Manna 960: Bijbelse principes op de werkvloer

MANNA 960 Bijbelse principes op de werkvloer

 

Jaren geleden heb ik een boek gepubliceerd met de titel Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace. Samengesteld uit een serie eMeal overdenkingen die ik gedurende een aantal jaren had geschreven; mijn doel was om een ​​schat aan principes uit de Bijbel te presenteren die van toepassing zijn op de werkvloer van de 21e eeuw. De reacties op het boek waren overwegend positief. Zowel individuen als groepen zakelijke en professionele mensen hebben het gebruikt voor persoonlijke reflectie en discussie.

Ik kreeg echter een paar kritische opmerkingen van lezers die klaagden dat de geschriften niet gefocust genoeg waren. Misschien waren ze op zoek naar antwoorden voor specifieke problemen of problemen waarmee ze werden geconfronteerd. Maar zoals het elke week Manna op maandag is, is het onze wens om de tijdloze, praktische relevantie van de Schrift voor de werkplek te presenteren en ons eraan te herinneren dat vanuit Gods perspectief al het werk heilig is.

De Bijbel geeft geen specifieke antwoorden op vragen als “Welke baan moet ik nemen?” of: “Hoe kan ik ervoor zorgen dat onze leverancier sneller reageert?” Maar het biedt wel fundamentele, essentiële principes voor hoe we ons op de markt moeten gedragen. Ik moest hier onlangs aan denken toen een vriend die ik Jim zal noemen, vertelde over een uiterst moeilijke situatie waarmee hij jaren geleden werd geconfronteerd.

Hij was kwaliteitscontrole inspecteur voor een door de overheid gesteund nutsbedrijf met de opdracht om fabrieken strikt volgens gedetailleerde specificaties te inspecteren. “Dichtbij genoeg” was niet acceptabel. Zijn toewijding werd echter niet gewaardeerd door de managers en supervisors van de fabriek. Hij werd onder druk gezet om apparatuur over het hoofd te zien die niet aan de vereiste codes voldeed. Hij kreeg zelfs doodsbedreigingen.

Jim heeft drie jaar lang de intense tegenstand moeten doorstaan ​​- hij vervulde zijn plicht door de regelgeving volledig te handhaven – totdat hij naar een andere fabriek overging. Drie jaar later werd hij overgeplaatst naar de oorspronkelijke fabriek, waar hij ontdekte dat de werkomgeving daar drastisch was veranderd. Alle managers die tegen zijn ethische inzet waren, waren ontslagen en nauwgezette inspecties werden verwelkomd door de nieuwe leiding.

Als je Jim zou vragen of de Bijbel specifiek sprak over de uitdagingen waarmee hij te maken had gehad, zou hij je waarschijnlijk nee zeggen. Maar hij wist wel dat als volgeling van Jezus Christus het sluiten van compromissen en het verdoezelen van ontwerpfouten niet alleen onaanvaardbaar waren, maar ook een slechte getuigenis van zijn geloof. Hier zijn slechts enkele van de Bijbelse principes die hij stoutmoedig verdedigde:

God hecht veel waarde aan eerlijkheid. Er zijn veel verleidingen op de markt om de waarheid te verduisteren, maar God verwacht altijd eerlijkheid en oprechtheid. “Een bedrieglijke weegschaal is voor de Heere een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig” (Spreuken 11:1).

Oneerlijkheid zal uiteindelijk aan het licht komen. Het was geen toeval dat Jim in zijn oude functie werd hersteld, terwijl degenen die erop stonden dat hij bedrieglijk zou zijn in zijn berichtgeving, uit hun functie waren ontheven. “Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik” (Spreuken 12:19).

Er is zekerheid in het handhaven van persoonlijke integriteit. Jim deed niets persoonlijk om degenen die tegen hem waren aan het licht te brengen, maar hun vastberadenheid om te misleiden werd niettemin ontdekt. “Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden” (Spreuken 10:9).

GESPREKSVRAGEN

Wat is je reactie op de stelling dat principes uit de Bijbel tijdloos, praktisch en relevant zijn? Geloof je dat dit waar is? Leg je antwoord uit.

In het beschreven scenario probeerde de kwaliteitscontrole inspecteur niet alleen ethische normen in algemene zin te handhaven maar begreep hij ook dat hoe hij zich op het werk gedroeg een weerspiegeling was van zijn geloof en vertrouwen in God. Ben je het eens met het standpunt dat hij innam, ook al leek het gevaarlijk om dat te doen? Waarom of waarom niet?

Is er ooit een tijd geweest dat je het moeilijk vond om op te komen voor Bijbelse principes of vond dat ze niet van toepassing waren in een specifieke situatie? Zo ja, beschrijf de omstandigheden en hoe je daarmee bent omgegaan. Had je achteraf gezien anders gewild?

Geloof je dat wandaden, op de een of andere manier, uiteindelijk aan het licht zullen komen? Waarom denk je dat?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 11:3, 13:6, 16:11, 17:23, 19:5,9, 20:17, 21:6, 24:26, 29:10

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 2 april 2022.MANNA 960 Bijbelse principe