blijven. Vreugde kan gerelateerd worden aan optimisme. Een vreugdevolle houding zal van invloed zijn op hoe we op omstandigheden reageren. Als we bijvoorbeeld een honkbalwedstrijd verliezen, zijn we misschien ongelukkig, maar als we vreugde benadrukken, kunnen we hoe dan ook genieten van het spel. Als ons enige doel winnen of verliezen is, zullen we erg blij of erg ongelukkig zijn, afhankelijk van de uitkomst. Een vreugdevolle geest zal echter de hoogte- en dieptepunten temperen en ons in staat stellen in elke situatie meer voldoening te vinden.

Een gevoel van ontevredenheid waarvan we de bron niet kunnen achterhalen, zou voor ons als een waarschuwingslampje moeten dienen. Zie ontevredenheid als het ‘Check Engine’-lampje op het dashboard van de auto. Misschien wijst het niet op iets ernstigs, maar het kan een waarschuwing zijn dat we omstandigheden toestaan onze gedachten te beheersen.

Als we constant ongelukkig zijn op het werk, geeft dat misschien aan dat het tijd is om een ​​nieuwe baan te zoeken of in ieder geval onze doelen of benadering van hoe we werken. Kortdurende ontevredenheid kan, net als het weer, worden verwacht. Dingen gaan niet altijd zoals we willen. Maar langdurige ontevredenheid vereist aandacht. Interessant genoeg zegt de bijbel weinig over geluk, maar veel over vreugde. Sterker nog, de Bijbel vertelt ons dat vreugde kan worden gevonden in goede en slechte tijden:

Vreugde komt door tegenspoed. Niemand zoekt vrijwillig lijden en ontbering op, maar het kan zeer effectief zijn voor het bouwen van persoonlijk karakter. “…maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.” (Romeinen 5:3-4)

Vreugde komt voort uit een versterkt geloof. Moeilijke tijden, vooral die waarover we duidelijk geen controle hebben, laten zien waar we ons vertrouwen en geloof echt in stellen. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” (Jakobus 1:2-4)

Vreugde duurt voort, zelfs wanneer geluk vervliegt. Er zijn momenten in het leven dat het lijkt alsof het geluk ons voor altijd in de steek heeft gelaten en toch kunnen we door geloof in God vasthouden aan vreugde die alleen Hij kan schenken. “Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ‘s morgens is er gejuich.” (Psalm 30:5-6)

GESPREKSVRAGEN

Hoe zou jij ‘geluk’ definiëren? Hoe zou jij ‘vreugde’ definiëren?

Ben je het eens met de stelling dat geluk niet verwart moet worden met vreugde en dat ze elkaar soms zelfs uitsluiten? Waarom (niet)?

Kun je je een tijd herinneren waarin je je erg ongelukkig voelde, maar ondanks de omstandigheden nog steeds een gevoel van diepe innerlijke vreugde voelde? Zo ja, leg de situatie uit en hoe die je op dat moment beïnvloedde.

De Bijbel zegt ons dat we ons moeten verheugen of dat we het ‘enkel vreugde moeten achten’ wanneer we met zware beproevingen in het leven worden geconfronteerd. Hoe reageer jij op deze vermaning? Is je kijk op deze opdracht in de loop der jaren op enigerlei wijze veranderd? Zo ja, hoe?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 16:11, 126:5-6; Jesaja 12:1-2; 2 Korinthe 4:17; 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 19 maart 2022