MANNA 960 WAT HOUDT JE TEGEN?

MANNA 960 Wat houdt je tegen?

Af en toe belt er iemand op om met me te praten over moeilijkheden in zijn bedrijf die hem erg bezig houden. Ze hebben een prima product, hebben de juiste mensen op de juiste plek die met passie bezig zijn met wat ze doen, maar het lijkt hen maar niet te lukken. Het lukt ze om te overleven, maar zijn niet in staat te groeien.

Omdat ik dat aan den lijve heb ondervonden kan ik hen de weg wijzen die misschien ongemakkelijk voelt, door hen in de spiegel te laten kijken. Veel bedrijven hebben alles in huis om succes te behalen, maar iets blijft dat toch tegenhouden. Soms is het angst, onwil om verantwoorde risico’s te nemen die nodig zijn voor verdere groei en ontwikkeling. Op andere momenten is het gebrek aan zelfvertrouwen, of het luisteren naar de echo’s van ontmoedigende, zelfs grievende woorden die ze in het verleden hebben gehoord.

Het onderschatten van jezelf kan een geduchte vijand zijn bij het opbouwen van een bedrijf. Ik denk echter dat we gerust kunnen stellen dat iedereen die ooit succes heeft gehad – of dat nu iemand is die iets uit heeft gevonden of heeft verbeterd, iemand met visie of leidinggevende kwaliteiten op welk gebied dan ook – zowel angst als herinneringen aan mislukkingen uit het verleden heeft moeten overwinnen.

We kennen de klassieke voorbeelden van de gebroeders Wright die vaak belachelijk werden gemaakt om hun idee dat het voor mensen mogelijk zou moeten zijn om te vliegen en Thomas Edison wiens succes met de uitvinding van de gloeilamp pas kwam nadat hij honderden keren had gefaald. Als zij naar hun tegenstanders hadden geluisterd of hun vertrouwen hadden verloren door mislukkingen uit het verleden, zouden zij zijn gestopt.

Net zoals je een auto probeert te besturen door ook in de achteruitkijkspiegel te kijken, kan het voortdurend achterom blijven kijken in het leven ons vermogen om vooruit te komen ernstig belemmeren. Jezus Christus sprak tot enkele van Zijn volgelingen over het belang van een doelbewuste toewijding om Hem te volgen. Hij zei: “Niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is geschikt om dienst te doen in het koninkrijk van God” (Lucas 9:62). Het is moeilijk om rechtuit te blijven lopen als we voortdurend omkijken om te zien wat er achter ons ligt.

Dus, hoe kunnen we datgene waarvan we weten dat het een goed product is, samen met de vaardigheden die we bezitten en onze passie voor wat we doen, omzetten in succes? Ik denk dat een andere passage uit de Bijbel ons het antwoord geeft. Romeinen 12:2 doet ons deze aanbeveling: “Laat u niet gelijkvormig maken aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.”

De wereld om ons heen vertelt ons maar al te graag dat we niet kunnen slagen, dat wat we proberen te doen dwaas is en gedoemd te mislukken. We dragen misschien herinneringen met ons mee uit onze kindertijd, herinneringen aan harde, gemene uitspraken die ons ervan overtuigden dat onze hoop en dromen altijd onbereikbaar zouden zijn, voor altijd buiten ons bereik.

Blijf niet hangen in je verleden. We moeten ons ontdoen van dergelijke mentale “ballast”. En de beste manier om dit te doen is God om hulp te vragen bij het vernieuwen van je geest, zodat je in plaats daarvan in overeenstemming bent met hoe Hij je potentieel ziet. Concentreer je op wat Hij over jou zegt en wat Hij verlangt te doen, zowel in jou als voor jou.

Schrijvend over de vele tegenslagen die hij moest overwinnen, zei de apostel Paulus: “Ik kan alles door [Christus], die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13). Hij schreef ook: “En mijn God zal in al uw behoeften voorzien, naar zijn heerlijke rijkdom in Christus Jezus” (Filippenzen 4:19). Als je gelooft dat de Heer je heeft geroepen voor een bepaalde onderneming of zaak, vertrouw er dan op dat Hij je zal geven wat je nodig hebt om te slagen.

GESPREKSVRAGEN

Zou je zeggen dat je op schema ligt voor wat betreft het bereiken van de doelen en doelstellingen die je voor jezelf en je bedrijf hebt gesteld, of heb je het gevoel dat iets je tegenhoudt om het succes te bereiken dat je wenst? Leg je antwoord uit.

Heb je – of iemand die je kent – ooit geworsteld met negatief denken, zaken als angst, een gebrek aan zelfvertrouwen, of herinneringen aan opmerkingen van andere mensen die je ervan overtuigden dat je altijd voorbestemd zou zijn om te falen? Hoe heeft dat je vermogen beïnvloed om vooruit te komen, om gretig de uitdagingen aan te gaan die voor je liggen?

Romeinen 12:2 spreekt over niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar “veranderd worden door de vernieuwing van uw denken.” Wat denk je dat dit betekent, en hoe kunnen we dit in de praktijk brengen?

Wat is volgens jou de rol van vertrouwen op God, Zijn leiding en voorziening in ons vermogen om te slagen in onze gekozen inspanningen? Geloof je dat Hij actief betrokken wil zijn bij onze beslissingen en onze daden? Waarom wel of waarom niet?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 37:4-7; Spreuken 3:5-6, 12;25; Jesaja 41:10; Jeremia 29:11, 33:3; Lucas 14:25-30

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 9 april 2022.